sohbetlerözlü sözleryazarlarmakalelervideolar
Kur'an Dinle
Sesli Makale

İLMİN ÖNEMİ VE ALLAH’I (CC) TANIMAK

İLMİN ÖNEMİ VE ALLAH’I (CC) TANIMAK
01.10.2019
0
A+
A-

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Hamd ALLAH(cc) zatı celaline, azim olan egemenliğine, yaraşır bicimde sonsuz hamdler ALLAH(cc) mahsustur. Salat ve selam Hz. Muhammed (sav),aline, ashabına ve bütün müminlere olsun inşallah

İnsanoğlu için asıl olan cehalettir. Nitekim ayeti kerimede

Kur'an Dinle

Allah, sizi annelerinizin karnından hiç bir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme (duyularını) ve gönüller verdi.(nahl 78)

İnsanoğlunun hem dünyevi ve hem uhrevi sorumluluklarını yerine getirmesi adına ilim çok önemli bir yer tutmaktadır. Cehaletin günümüz yaşantısında yaşamı ne kadar zorlaştırdığını başarısızlıkların ardı arkasının kesilmediğini görmekteyiz.misal olarak:okuma ve yazma bilmeyenin rızık temini için iş bulmasında önünde engel olmakta veya yönlendirecek biri bulunmadığında gitmek istediğin yere ulaşmak içinden çıkılmaz hal alıyor.vs…dünyalık cehalet yönü böyleyken ALLAH(cc)’ya kulluk yapma, O’nu birlemede, ibadet ve itaat etme konusunda daha vahim sonuçlar doğurduğunu görmekteyiz. Kelime-i şehadeti ikrar eden, bende Müslümanın diyen insanların ALLAH(cc)’ya  olması gereken saygıları, korkuları, itaatleri günümüzde yer değiştirerek masiva ya olduğuna şahit olmaktayız. Bu konunun üzerinde yoğunlaştığımızda, tefekkür ettiğimizde ALLAH(cc)’nın tanınmadığı maalesef görülmekte. İlimlerin en değerlisi tevhid ilmi yani ALLAH(cc) isim ve sıfat ilmidir. Bu sebepten ötürü  ALLAH(cc) tanınmadığından dolayı birleme, saygı, ibadet, itaat korkutanda söz edemiyoruz. örneğin: bir kişi bir civcivin yanından geçerken korkudan rengi benzi atsa, ayakları titrese böyle birini gördüğümüzde o kişi için söyle diyebiliriz. Bu herhalde civcivin yırtıcı bir hayvan olduğunu bilmiyor,zarar vermesi şöyle dursun kendini savunmaktan aciz veya zarar verse dahi kayda değer bir zarar olmayacaktır. O kişi bunlardan habersizdir. aynı kişi bir aslanın yanından geçse gayet sakin, hiçbir endişe yaşamıyor, gülerek eğlenerek hoplaya zıplaya geçse bu kişi için deriz ki bu aslanın yırtıcı bir hayvan olduğunu  bilmiyor, çenesinin çok güçlü olduğunun farkında değil, pençelerinden habersiz gibi düşüncelere varırız. İnsandaki korku, saygı, itaat  muhatap oldukları varlıkları tanımaları, vasıflarını öğrenmelerine oranla şekillenir. ALLAH(cc)’ya karşı bu kadar sorumluluktan uzak davranışlar sergilenmesinin sebebi tanınmamasıdır.

İbni kayyim(r.a):ALLAH(cc)tanımak 2 şekilde olur.

1)Kur’an’daki ayetlerin üzerinde yeterince tefekkür

Sesli Makale

2)Yaratılmış varlıkların hareketlerinde ALLAH(cc) isim ve sıfatlarının tecellilerini görebilmek

Kelime-i şehadet ALLAH(cc) başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Şahitlik görmek, tanık olmak, yemin gibi manalara gelir. İslam’ın giriş cümlesinin anlam kazanabilmesi, söyleyen kişi adına ALLAH(cc) kâinatta tek ilah olduğunu görmesidir. Bu şahitlik için ilim şarttır. Nitekim ayeti kerimede

Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O’ndan başka ilah yoktur.(ali İmran 18)

İlim sahiplerinin şehadeti: söz konusu hükmü(Allah’tan başka ilah olmadığını)bilmeleri ve bunu ikrar etmeleridir. Bu tanıklık ilim sahiplerine hastır. Cahiller ise bundan uzaktır. Bundan dolayı yüce ALLAH kafirler hakkında şöyle buyurmaktadır.

Göklerin ve yerin yaratılışında da, kendi nefislerinin yaratılışında da Ben onları şahid tutmadım. Ben, saptırıcıları yardımcı-güç de edinmedim(kehf 51) Rağıp el-ısfahani (müfredat sayfa:566)

Şehadet cümlesinin keyfiyetine vakıf olmadan söylemek doğru şehadet yapmamak yani cehaletle söylemek ALLAH (cc) hiçbir şahitliğe şahit tutmamaya götürür. Dediğimiz gibi tanımayla itaat, korku, saygı artar aksine cehaletle eksilir.bir ayeti kerimede

Kulları içinde ALLAH(cc) ancak alimler korkar(fatır 28)

 

Şöyle bir örnek versek:

ALLAH (cc) kendisinin tek Rab ve İlah olduğunun, kulların ALLAH (c.c.)’ı kapasitesi oranınca tanıyıp, kulluk edebilmeleri adına kainata serpiştirdiği ayetleri ,isim ve sıfatlarının tecellileriyle donatmıştır.Bu varlıklar üzerindeki hakimiyeti, gücü, kudreti anlayabilmek üzerinde tefekkür ile mümkündür. şimdi söyle bir misal versek: büyük bir şehirde elektrik enerjisiyle yüzbinlerce fabrika çalışıyor, tren, tramvay gibi araçlar gidip geliyor, aksam olunca milyonlarca sokak lambası yanıyor, yazın serinletici cihazlar vantilatörler çalışıyor. Bizde en ufak bir şaşkınlık olmuyor. neden? Çünkü biz biliyoruz ve görüyoruz ki, elektrikle çalışan bu saydığımız eşyalar kablolar vasıtasıyla bir trafoya bağlı, o trafo bir elektirik santraline bağlı bu sebeple şaşırmıyoruz. Peki; bu saydığımız eşyalar yukarıda bahsettiğimiz görevlerini yapsalar, hiçbir kabloya bağlı olmasa, kablolar olmadığı için trafodan da söz edemesek. aynı şekilde elektrik santralinden de .O zaman bir şaşkınlık, hayrete düşme söz konusu olacaktır. Bu eşyaların nasıl hareket ettiklerini araştırmaya başlarız. Ortaya yansıttıkları enerjiyi hangi güçten aldıklarını öğrenmeye çalışırız. Kainattaki varlıkların görevlerini yerine getirirken,ortaya çıkan hareket ve enerjilerinde hiçbir kabloya bağlı olmamasına rağmen bizi şaşırtmıyor mu?bu varlıkların üzerinde yapılacak tefekkür bizi ALLAH cc tanımaya götürecektir.çünkü Kur’an tekvini kitaba bizi yönlendiren ve üzerinde tefekküre çağıran ayetlerle doludur.

ALLAH (cc) kendisini tanıyabilip cehaletten kurtulup, doğru şehadet yapabilmeyi nasip etsin. Amin

Selamun aleykum

Allah azze ve celle Hakk’ı Hak bilip Hakk’a sarılan, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin

Tevfik ALLAH’TANDIR

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.