sohbetlerözlü sözleryazarlarmakalelervideolar
Kur'an Dinle
Sesli Makale

HİÇ BUNU DÜŞÜNDÜK MÜ?

HİÇ BUNU DÜŞÜNDÜK MÜ?
19.09.2018
0
A+
A-

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

HİÇ BUNU DÜŞÜNDÜK MÜ?

Hamd âlemlerin Rabbi İlahı lütfuyla kitap ve Peygamber gönderen insana yazmayı ve beyanı öğreten izzet ve şeref sahibi, dilediğine izzet ve şeref bahşeden, dilediğini de alçaltan zelil kılan Allah’a mahsustur. O Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. O ki bizlere imanı sevdirdi bizi nimetlendirdi. Bizler de O’nun lütfunu övdük. O’na itaat etmemizde yine O’nun lütfundandır. O’nun fazlı ve keremi eksiksiz ve tamdır. Rahman ve Rahim olan Allah’tan başka İlah yoktur. Biz aciz kullar her halimizle O’na muhtacız.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen, kendisine tabi olup itaat edilmedikçe kurtuluşun mümkün olmadığı, ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed ((s.a.v))’e, O’nun ehli beytine sahabesine ve onların yolunu benimseyip izinden giden tüm dünya Müslümanlarına salat ve selam olsun.
Rasulullah ((s.a.v)) buyuruyor ki; ‘’Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirke düşmenizdir.’’ Sahabe-i Kiram: Ey Allah’ın Rasulü küçük şirk nedir? Diye sorunca. Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “ O riyadır” Allah Teâlâ kullarına amellerinin karşılığını vereceği kıyamet gününde şöyle diyecek :’’Dünyada iken kime gösteriş yapmak için amel ediyor idiyseniz ona gidin ondan size bir fayda var mı bakın.’’(1)
Rasulullah (s.a.v)’in bizim için korktuğu ve küçük şirk olarak ifade ettiği riyadan evveliyatla bizimde korkmamız ve ondan sakınmamız gerekmektedir. Bu böyle tehlikeli bir durumdur ki çünkü Allah Teâlâ’nın hiç affetmeyeceği günah şirktir. Hangi çeşidi olursa olsun Allah azze ve celle şirki asla affetmeyecektir. Ebu Hureyre’nin rivayetine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: ‘’Allah Teâlâ buyuruyor ki: Ben şirkten çok uzağım. Dolayısıyla rızamın dışında yapılan hiçbir amele ihtiyacım yoktur. Kim ameline benden başkasını ortak ederse ben ondan –ya da amelinden- uzağım.’’ (2) ‘’Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz.’’(3) Ebu Hureyre’den rivayetle Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: ’Nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarının kendilerine açlık ve susuzluktan başka bir faydası yoktur. Nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki ibadetlerinden kendilerine uykusuzluk ve yorgunluk dışında bir faydası yoktur.’’(4) Hadistende anlaşılıyor ki Allah rızası için yapılmayan riya bulaşan hiçbir ibadete sevap yoktur. Bilge kişilerden birinin şöyle dediği rivayet edilmiştir; ’Riya ve gösteriş için amel edenin durumu çantasına para yerine çakıl taşı doldurup pazara çıkana benzer. Onu görenler aralarında şöyle konuşurlar: Şu adamın çantasına bakın ne kadar çok dolu! Oysaki çantadakilerin ona insanların söylediklerinin dışında hiçbir faydası yoktur. Çünkü bir şey satın almak isterse ona hiçbir şey verilmez. Ebu Hureyre’den rivayetle Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki :’’Allah’ın kulları arasında hüküm vereceği kıyamet günü her bir ümmet diz çökmüş olarak Allah’ın huzuruna gelir. Allah’ın huzuruna ilk çağrılacak olanlar şunlardır: Âlimler, Şehidler, Zenginler.
Allah (c.c) Âlim’e sorar: Peygamberlerime indirdiklerimi sana öğretmedim mi? Bildiklerinle hangi iyi ameli yaptın? Âlim: ’’Ya Rabbi ilim öğrendim öğrettim ve senin rızan için Kur’an okudum’’ der. Allah (c.c) buyurur ki: Yalan söyledin. Sen ‘’âlim desinler diye ilim öğrendin,’’ ne güzel okuyor’’ desinler diye Kur’an okudun. Zaten bunlar senin için söylendi. Sonra emredilir yüzüstü cehenneme atılır. Şehid olan kimse Allah’ın huzuruna getirilir. Allah ona verdiği nimetleri hatırlatır oda hatırlar ve itiraf eder. Allah(c.c):Peki bunca nimete karşı ne yaptın? Diye buyurur. Şehid:’’Ya Rabbi senin yolunda savaştım ve şehid düştüm’’ Allah(c.c): Hayır yalan söylüyorsun. Sen ’’cesur’’ desinler diye savaştın. Neticede bu söz söylendi. Emir verilir ve bu kişide yüzüstü sürünerek cehenneme atılır. Sonra zengin bir kimse huzuruna getirilir. Allah ona verdiği nimetleri hatırlatır oda hatırlar ve itiraf eder. Bunun üzerine Allah(c.c):Peki sen bu nimetlere karşılık neler yaptın? Diye buyurur. Zengin: Senin rızan için sevdiğin yollarda harcadım, deyince. Allah(c.c):Yalan söylüyorsun. Sen bütün yaptıklarını ‘’ne cömert adam’’ desinler diye yaptın. Desinler diye infak ettin. Bu söz senin hakkında söylendi de, buyurur. Sonra Allah’ın emriyle bu kimsede yüzüstü cehenneme atılır.’’(5)
Bu hadisi şerifte açıkça gösteriyor ki sırf Allah rızası için yapılmayan içine başka niyetler karışan veya herhangi bir menfaat ya da çıkar için yapılan hiçbir amelin karşılığı yoktur. Yapılan amel ne kadar büyük olursa olsun eğer içinde sadece ihlası barındırıyorsa o amel bizi Allah’ın rızasına değil aksine Allah’ın gazabına götürür.
Hatemi Tai’den rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (s.a.v)’e şöyle buyuruyor: ’Kıyamet günü bir kısım insanlara cennete girmeleri emredilir. Cennete o kadar yaklaşırlar ki kokusunu alırlar ve Allah’ın cennetlikler için hazırlamış olduğu nimetleri ve sarayları görürler. Bu sırada şöyle bir ses duyulur: -Onları geri çevirin! Cennette onların nasipleri yoktur. Öyle bir üzüntü ve pişmanlıkla geri dönerler ki ne onlardan öncekiler nede onlardan sonrakiler böyle bir pişmanlık ve üzüntü duymuştur. Şöyle denilmiştir:-Ya Rabbi Keşke cenneti ve oradaki nimetleri göstermeden bizi cehenneme atsaydın. Bunun üzerine Allah (c.c) buyurur ki: -Ben böyle istedim. Çünkü siz yalnız kaldığınızda bana karşı büyüklenip günah işliyor, halkın arasına karıştığınızda ise mütevazı bir görüntü sergiliyordunuz. İçinizden gelmediği halde insanlara gösteriş olsun diye iyilikler yapıyordunuz. Benden değil insanlardan korkuyordunuz. Bana değil insanlara saygı gösteriyordunuz. Ve kötülükleri benim rızam için değil insanların gönlünü kazanmak için terk ediyordunuz. Bu sebeple bende bugün sizi hem mükâfatımdan mahrum bırakacağım, hem de acıklı azabımı tattıracağım.(6)
İbn Abbas’tan rivayetle Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ’Allah Teâlâ Adn cennetini yarattığı zaman orada daha önce hiç kimsenin görmediği duymadığı ve aklından bile geçirmediği nimetleri yarattıktan sonra ona dedi ki: -Konuş! Bunun üzerine and cenneti üç defa: ’Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. ’dedikten sonra şunları söyledi: -Şüphesiz ben cimrilere, münafıklara ve riyakârlara haram kılındım.(7) Hz. Ali’nin şöyle dediği rivayet edilir; Bir kimsenin riyakâr olduğunu gösteren dört alamet vardır:
1-Tek başına olduğu zaman tembeldir. 2-Başkalarının yanında çalışkan gözükür. 3-Bir davranışı sebebiyle övüldüğü zaman onu daha çok yapar. 4-İnsanların kınadığı davranışlarını da azaltır.
Hükemadan birinin şöyle dediği anlatılır. ‘’Kişi amel ederken koyun çobanını örnek alıp onun gibi davranmalıdır.’’
Bu nasıl olur? Diye soranlara şu cevabı verdi :’’ Nasıl ki koyun çobanı namaz kılarken bununla koyunların övgüsünü kazanmayı hedeflemiyorsa kişide kıldığı namazla (ibadetlerinde)insanların beğenisini değil sırf Allah rızasını amaç edinmelidir. Ayrıca tek başına olduğunda da insanların yanında da yaptığı amel aynı olmalıdır. Ebu Bekir el-vasıtî şöyle diyor: İbadeti riyadan korumak onu yapmaktan daha zordur. İbadet çabuk kırılan ve tamiri mümkün olmayan cam gibidir. Kendisine riya karışırsa onu kırar, kendisini beğenmişlik karışırsa onu faydasız hale getirir.
Bir kimse bir ibadete niyetlenir fakat ona riya karışmasından korkarsa kalbinden riyayı söküp atmaya çalışmalıdır. Bunu başaramazsa riya korkusuyla ameli terk etmeyip onu yapmalı sonra da kalbine doğan gösterişten dolayı Allah’tan bağışlanmayı dilemelidir. Bunun sonucu olarak belki de Allah Teâlâ başka bir ameli ihlaslı bir şekilde yapmasını ona nasip eder.
‘’Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa Salih ameller işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.’’(8)

 

Kur'an Dinle

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

 

-1)Ahmed b.Hanbel Müsned 23680

-2)Müslim.2985

-3)Nisa 48

Sesli Makale

-4) İbn Mace 1690

-5)Tirmizi 2382

-6)Taberani

-7)Taberani

-8) Kehf 110

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.