sohbetlerözlü sözleryazarlarmakalelervideolar
Kur'an Dinle
Sesli Makale

ATALARININ HER KONUDA DOĞRU OLDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORSUN?-2

ATALARININ HER KONUDA DOĞRU OLDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORSUN?-2
01.06.2024
0
A+
A-

Övgülerin tamamına layık, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Azze ve Celle’nin zatı celaline Azim olan egemenliğine, hakimiyetine yakışır şekilde hamd olsun, salat ve selam kutlu yolun yolcusu nurlu yolda verdiği mücadeleyle bütün Müslümanlara örnek olan örneğimiz ve önderimiz Hz. Muhammed’e s.a.v, onun ehli beytine ve ashab-ı kiramına, gerek geçmişte yaşamış, bugün yaşamakta olan ve bundan sonra yaşayacak olan bütün Müslümanların üzerine de salat ve selam olsun inşallah.

Bir önceki yazımızda Atalar Dini’nden bahsetmiş ve bu yazımızda da anlatmaya devam edeceğiz inşAllah.

Hâkimiyet ve itaat noktasındaki sapkınlıkları

Kur'an Dinle

BAKARA/170
Onlara; Allah’ın indirdiğine uyun! Denildiği zaman onlar; “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” dediler.

Yahudiler ve Mekkeliler – Seyyid Kutub rha : “ bu ayette kastedilenler, ister İslam’a her çağrıldıklarında, İslamiyet’in onaylamadığı cahiliye adetlerinden kopmaları gerektiği onlara her söylendiğinde, bu ayette nakledilen sözü hatırlatan müşrik Araplar olsun,  isterse atalarından kendilerine miras kalmış olan kültüre bağlılıklarını sürdürmekte ısrar ederek, İslam’ın bütününü ya da bir kısmını benimsemeyi inatla reddeden Yahudiler olsun, ister onlar ister bunlar kastedilmiş olsun.

Bu ayet inanç konusunda Allah’tan başkasından bir şey öğrenmeyi, bu konuda taklitçi olmayı, düşünceden ve bilinçten yoksun nakilciliği, ağır bir dille kınamaktadır.

Ayetin devamında soruyor Allah(C.C) Peki, ya onların ataları hiçbir şeyi akledememiş, doğru yolu bulamamış kimseler olsalar da, yine de onlara uyacaklar mı?

Sesli Makale

Bu gerçekle ancak, Allah’ın izni ile aklını doğru bir şekilde kullanan insan karşılaşabilir. Ve bu sorunun cevabını samimi olarak cevaplamak o insana kalmış bir şeydir. Yani tabi olduğu kimseleri, önder olarak kabul ettiği, lider olarak kabul ettiği, İslami yolu gösterici olarak kabul ettiği o insanları sorgulayıp sorgulamamak, artık o insanın tercihidir.

Evet, tarih boyunca insanların tapmış oldukları şeylerin isimleri sürekli değişmiş. Bu kimisi için güneş ay yıldızlar olmuş, kimisi için Mekke’deki Lat, Menat, Uzza olmuş, kimisi için herhangi bir hayvan olmuş, bugün insanların çoğunluğu için ise, beşeri ideolojiler ve sistemler olmuş.

LOKMAN/21 “ Onlara: “Allah’ın indirdiğine tabi olun! “dendiği zaman: “Hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa, onun ardınca gideriz.” diyorlar. Ya şeytan onları cehennem azabına çağırıyor idiyse de mi onlara uyacaklar? “

MEVDUDİ RH.A TEFSİR`, Yani, ” Herkesin, her ailenin ve kavmin ataları illâ da doğru yolda diye bir şey yok. Bu konuda ileri sürülebilecek tek şey olan, yaşlıların tavsiye ettiği hayat tarzı meselesi de bunun doğruluğuna delil olmaz. Akıl ve i’zan sahibi hiç kimse, yanlış yolda olsalar ve nereye doğru gittiklerini dert etmeseler bile atalarının yolunu körü körüne izlemek gibi bir aptallık yapmaz.”

VEHBE ZUHAYLİ RH.A TEFSİR`, “Ya şeytan babalarını alevli ateşin azabına çağırmışsa!” Yani Allah kurtuluşa, sevaba ve saadete davet ettiği halde, onların inançları nefsî arzu­lara ve kendilerini cehennem azabına davet eden şeytanın olayı süslü göster­mesi üzerine kurulmuşsa, onlar atalarına delilsiz olarak uyacaklar mı?

Bu aynen şu ayet gibidir: “Ya onların babaları hiçbir şeyi düşünmü­yorlarsa ve doğru yolu bulmamışlarsa!” (Bakara, 2/170). Yani onların yaptıklarını delil olarak kabul ettikleri ataları sapıklık üzerinde iseler, onların akılları yoksa ve hidayet üzerinde değilseler, demektir. Onlar atalarının yolunda yürüyerek atalarını izlemektedirler.

Bu, hayret ve yadırgama şeklinde olup müşrikleri hiçe sayma, onların beyinsizliklerini ortaya koyma ve görüşleriyle alay etme manası ihtiva eden bir sorudur.

ENFAL / 35 `, Onların, Mecsid-i Haram’daki ibadet ve duaları, sadece ıslık çal­mak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde ey kâfirler, inkârlarınızın karşılığı olarak azabı tadın.

TABERİ RH.A TEFSİR`, Müşriklerin Kâbe’deki ibadet ve duaları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir.

Abdullah b. Abbas diyor ki: “Müşrikler, çıplak olarak Kâbe’yi tavaf ederler ve ıslık çalıp el çırparlardı. Ayet-i kerime onların bu çirkin işlerini anlat­maktadır.

Said b Cübeyr diyor ki: “Resulullah tavaf ederken, Kureyşliler ona sata­şıyor, onu alaya alıyorlar ve ona ıslık çalıyor ve el çırpıyorlardı. İşte bu ayet bu­nun üzerine nazil oldu.

Seyyid Kutub rh.a tefsir`, İbn-i Ömer -Allah ondan razı olsun- şöyle der: “Müşrikler yanaklarını yere değdirerek ıslık çalıyor, alkış tutuyorlardı.”

Bu olay günümüzde “İslâm ülkeleri” (!) adı verilen birçok ülkede, yanaklarını kapı eşiklerine, mevki ve makam sahiplerinin ayaklarına sürten çalgıcıları, dalkavuk alkışçıları ve şamatacıları hatırlatmaktadır insana. İşte bu, değişik şekillerde ortaya çıkan aynı cahiliyedir. Ve bu cahiliye bir kez daha en büyük ve en açık şekliyle ortaya çıkmıştır. Yeryüzünde kulların ilahlık sürmesi, insanların hayatına hükmetmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu olay gerçekleşti mi, diğer cahiliye şekilleri bunu izler ve bunlar sadece bu büyük cahiliyenin bir ayrıntısı niteliğindedirler.

Bizde bu zihin yapısı gerek içerisine düştüğümüz eğitim sistemi, gerek arkadaş ve aile ortamı, gerekse de İslam diye anlatılan hurafeler ve bidatler ile oluşmuş vaziyette. Tabi ki bunu bir anda yıkıp yerine, HAK olanı koymak kolay olmayacaktır.

ÖRNEK`, Uzun zaman temizlik görmemiş bir ev ile her gün temizlik gören bir evin temizlenmesi aynı sürede olmaz değil mi? Ama artık o evden başka yaşayacak bir yerin yoksa orayı temizlemek zorundasın.

İşte ilk önce kendimize bunun kararını verelim. İslam’ı yaşamaktan başka bir çıkış yolumuz olmadığını kabullenirsek, o zaman, boş ümitlerle, bidat ve hurafelerle,

Belki küfür ve şirk ile günahlarla dolu olan o kalpleri, Kuran ve sünnet ile yani ilim ile temizlemekten başka bir çaremiz olmadığını anlarız.

Allah c.c yar ve yardımcımız olsun İNŞALLAH.

ÇALIŞMA BİZDEN, TEVFİK ALLAH(C.C)’TANDIR.       

SELAMUN ALEYKUM.             

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.