sohbetlerözlü sözleryazarlarmakalelervideolar
Kur'an Dinle
Sesli Makale

BÜYÜK DÜŞMAN ŞEYTAN

BÜYÜK DÜŞMAN ŞEYTAN
20.06.2017
0
A+
A-

Hamd Alemlerin yaratıcısı ilahi, Rabbi, rüzgarı estiren yağmuru yağdıran ölü toprağı dirilten, bitkileri bitiren, hiçbirşeye muhtaç olmayan, her  varlığın kendisine muhtaç olduğu Allah azze ve celleye şanına yakışır şekilde tümüyle O’na aittir. Ondan yardım ve bağışlanma dileriz.

Salat ve Selam Alemlere rahmet, uyarıcı ve müjdeci olarak gönderilen son Resul H.z. Muhammed (sav)’e, ehli beytine, ashabına ve O’na tabi olup izinden giden tüm müminlerin üzerine olsun İnşaAllah.

Yeryüznde imtihan sebebiyle bulunan insanın Allah azze ve celle’ye kulluk görevini ifa edebilmesi için bütün vasıtalara sahip olmasıyla birlikte, birde insanın bu vasıtaları yanlış kullanıp imtihanı kaybetmesi için her zaman her yönden ona saldıran bir düşmanı olduğu gerçeğini akıllardan hiç çıkarmamak gerek. Bu öyle bir düşman ki insanı sıratımustakimden saptırıp cehennemlik oluncaya dek durmayan bütün imkanları kullanan azılı bir düşman. İnsanı ateşe sürüklemek için büyük uğraşlar veren düşmanı Allah(cc) kitabında bize bildirmiş ve insanı ona karşı sakındırmıştır.

Kur'an Dinle

“Ey iman edenler islama toptan girin sakın şeytanın izinden gitmeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.” (Bakara 208)

“Şeytan insana apaçık düşmandır.”(İsra 53)

               Şeytan Allah(cc) tarafından yaratılan bir mahluktur. İnsanın damarlarında kanın aktığı gibi dolaşabilir. İnsan böyle sinsi bir düşmandan onun hile ve oyunlarını bilmek ve vesveselerine kurtulmanın yolların öğrenmekle korunabilir. İlk önce düşmanı tanımak gerek. Şüphesiz düşmanı mağlup etmenin ilk yolu onun niyetini  tespit etmektir.

Şeytan Allah azze ve celle’nin emrine karşı çıkıp büyüklendiği için ilahi rahmetten kovulmuş ve ebedi cehennemlik olmuştur. Kendisinin sapıtmasında Adem (as)’ın pay sahibi olduğunu düşünen şeytan kendisiyle birlikte Ademoğlunun da cehenneme girmesi için büyük bir hırsla çalışmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Allah(cc) bu hakikatleri bildirmiştir. “Ademe secde edin.iblis hariç hepsi hemen secde ettiler. iblis yüz çevirdi  büyüklendi  ve inkarcılardan oldu.”(Bakara 33)

Sesli Makale

               Allah (cc) şeytana secde etmekten niçin kaçındığını sordu “Sana emrettiğim zaman secde etmekten seni alıkoyan şey neydi.?” iblis kin ve kibir kokan itaatsizliğini izaha kalktı ve “Ben ondan hayırlıyım beni ateşten onu ise topraktan yarattın dedi.”(Araf 12-13) Allah (cc) iblise; “İn oradan aşağı nasıl olurda sen orda büyüklük taslarsın. Hemen çık sen alçaklardansın”(Araf 13) Allah düşmanı iblis kendisine zaman tanımasını isteyerek  “o halde herkesin yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi.” (Sad 79) Allah(cc) şeytana cevaben “Bilinen bir vakte kadar sana mühlet verimiştir.”(Sad 80) şeytan beşeriyeti saptırma planını haykırarak şöyle dedi; “Beni azdırmana karşılık bende onları saptırmak için senin  doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra onlara önlerinden arkalarından sağlarından ve sollarından sokulacağım “çoğunu şükredici bulamayacaksın”(Araf  17)

İblis sapıklık çukuruna yaklaştırabilmek için her yer ve her yönden insanı etkilemeye çalışacaktır. Yeryüzüne inmesini takdir etti.

Bundan sonra şeytan ile Adem arasındaki savaş başlamış oldu. Durmak bilmeyen savaş…

İblis liderliğindeki batıl orduların hedefi Allah’ın nurunu söndürmek ve ademoğlunu cehenneme yuvarlamak. Şeytanın hileleri karşısında binlerce milyonlarca insanın ayağı takılıp dalalet batağına saplanmakta. Şeytan kötülüğü emretmek, batıl taraflarına dair korku vermek, birlik içinde olan aile toplum veya ümmetin fertleri arasına fitne sokmak, Allah’ı anmaktan alıkoymak, kalplere ümitsizlik tohumları ekmek, fakirlikle korkutmak gibi vesveselerle her gün ademoğullarından birçoğunu kendisine katarak savaş meydanında ilerlemekte.

Allah (cc)  ise insanı çaresiz bir vaziyette başıboş bırakmamıştır. İnsanları iblisten sakındırmış ona tabi olmanın sonucu bildirmiş ve bunun yanı sıra iblise karşı çareleride göstermemezlik etmemiştir. Düşmanıyla mücadelesinde faydalanacağı her şeyi, Allah’ın vaadini kazandıracak sebepleri Kur’an ve Sünnette en güzel şekliyle izah etmiştir. İlk olarak düşmanı tanımanın ve nasıl bir yapıya sahip olduğunu öğrenmenin faydalı olacağı kanaatindeyim. Allah(cc) şeytanın yaratılışındaki asli maddeyi bizlere bildirmiştir. “Cinleride daha önce korlu ateşten yaratmıştık”(hicr 38) şeytanın yaratıldığı bu ateşin bir takım özellikleri vardır. En göze çarpanlar ise başlıca şunlardır.

  1. Kibir: Allah (cc) insanları bu sıfattan sakındırmıştır. Kibir sıfatı ateşin uzama ve yükselmesinden kaynaklanır. Şeytanın benliğindede bu sıfatın var olduğunu görmekteyiz. Zira şeytan Adem(as) secde ile emrolunduğunda benliğindeki bu kibirden dolayı büyüklenmiş ve secde etmekte direnmiştir. Allah (cc)’ın emrine itaat etmediği için Allah(cc)’da onu rahmetinden uzaklaştırmıştır. Rasulullah (sav) kibri şu şekilde tarif etmiştir. “Kibir etmek ve insanları küçük görmektir.”(Müslim ) iblisin secde etmeyişinde bu iki çeşit kibride görebiliyoruz. İblis secde emrine itaat etmeyerek hakkı red etmiş kendini Adem (as) dan üstün görerek büyüklenmiştir. İnsanlarda bu sıfattan korunmalıdır zira bu sıfat şeytanın sıfatıdır.
  2. Acelecilik ve Hiddet: Ateşin özünde bulunan ve şeytana isnad edebilecek sıfatlardan biride acelecilik ve hiddettir. Acelecilik işlerin ilk anda görünen kadarıyla yetinmek dar görüşlü olmaktır. İblisin secde etmeyişini iyice düşündüğümüzde onun Allah azze ve celle’ye isyanında acelecilik ve hiddetin tesirlerini görebiliriz. İblis nefsindeki kibir duygusu harekete geçince hakkı görmemiş acele davranarak Allah(cc) karşısında malum tavra sürüklenmiştir. Yaptığı işin neticesini hiddeti sebebiyle görmemiş Allah’ın kahr ve cezasını hak edeceğine nazar bile etmemiştir. Rasulullah (sav) “Teeni Allah’tandır. Acelecilik ise şeytandan” (camiu’s Sağir) buyurmuştur. İnsanların sakınması gereken bir diğer sıfatta Acelecilik ve öfkedir.
  3. Yakıcılık ve Yok etme: Bunlarda ateşin özünde olan ve şeytanın benliğinde yer eden sıfatlardandır. Ateş nasıl önüne geleni yakıp kül ediyorsa şeytanda insanoğlunu işlediği Salih amellerin yok olması için uğraşmaktadır. Nihayet aldatıp tuzağına düşürdüğü kimselerin amellerini ifsad ederek inşallahta yok olmasını sağlamıştır.

Bu konuda mu’minlere düşen ise ihlaslı olmaktır. Ancak bu şekilde imanını koruyup güçlendiren amellerini şeytanın yok etmesinden koruyabilir.

Düşmanımızı bu şekilde tanıdıktan nasıl bir yapıya sahip olduğunu öğrendikten  sonra ikinci olarak onun niyetini öğrenelim inşaAllah.

“Beni azdırmana karşılık bende senin doğru yoluna onları saptırmak için oturacağım”(Araf 16) “Muhakkak önlerinden arkalarından sağlarından sollarından onlara yanaşacağım çoğunu şükredici bulamayacaksın”(Araf 17)

Şeytanın oturmaya and içtiği bu yol Allah’ın rızasını kazanmaya vasıta olan iman ve itaat yoludur. İşte bu yola şeytan oturacak ve heryönden insana gelerek onun iman ve amellerini bozmaya çalışacaktır.

“Rabbim beni azdırmana karşılık yeryüzündeki şeyleri insanlara mutlaka süslü göstereceğim ve hepsini mutlaka azdıracağım.”(hicr 39)

İblis bu şekilde niyetini ve planın en ince detay ve ayrıntıyla ortaya koymuştur. Şeytan bu süslü gösterme planıyla kötülükleri güzel gösterecek kişileri haktan saptırmış ve onları azgınlığa sürüklemiştir. Azgınlık insanın haktan sapmasına sebep olan süslü gösterme merhalesinin tabii bir neticesidir. Kişinin dalaleti ve azgınlığı o dereceye varırı ki hak insana eli kadar yakın olsa onu bile göremeyebilir.

“Eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen pek azı müstesna onun  tüm zürriyetini egemenliğim altına alırım”(isra 62)

Şeytan ademoğluna hakim olma onu zelil bir duruma düşürme ve neticesinde onu ebedi cehenneme sürükleme niyetinde şeytanın plan ve niyetlerini ayetler ışığında böylece öğrenmiş bulunuyoruz.

Bundan sonraki yazım şeytanın nefse giriş yolları şeklinde devam edecek inşaAllah.

Rabbim faydalanabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bizi şeytanın ve yandaşlarının şerrinden, tuzaklarından korusun inşaAllah.

Elhadulillahirabbilalemin.

 

(Bu yazı dizisi devam edecektir.)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.