MENÜ

DOĞRU YOLA GÖTÜREN KİTAP

758 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
DOĞRU YOLA GÖTÜREN KİTAP

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri emsalsiz bir biçimde yaratan, bizlere Hidayet olarak Kur’an-ı bağş eden, Rahman, Rahim, din günün sahibi olan Allah’a(cc) mahsustur.

Salat ve selam, Alemlere Rahmet olarak gönderilen, kendisine tabi olunup izinden gidilmediği müddetçe Cennetin kokusunun dahi alınamayacağı, son Nebi, son Rasul olan Hz. Muhammed(sav) efendimize, O’nun aline, ashabına ve bütün Mü’minlerin üzerine olsun.

Adem(as)’ın iki oğlu olan Habil ve Kabil’den başlayan Tevhid ve şirk, iman ve küfür mücadelesi, günümüze ve kıyamete kadar devam edecektir. Safında olma insanların bir çoğunun, Tevhid ve iman safında değil de, şirk ve küfür sebeplerine baktığımızda kendilerine gönderilen Peygamberler ve beraberinde indirilen suhuf ve kitaplara, akıllarını kullanmayıp tabi olmamalarından kaynaklanıyor.

Ne zaman ki bir topluluk Allah’ın (cc) çizmiş olduğu hudutları aştığında tuğyan edip isyan ettikten sonra, Allah(cc) Rahmeti gereği o topluluğa Peygamber, beraberinde suhuf ve kitap göndermiştir.

Evet, bu peygamberler ve beraberinde gönderilen suhuf ve kitapların insanların ebedi azap olan cehennemden kurtarıp, ebedi saadet olan cennet yurduna götüreceği, tek ve doğru yolu göstermektedir.

Evet, geçmişteki insanların bir çoğunun şirk ve küfür safında olmasının sebebi bu doğru yolu bulamamasından kaynaklanmaktadır. Allah(cc) geçmişte insanların düşmüş olduğu bu hataya bizlerin düşmemesi için Kur’an-ı Kerimde;

“Muhakkak ki bu Kur’an en doğru yola iletir ve salih amel işleyen Mü’minlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.”(İsra 9)

Yeryüzünde büyük bir vazifeyi üstlenerek gönderilen insanoğlu elbette kendi kendine terk edilmiş kanunsuz, nizamsız olmazdı. İşte insanoğlunun dosdoğru yolda yürümesi kötülüklerden, kendilerine zarar verecek şeylerden korunabilmesi için Kur’an-ı Kerim indirilmiştir.

Peki, bu Kur’an kimi doğru yola ulaştırır? Bu Kur’an; ona müracaat edenler, ben bu kitaba iman etmek zorundayım, ben kitaba başvurmak zorundayım çünkü Kur’an-ı tanımadan Müslümanlığı yaşamanın mümkün olmadığını, bu Kitabı tanımdan, anlamadan cennete gidemem diye Kur’an’a başvuran kişileri en doğru yola iletir.

Bu kitabın üç niteliği vardır:

  • Bu Kur’an- Kerim en doğru yola iletir. Dosdoğru din demek olan yolu gösterir. Yüce Allah’ın tek ve Samed mülkün mutlak sahibi Aziz ve mutlak egemen olduğu, öldürüp dirilten, aziz ve zelil kılan olduğunu ihtiva eden Tevhid temeli üzerinde yükselen “müsamahakâr ” Hanif dine davet eder. Yüce Allah’ın (cc) “En doğru olan” buyruğunun anlamı eğriliği olmayan, en doğru, en adil ve mutedil demektir.
  • Bu kitap Salih amel işleyen Mü’minlere kıyamet gününde amellerinin karşılığı olmak üzere büyük bir ecir olduğu müjdesini verir.
  • Allah’ın(cc) varlığını tasdik etmeyen, öldükten sonra dirilmeyi, mükafat ve cezayı kabul etmeyip inanmayan, hayır işler işlemeyen kimseleri ise yaptıklarının bir cezası olmak üzere, onlara cehennem azabının bulunduğunu bildirip uyarır ve korkutur. (Tefsir’ul Munir- Vehbe zuhayli)

“Hiç kuşkusuz bu Kur’an insanları en doğru yola iletir.”(İsra 9)

Yol gösterdiği tüm insanlara her konuda kesin olarak en doğruyu gösterir. Uluslara ve kuşaklara yer ve zaman sınırı tanımadan kapsamlı bir şekilde doğru yolu gösterir. Kur’an’ın iletmiş olduğu doğru yol, insanların her yerde ve her zaman kullanabileceği Kur’an, insanın içi ile dışı, duyguları ve ahlakı, inancı ve ameli arasında bir uyum oluşturacak onu en doğru yola iletir.

Kur’an-ı Kerim insanı anlaşılmayan ve kapalı hiçbir tarafı bulunmayan açık ve sade bir inanç sistemi ile vicdan ve bilinç dünyasında en doğru yola iletir. Bu inanç sistemi insanın ruhunu kuruntuların ve saçmalıkların ağırlıklarından kurtarır. Çalışmaya ve yapıcılığa elverişli olan beşeri güçlerini serbest bırakır.

Tam bir uyum ve ahenk içinde evrenin doğal yasaları ile insanın bünyesinde yer alan fıtri yasalar arasında bağlar oluşturur. (Fizilali-il Kur’an Seyyid Kutub)

Allah(cc)dosdoğru yolunun üzerine kalplerimizi sabit kılsın. Amin.

Velhadulillahi Rabbil Alemin

Mücahid ERDEMTüm Yazıları
Yorum Yaz