sohbetlerözlü sözleryazarlarmakalelervideolar
Kur'an Dinle
Sesli Makale

EBU MUALLAK (R.A)

EBU MUALLAK (R.A)
03.04.2019
0
A+
A-

BİSMİLLAHİRRAHMANİİRRAHİM

Kur'an Dinle

Takva sahibi kullarına rızasına giden yolu kolaylaştıran, onlara hidayet yollarını açıkça gösteren ve Allah’ın (cc) Rasulu  ‘ne (sav) tabi olmayı da hidayete delil kılan, Kendisinden başka İlah olmayan Allah Azze ve Celleye yerler ve gökler dolusu  Hamd-u senalar olsun. Salat ve Selam Kainatın efendisi  Müminler için güzel örnek , kafirler için korkulu bir rüya olan  Hz Muhammed (sav)’e tertemiz Ehl-i Beytine ve Sahabesinin üzerine olsun. Allah’ın (cc) kalplerine imanı yazdığı , Rab olarak Allah’ı (cc) , Din olarak İslamı , Rasul olarak Hz Muhammed (sav) ‘i seçen ve gereğini  diliyle , kalbiyle , ve azalarıyla yerine getiren , Sahabe gibi yaşamayı da hidayet üzere kalmak için  bir mücadele bilen  bütün müminlere selam olsun. Allah’tan (cc) Başka İlah yoktur.

Müminlerden Öyle  Adamlar vardır ki, ne ticaret, ne alışveriş onları Allah’ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz’; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) bir günden korkarlar.(Nur 37)

Onlar Peygambere indirelen nura uyanlar ve kurtuluşa erenlerdir. (Araf 156 )

Ashabı Kiram Allah’ın (cc) övgüsüne mazhar olan ve onun rızasını kazanan bir nesildir. Onlar İslamı anlama ve uygulama hususunda, yaşama ve yayma meselesinde İslam ümmetinin modelidir. Dolayısıyla Rasulullah (s.a.v) ‘in ashabı ve cemaati her ne itikat üzere iseler İslam ümmeti de o itikat üzere olmalıdır ve onların hayatlarından kendi hayatına izler taşımalıdır. Onların Hayatlarında Hidayet üzere yaşamaya çalışan her insan için bir örnek, bir model mevcuttur. Çünkü onlar Allah’ın Peygamberini örnek almışlar ve bütün işlerini Kuran ve Sünnet çerçevesinde halletmişlerdir. Ve bu tutumları sebebiyle Alemlerin Rabbi onları desteklemiş ve dualarına icabet etmiştir. Kim gibi Ensardan Ebu Muallak (r.a) gibi.

Sesli Makale

Enes Bin Malik (r.a) bildiriyor: Ebu Muallak (r.a) ticaretler meşgul olan tüccar bir zat idi. Bu tüccar ticaretinde helali –haramı gözetir, Allah ve Rasulu için bu ticareti yapar ve herkesin hakkına da riayet ederdi. Ebu Muallak (r.a) başkalarının malıyla da ticaret yapar ve çevresine de faydalı olmaya çalışırdı. İş sebebiyle sürekli yolculuk eder ancak bu iş onu ibadetlerinden alı koymazdı. Çünkü o takva ehli bir mümindi. Onun asıl işi Allah’a (cc) kul olmaktı. Dünya Rızkı onun ek işiydi. Umumiyetle ticaretini Şam ve Medine arasında gerçekleştiri , çoğunluklada ticaret kervanları ile hareket etmez tek başına yolculuk yapmayı severdi.

Peki bizler bugün asıl işimizin Allah’a (c.c) Kulluk olduğunun bilincindemiyiz ? İşlerimizde, ticaretlerimiz de, alışverişlerimiz de Allah’ın (c.c) rızasını gözetiyormuyuz. Harama- Helale dikkat ediyormuyuz. Fıkıh Alim’ leri ticaret hukukuyla ilgili ciltler dolusu kitaplar yazmışlardır. Ve Alemlerin Rabbi bu dinde hiçbir meseleyi eksik bırakmamıştır. Bizlere düşen ise Hayatımızı ve Ahiretimizi ilgilendiren bütün meselelerde Allah Bundan razımı, değilmi Kaidesini hayatımızın her alanına yansıtmamızdır. Bu bizi Araştırmaya ve sormaya sevkedecektir. Ancak bir işe başladıktan sonra değil daha başlamadan…..

Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. (Enbiya 7)

Bir gün yine alacağını almış, satacağını da satmış ve Şamdan Medine ye doğru hareket etmişti. Epeyce bir yol almıştı ki baştan aşağı silahla kuşanmış bir eşkıya ile karşılaştı. Eşkıya Ebu Muallak’ı (r.a) tehdit etti; – “Üstündeki Malları şuraya indir, deveni de şu ağaca bağla!”

Ebu Muallak : – “Mallarımı al senin olsun, ancak beni bırak gideyim…”

Eşkiya ; – “ Bugüne kadar soyup da öldürmediğim kimse yok, malların zaten benim olacak ancak canını da almadan seni bırakmayacağım.’’ Dedi. Ebu Muallak : -‘’ Madem ki beni öldürmekte kararlısın senden son bir talebim olsun ben Müslümanım izin verde abdest alıp 2 rekât ( diğer rivayette 4 rekât ) namaz kılayım sondan sonra öldür beni.’’ Dedi.

Çarelerin tükendiği bir anda bir müslümanın son arzusuna şahit olmaktayız. O şunu çok iyi biliyordu ki Allah’ın dilediğinden başka hiçbir şey olmaz.  Ebu Muallak sağa sola bakınmadı, endişeye düşmedi en zor anında bütün her şeyiyle rabbine yöneldi. Allahualem bizler hayatımız da böyle bir olayla karşılaşmayız, bizleri belki eşkıya çevirip soymaya çalışmaz. Ancak bizlerde kendi yaşantılarımızda zor zamanlar geçirebiliriz. Maddi çöküntü içersine girdiğimizde, bir yakınımızı kaybettiğimizde ve yahutta büyük bir imtihanla karşılaştığımızda artık bütün sebeblere sarıldıktan sonra Âlemlerin Rabbine yalvarmak değilde ilk önce Rabbimizden istemeliyiz. Ebu Muallak bize bunu öğretti.

Ey İman edenler sabır ve namaz ile Allah’tan Yardım isteyin. ( Bakara 153 )

Ve Devamla : Eşkıya izin verir . Ebu Muallak önce abdest alır ve sonrada namaza durur.  Namızını bitirir ve ellerini açar rabbine dua eder. ‘’ Ey Vedud olan, ey yüce Arşın Sahibi, ey dilediğini yapan (Allah’ım) ! Karşı koyulmayan izzeti, tükenmeyen mülkün, Arşın rükünlerini dolduran nurunla sana yalvarıyorum! Beni bu hırsızın kötülüğünden koru! Ey Yardım eden bana yardım et! Ey yardım eden bana yardım et! Ey yardım eden bana yardım et! diye 3 kez tekrarladı.

Ebu Muallak’ın duası Henüz bitmişti ki tamda eşkıyanın ona doğru yöneleceği sırada çok garip bir hadise meydana geldi. Beyaz bir at üzerinde yeşil elbiseli elinde mızrağıyla bir süvari geldi. Eşkıya görünce ona doğru hamle yaptı fakat gelen atlı onu karnından yaralayıp öldürdü. Ardından da Ebu Muallak’a yaklaşıp kalk dedi. Ebu Muallak Hayretler içerisinde atlıya sen kimsin dedi.?

-Ben 3. Kat semada görevli bir meleğim ( diğer rivayette 4. Kat sema ) .  Bu adamı öldürmeyi Alemlerin Rabbi bana nasip etti. Sen namazından sonra ellerini kaldırıp dua etmeye başladığında  Gök kapılarının çok şiddetli çalınıp çatırdadığını duyduk. SubhanAllah. Öyle şiddetli çalınıyorduki  mühim bir hadisenin olduğunu anladık. Sen ikinci defa dua ettiğinde gök kapıları  açıldı. Sen üçüncü defa dua ettiğinde  , ‘’ Bu çaresiz bir kişinin duasıdır ‘’ diye bir ses duyuldu. ALLAHU EKBER. Bunun üzerine Allah’tan (c.c) seni kurtarma görevini bana vermesini diledim. Sonra Allah (c.c) Cebrail (as) ‘ mı görevlendirdi. Cebrail (as)  – Dua eden falan mümini kim kurtaracak diye nida etti. Ben talep ettim ve görevlendirildim. Ey Allah Teala’nın mümin kulu! iyi bil ki senin dua ettiğin gibi kim dua ederse  Allah (c.c) onun sıkıntısını giderir ve ona yardım eder dedi. İşte yeryüzüne Allah’ın (c.c) böyle kulları da ayakbastı ELHAMDULİLLAH.

İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. (Fetih 4)

Başımıza ne gelirse gelsin, ne yaşarsak yaşayalım Alemlerin Rabbinden yardım isteyelim. Bizler samimi olursak, Allah’a (cc) gereği gibi tevekkül eder, amellerimizi ihlaslı yaparsak, takva sahibi olursak , dualarımız semaları titretecek kadar samimi ve içten olursa  Alemlerin Rabbi beklemediğimiz bir anda bize yardım gönderecektir.  Dua Faziletli bir ameldir Rahim olan Allah Azze ve Cellenin bizlere sunmuş olduğu bir ikramdır. Bizler samimi olalım Allah (c.c) diler gökten bize bir melek gönderir , Diler yeryüzünden bir yardım gönderir…….

 Tevfik Alemlerin Rabbi ALLAH Azze ve Celle’ den. Dua buyurun.

Selamun Aleykum

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.