sohbetlerözlü sözleryazarlarmakalelervideolar
Kur'an Dinle
Sesli Makale

ALLAH (C.C.)’IN SEVGİSİNİ KAZANMANIN YOLU

ALLAH (C.C.)’IN SEVGİSİNİ KAZANMANIN YOLU
20.02.2019
0
A+
A-

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Kur'an Dinle

ALLAH (C.C.)’IN SEVGİSİNİ KAZANMANIN YOLU

Hamd âlemlerin Rabbi Rahman, Rahim, Aziz, din gününün sahibi insanların kendisine boyun eğdiği, rüzgârları estiren, bulutları sevk eden, göklerin yerin ve her ikisi arasındakilerin mutlak hükümdarı, sahibi, egemenliği ve hâkimiyeti tek elinde bulunduran Allah Subhane ve Teâlâ ya mahsustur.

Salat ve Selam müminlerin önderi yaşayan Kur’an kendisine uyulup ittiba edilmediği müddetçe kurtuluşun asla mümkün olmadığı başkomutan Muhammed (s.a.v)’e, ve devamında hepsinin din ufkunda tıpkı yıldızlar gibi parlayan ve Müslümanların örneği olan aline ve ashabına yine onları takip eden Allah’a ve Resul’üne teslim olan müminlerin üzerine olsun inşallah.

Sesli Makale

Maide 54: “Allah onları, onlar da Allah’ı sever.”

Beyyine 8: “ Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan.”

Dünya hayatına Âdem (a.s) itibaren milyonlarca insanlar gelip geçmiştir dünya bir han misali dolup boşalmıştır ki kıyamet günü gelene kadar da böyle devam edecektir. Değişmez bir gerçek vardır ki o da her gelenin belirlenen vakitle bu mekânı terk ettiğidir. Gelenlerden hiçbiri ebedi kalıcı olmamıştır. Kimisi Deste Deste paralarla, kimisi testi testi altınlarla, kimisi kat kat yapılarla, kimisi göz kamaştırıcı güzellikle, kimisi beden kuvvetiyle, kimisi kulların rızasıyla, kimisi ise ayetin muhatabı olarak Allah’ın (Subhane ve Teâlâ) aile sevgisi ve rızasıyla. Elbette ki Bunlardan en karlısı;

Allah Subhane ve Teâlâ’nın sevgisi ve rızası ile dünya hayatını tamamlayanlardır. “Nasıl kazanılır bu sevgi devamında muhafaza edilip o hal üzerine can verilir!”  Bu sorular kâr yapmayı seven kazanmayı umanlar için doğru sorular olacaktır ki cevaplarına bakacak olursak Maide 54. Ayeti Kerime’den anlıyoruz ki Allah’ın (c.c) sevgisini kazanmanın yolu Allah Subhane ve Teâlâ’yı sevmekten geçmektedir.

Hasan’ı Basri (r.a): “Rabbini bilen onu sever, emirlerine itaat eder, dünyanın hiç kimseye yar olmadığını bilir, ondan yüz çevirir. Çünkü Mü’min gaflet içinde bulunmaz dünyanın ağına düşmez, boş işlerle uğraşmaz.”

İnsan Rabbini Subhane ve Teâlâ tanıdıkça daha çok sever. Zira onu (insanı) yaratan Rabbi’dir. Kendini seven Rabbini de sevecektir elbette.

Zira güneşin yakıcılığı altında bulunan kimse gölgeyi sever. Gölgeyi seven gölge veren ağaçlar sevmek zorundadır. Bunun gibi düşündüğümüzde var olan her şey Allah Subhane ve Teâlâ’nın kudretinin eseridir. Ancak bu sevgi kuru bir iddiadan ibaret kalmaz. Allah Subhane ve Teâlâ’yı seven şeriatın emirlerine uyar, nefsin isteklerinden ise uzak durur. Gaflete dalmaz, itaat ve onda devamlı olur.

Sevginin zıddı ise isyandır. Allah Subhane ve Teâlâ’ya karşı sevgi iddiasında bulunup yalancı olanların durumu da bununla ifade edilmektedir. Kişi diliyle Allah Subhane ve Teâlâ’ya karşı sevgi beslediğini söyler, iddia eder fakat fiilleriyle söylediğinin zıddını yaparak iddiasında yalancı olduğunu ortaya çıkartır. Allah Subhane ve Teâlâ’yı seviyorum der fakat helal ve haramlarına, emir ve yasaklarına kısacası Hududullah’a riayet etmez. Yine sevdiğini söyler fakat şeriatın emirlerini riayet etmez. Seviyorum der fakat sevdiği Rabb’inin sevdiklerine buğz et dediklerine karşı bağlılığını sürdürmez. Kısacası yalancılığı her fiili ile apaçık ortaya çıkar. Ancak bununla birlikte sevgisine karşılık bulacağı sevgi değil, ancak azap olur.

Ebu Süleyman Ed-Darani: “Allah’ın öyle kulları vardır ki Cehennem korkusu ve Cennet arzusu onları meşgul etmez ki nerede kaldı dünya zevkleri.”

 Bilindiği üzere ibadetler maksadı itibariyle üçe ayrılır.Bunların ilki ve en üstünü Allah azze ve celle’yi Kulluk edilmeye layık tek Ma’bud  olarak kabul etmek ve bu şuurla kulluk yapmak.

İşte Ebu Süleyman Ed-Darani’nin kasteddiği de budur.

Allah Hakk’ı Hak Bilip Hakk’a Sarılan, Batılı Batıl Bilip Batıldan Uzaklaşan Kullarından Eylesin. (ÂMİN)

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.