MENÜ

ZULÜM NEDİR?

199 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
ZULÜM NEDİR?

                                                                              Bismillahirrahmanirrahim                                                                                           

Hamd,gökleri ve yerleri yaratan, zulümatı (karanlıkları) ve nur’u (ışığı) var kılan Allah azze ve celleye mahsustur.Salat ve Selam alemlere rahmet olarak gönderilen önderimiz ve örneğimiz, yaşayan Kur’an,kendisine tabi olunmadıkça kurtuluşun hayal dahi edilemediği Peygamber  Efendimize (s.a.v) aline, ashabına ve O’nun izinden giden Mü’minlerin üzerine olsun İnşaALLAH

 

Herhangi bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koymak, zira ışık ile nurun aksi. Dini anlamdaki manası ise, hak yemek eziyet, işkence ve baskı kullanmak, adaletsizlik yapmak, haddi aşmak söz ve fiilde aşırı gitmek demektir. Allah ve onun koyduğu bütün hükümler zulmün her çeşidinden uzaktır. Allah’ın emirlerinin uygulandığı bir ortamda hiçbir kimseye zerre kadar zulüm yapılmaz.[1]

 

“Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder.” (en-Nisa, 4/58).

“Hükmettiğin zaman onlar arasında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.” (el-Mâide, 5/42; ayrıca bk. el-Hucurât, 49/9).

 

İslam fıkhına göre adalet insanların birbirleriyle olan münasebetlerini ve iktidar sahipleri ile insanların ilişkilerini Allah’ın indirdiği hükümlere (Hakikate) göre düzenlemektir. Dolayısıyla Allahu Teâlâ’nın her emrini emrettiği gibi yerine getirmeye adalet denir.

 

Allah(cc), insanın cüz’i iradesini eline vermiş, ona müdahele etmemiştir. Bunun anlamı, dileyen iman eder, dileyen etmez. Allah(cc) kendi yarattığı ve nimet verdiği insan iradesine ipotek koymamıştır. Ancak insanların kurduğu nice zulüm sistemleri, başkalarının iradelerine müdahale ederler. Onlara şöyle inanacaksınız, böyle düşüneceksiniz, şöyle giyineceksiniz, böyle yaşayacaksınız diye dayatmaktadırlar. Şüphesiz bu zulümdür.Tabiatın acımasızca tahrifi, canlıların ormanların, yeşil alanların ve yeraltı zenginliklerinin yağmalanması birer zulümdür. Irkçılık, ayrımcılık, sınıf ayrımı gibi tefrikalar ayrı ayrı zulümdür.

İnsanlara en güzel hayatı İslam gösterdiği gibi, insanlar arasında adaleti de ancak İslam’ın kuralları sağlayabilir. İslam, insanların haklarını ve bu haklara riayet etmeyi en güzel şekilde göstermiştir. Allah’ın hükümleri hayatı düzene koyan hükümlerdir. Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmemek zulme sebep olur. Buna sebep olanlarda zalimlerdir.

 

Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.” (Maide  45)

“İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya; işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.”( Enam 82)

“Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” ( Lokman 13)

“Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka Kerimde İnsan oğlunun zalim olduğu Ahzab 72. Ayeti kerimede beyan edilmiştir ki insanoğlunu Allah azze ve cellenin bu sıfatla sıfatlandırması üzerinde düşünülmesi gereken bir meseledir.Çünkü insanoğlunun hacmi küçük, gücü az, çalışması yetersiz,ziyan edenlerden oluruz.” (A’raf 23)

Kur’an’ı ömrü sınırlı, çeşitli ihtirasların, arzuların eğilim ve isteklerin etkisinde kalan bu yaratığın yüklendiği bu emanet hiç kuşkusuz büyük ve ağır bir emanettir.Kuşkusuz insanın bu ağır yükün altına girmesi büyük bir tehlikedir.Bu yüzden “çok zalim” yani kendine haksızlık eden ve “çok cahil” yani kendi gücünü ve kapasitesini bilmeyen birisi olarak nitelendirmiştir. Yine hadis-i şeriflerde Resulullah (Sav) konuyu birisi izah etmiştir.

Rasulu Ekrem (sav): “Zulüm 3 türlüdür. Bir zulüm vardır ki, Allah onu affetmez. Bir zulüm vardır ki, Allah onu affeder. Bir zulüm vardır ki, Allah onun  mutlaka hesabını sorar.Allahu Teala (cc)’nın affetmediği zulüm, şirktir. Çünkü Allah şirk büyük bir zulümdür buyurmuştur(Lokman/13). Allahu Teala (cc)’nın affedeceği zulüm, kulların kendi nefislerine karşı işlediği zulümdür. Rabbleri ile kendi aralarındaki işlerde (emre itaat ve nehiyden kaçınmak noktasında) yaptıkları hatalardır. Allah’ın hiç bırakmayıp, mutlaka hesabını soracağı zulüm ise kulların birbirine karşı hayasızlıklarıdır. Allah bunların hesabını sorar ve zalimleri cezalandırır.[İbni kesir]

Ülkelerin toplumların ve uygarlıkların çöküş nedeni zulümdür. Toplum içerisinde servetleriyle şımaranlar ellerine iktidar gücünü geçirenler adaletle iş görmezlerse zulme saparlar.Zalimler hevalarına (kendi nefislerinin arzularına )uyarlar. Onlar akıllarını yerli yerinde kullanmayan cahillerdir. Tuğyan eden azıp yoldan çıkan tağutlar da zulüm yapmaktan geri durmazlar. Onlar adalet ölçülerine zaten uymazlar. Bulundukları konuma veya sahip oldukları güce ve iktidara hak ederek gelmedikleri için bunları korumak üzere devamlı  zulme başvururlar. Yine zulme rızada zulümdür. Bir zalimin zulmüne engel olmak için çalışmamak susup oturmak onun zulmüne ortak olmaktır.

Hz. Ali(r.a) zulmün iki temel unsuru vardır. Birisi zalim diğeri de mazlumdur. Zalim zulmettiği için mazlumda zulme rıza gösterdiği için hesaba çekilir,diyerek önemli bir inceliği işaret etmiştir.

Zulümle mücadele yalnızca mazlumların görevi değildir.İnsanlık onuru taşıyan zulümle ve zulmün  uygulayıcısı zalimlerle mücadele etmelidir.Kur’an  Kerim mü’mimlere zulme  uğrayanlar uğruna mücadele etmeyi emrediyor.Zülmedenler  tevbe edip zulümlerinden vazgeçmedikçe ve hakları sahiplerine vermedikçe kendileri için bir kurtuluş yoktur.Zulmün sonu kötü ve çöküştür.

Allah azze celle bir kudsi hadiste:”Ey kullarım!Ben nefsime zulmü haram ettim,onu sizin aranızda da haram kıldım.Öyleyse birbirinize zulmetmeyin.”buyurmuştur.Kur’an ısrarlı bir şekilde ve sık sık Allah azze ve cellenin kullarına zulmetmediğini ve asla  zulmetmeyeceğini,kullarına hiç bir  şekilde haksızlık yapmayacağını haber veriyor.İnsanların dünyada karşılaştıkları geniş çaplı cezalar,sıkıntılar,zorluklar  ve huzursuzluklar kendi yaptıkları yüzündendir.

Ahirette hesaptan sonra alınacak sonuç , kavuşulacak ceza da yine insanların kendi hak  ettikleridir,amellerinin karşılığıdır.Allah azze ve celle kimseye zulmetmez,fakat insanların bir kısmı kendi kendilerine zulmederler.

VELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN.

Yorum Yaz