sohbetlerözlü sözleryazarlarmakalelervideolar
Kur'an Dinle
Sesli Makale

TABERİ (RH.A)’NİN BAKIŞ AÇISIYLA BAKARA SURESİ 81. AYET

TABERİ (RH.A)’NİN BAKIŞ AÇISIYLA BAKARA SURESİ 81. AYET
19.12.2023
0
A+
A-

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd kendisinden başka ilah olmayan, mutlak manada tek güç ve kudret sahibi olan Allah(Celle Celaluhu)’a mahsustur. Salat ve selam tüm peygamberlerin ve onları takip eden tabilerinin üzerine olsun.

81- Evet, kim bir kötülük işler ve hataları kendisini kuşatırsa, işte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır.

Kur'an Dinle

Kim Allah’a ortak koşar, onun Peygamberlerini yalanlar ve hataları ken­disini kuşatırsa o kimse cehenneme girecektir. Böyleleri cehennemden hiç çık­maksızın ebedi kalacaklardır.

Yapılan hataları küçümsememelidir. Zira birikerek çoğalan hatalar kişi­yi sonunda cehenneme sürükleyebilir. Bu hususta Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor:

Sizler, küçük günahlardan da kaçının. Çünkü onlar bir kişide biri­kip sonunda onu helak eder.

Âyette zikredilen ve “Evet” diye tercüme edilen kelimesi Arapçada olumsuz cümlelerden sonra olumlu cevap mahiyetindedir? Buna göre âyetin mânâsı şöyledir: “Yahudiler, “Bize sayılı günler dışında azap dokunmaya­caktır.” demişlerdir.” Bu iddianız yanlıştır. Evet size ateş dokunacaktır.” şeklindedir.

Sesli Makale

Âyette zikredilen “Kötülük” ifadesinden maksat, özel bir kötülük olan, Allah’a ortak koşmaktır. Zira âyetin sonunda kötülüğü işleyenlerin ebedi olarak cehnemde kalacakları zikredilmektedir. Halbuki, mümin olan kişinin büyük günah işlemesi halinde bile sonunda cennete gireceği Resulallah’tan nakledilen çe­şitli hadislerde zikredilmiştir.

Nitekim, Ebu Vâil, Mücahid, Katade, Ata, İbn-i Cüreyc, Rebi’ b. Enes, âyette zikredilen “Kötülük”ten maksadın Allah’a ortak koşmak olduğunu söylemişlerdir.

Âyette zikredilen “Hatalan kendisini kuşatırsa” ifadesinden maksat, “Allah’a ortak koşar ve işlediği günahlar kendisini kuşatır ve onlardan tevbe et­meden ölürse” demektir. “Hataların kulu kaplaması”, onlardan vaz geçmemesi ve onlara devam ederek Ölmesiyle gerçekleşir. Nitekim, Dehhak, Rebi’ b. Haysem, Ebu Rezin, A’meş ve Süddi, “Kuşatma” ifadesini “Hatalar üzerine ölme” şeklinde izah etmişlerdir.

Abdullah b. Abbas buradaki “Hata”dan maksadın, “İnkarcılık” olduğunu, Mücahid, bundan maksadın “Allah’ın, cehennem, azabını gerektiren şeyler.” saydığı günahlar olduğunu, Katade, maksadın “Büyük günahlar” olduğunu, Hasan-ı Basri bundan maksadın “Allah’ın, işlenmesiyle cehenneme koyacağını bildirdiği günahlar” olduğunu, Atâ ise, buradaki “Hata” dan maksadın, Allah’a ortak koşmak olduğunu söylemişlerdir.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.