sohbetlerözlü sözleryazarlarmakalelervideolar
Kur'an Dinle
Sesli Makale

DÜNYA VE AHİRETTE FELAH

DÜNYA VE AHİRETTE FELAH
20.04.2019
0
A+
A-

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Kur'an Dinle

DÜNYA VE AHİRETTE FELAH

Hamd, Sena, Övme ve Övülme ezelde ve ebedde var olan, mahlûkatın yaratıcısı, mutlak tasarruf yetkisine sahip, yetkilerinde otoritesinde ve hâkimiyetinde vahid olan Subhane ve Teâlâ’ya mahsustur.

Salat ve selam “Benim namazım ibadetlerim hayatım ve ölümüm Âlemlerin Rabbi Allah içindir.” ayetinin canlı örneği, dinin şaresi Rasulullah (s.a.v) aline, ehline, ashabına ve devamında gelen canını ve malını cennet karşılığı satan tüm mümin ve müminelere olsun inşallah. Rabbim bizleri de onlardan kılsın! Allahumme âmin.

Sesli Makale

Rabbimiz doğruya isabet ettirsin! Allahumme âmin.

Tevhid insanlığın ilk dini ilk insan da Tevhid peygamberiydi. ilk peygamberden son peygambere kadar devam eden Risalet silsilesi tek ve ortak sebebi yine tevhiddir tüm peygamberler Tevhid’in yaşanması ve yaşatılması için Allah Subhane ve Teala tarafından gönderilmiştir. Bir rivayete göre 124.000 bir başka rivayete göre 224.000  elçinin gönderilişinin gayesi Tevhidse eğer boş bir işle iştigal olmaktan münezzeh olan arşın Rabbi neden elçileri ile devamlı bunu bildirmiş?

Tevhid; dillerimiz de kalıplaşmış, sıradanlaşmış. Bu kelimenin mahiyeti ve içeriği bakımından temas ettiği noktalara değinecek olursak karşımıza unutulan, unutturulan, saklanan birkaç ucuz pahaya gizlenen, satılan ancak hayatın izahatı olan bir tanım çıkmaktadır. Ancak bu kelime bazıları tarafından bağıra çağıra tekrarlanan, bazıları tarafından unutulan, bazıları için kelimelerden ibaret kalan, bazıları için parçalanıp taksim edilen yetkiler bütünü olarak bırakılmıştır.

Türk dilindeki manası (kısır kalınarak çevirisi yapıldığında) birlemek, yeklemek, teklemektir. Neyi, kimi, nasıl diye Kur’an’a ve sünnete soracak olursa ise alınacak cevap kapsamlı olarak  reformu beraberinde getiren hayat nizamıdır. Yapılacak birkaç açıklamadan sonra nasıl bir reform olduğu daha iyi anlaşılacaktır. İnşallahu Rahman.

Tevhid; va-he-de kökünden gelmek ile birlikte Allah Subhane ve Teâlâ’yı isim sıfat ve fiillerinde birleme bunda hiçbir şeyi O’na (c.c) ortak koşmamak ve denk tutmamaktır. Hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin sevgisini; O’ndan (c.c) ve O’nun (c.c) emrettiklerinden ve bize dünyada Hidayet ve ahirette felah olacak kitabından üstün göndermektedir. Diğer bir ifade ile Allah’ı tüm İlah, Rab, Sahip, Mabud, Meliklikte birlemek, yetkilerinde ortaklıktan uzak, sevgiyi de O’na has kılmak, yine velayeti O’na (c.c) ve O’nun (c.c) razı olduklarına teslim etmektir.

Başka bir ifade ile yalnız Allah Subhane Allah Teâlâ’ya ibadet etmek, yardımı O’ndan (c.c) beklemek duayı O’na (c.c) etmek hamd ve senayı O’na (c.c) ait görüp, kemal sıfatlarla tenzih edip, noksanlıktan uzak olduğuna inanmak ve bu esasların tamamına iman etmektir.

Bununla birlikte Tevhid inanç olmanın dışında sosyolojik bir kavram olarak da karşımıza çıkmaktadır. Delaleti, cehl-i, küfür ve şirkin hem itikadi hem kültürel hem de psikolojik olarak reddetmenin oluşturduğu hayat düsturudur. Çünkü Tevhit aslı itibariyle tekliğe dayanarak diğer tüm yaklaşımlara aykırıdır. Şuna da değinmek gerekir ki Tevhid zıttı olan tüm muhaliflerine küfredicidir. Muhalefet edici gerek ideolojik gerek ekonomik gerekse hukuksal gerekse inançta kaynağı vahiy olmayan tüm etkileşimleri keserek memba olarak Vahiy alır. Tevhid’in mahiyetini anlamayan toplumlara tarih şahitlik etmiştir ki, onlar ateşin ashabıdır. Bunlar inandıklarını söyledikleri inanç sistemlerinin onlara bir takım fiiller yapmaya yönlendirdikleri ne söyleyerek; Bizler de yaptıkları fiillerden inançlarının Tevhid olmadığını anlamaktayız. Misalen kimileri inandıkları ilahlar adına mabetler inşa etti. Sonra inancı oraya hapsetti. Yine kimileri yine inandıkları ilahlar adına putlar inşa etti. Gerek heykelden gerek tahtadan gerekse nefisten sonra Allah’ı bırakıp bunlara ibadet ettiler. Yine bir kısmı inandıkları ilahın kendilerini yarattığını kabul edip işlerine karıştırmadılar. Kimileri işlerinden bazılarına karıştırıp bazıları için yaşamadığımız zamanı biz biliriz, bildiğimiz ile de çağdaş medeni, laik istediğimiz gibi belirleriz dediler ve kafalarından ilahların yetkilerini beyinsizlikleriyle taksim ettiler. Ki kâfir dedikleri Roma imparatoru Sezar’ın söylediği gibi “Sezar’ın hakkı Sezar’a” “Allah’ın Hakkı Allah’a” (Haşa ve Kella) diyerek tekvini nizam-ı Allah Subhane Allah Teâlâ’ya, teşri nizam-ı ise bit kadar beyinlerine katrettiler. Allah Subhane ve Teâlâ ise onların bu söylemlerinden uzak tüm mülkün ve içerisindekilerin Rabbi’dir.


“…Arşın Rabbi olan Allah onların nitelendire geldikleri şeylerden yücedir.” (Enbiya 22)

İşte bu inançların ve amellerin tamamı bâtıldır ve Tevhidde bunların tamamına aykırıdır. Tevhid teklik üzerine bina edilmiş yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimini kabul eden

ferde ise Muvahhid denir. Muvahhid arzularını ve isteklerini, hırslarını, dünyanın süslü davetini, batıl olan her şeyi reddedip Allah ve resulünün taraflarının yanında yer alır. Gelin boş işlerle bu hayatı geçirmeyelim dünyada ve ahirette bizi kurtaracak Tevhidi yaşayan muvahhidler den olalım. (Âmin)

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.