MENÜ

YAŞAMADAN OLMAZ

407 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
YAŞAMADAN OLMAZ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd alemleri isteğine göre emsalsiz yaratan hiç bir varlığa ihtiyaç duymayan Allah’a (cc) selat ve selam son resul ve insanlığın kurtuluş reçetesi olan Hz. Muhammed (sav)’e ve selam O’nun aline ,ashabına ve bu İslami hayatı dert edinen tüm dava erlerine gelsin.

Ey insan oğlu sana bir çağrı ve bir davet var.Kulak verirsen sana geçmişini ve geleceği haber verecek.Tabi olursan kurtulacağını ,olmazsan gazaba uğrayacağı bildiren ilahi bir çağrı ,bu çağrının seslenişi dört tekbirle başlıyor ve sanki şöyle bir seslenişte bulunuyor;(Allahu Ekber  Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber) ;ey doğu ,batı,kuzey ve güneyde ve bunların aralarında kalan insanlar, Ben sizleri yoktan var eden alemlerin Rabbi olanım ;sizlerin misakta huzurumda toplandığınız gibi toplanıp kulluk yapmanızı ve benim tekrar bir olduğumu  misakta birlediğiniz gibi dünyada da kalb ile tasdik ve dil ile ikrarla birlemenizi emrediyorum.Ekber tek büyük demektir.Bununla şunu da anlıyoruz ki büyüklük,sıfatı Allah’a ait bir sıfattır. Bu sıfatın altında olan bütün eylemlerin ve emirlerin ancak O’nun tarafından verileceği O’ndan başkasına da bu sıfatların verilemeyeceği ,verilirse şirk koşulmuş olunacağını bize bildiriyor.Bununla beraber tek Hakim,uyulacak tek merci, yanılmaz kanuna sahib tek kanun koyucu ve ilahi kudretinde ta kendisidir O.Evet bizlere bu haykırış şunu da haykırmaktadır; sizden önce bu tür çağrılara kulak vermeyenleri helak ettiğimiz gibi sizi de helak etmeyelim!

Ve sonrasında gelen şahidlik  ve itaat ;(Eşhedü en Lailahe illallah,Eşhedü en Lailahe illallah )gördüm,farkettim ,kalbimle tasdik ettim ve dilimle ikrar ediyorum ki; Allah’tan başka kainatın düzenini elinde tutan başka ilah(beşer bozması kanun koyucu) yokmuş. Nefsimde ilahlaştırdığım tüm dünya makam ve saltanatlarına onların sebebiyle bulaşıpta ilahlaştırdığım tüm fikir ve izimlere La! diyor ve inkar ediyorum.Bütün hayat alanlarımı ”İllallah” diyerek Rabbimin emrine veriyorum! Ve buna da kainattaki herkes şahit olsun!
İsyan(LAİLAHE) ve itaatten(İLLALLAH) sonra gelen yaşam boyutu;(Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah, Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah)Hz. Muhammed (Sav) Allah’ın Resuldür . Muhakkak ki kabul ettiğim Rabbimi bana tanıtan,öğreten ve sevdiren; ve Rabbim olarak öz irademle seçtiğim Allah’ın kanunlarını nasıl yaşayacağımı bana tatbikatıyla gösteren ulu önderim ve başkomutanım Hz. Muhammed (Sav)’dir. 
Bunlar hayat alanımızın olmazsa olmazı ve kulluğun bütün şekillerini içinde barındıran ve dinin direklerine ;( Hayyaala’s-salâh, Hayyaala’s-salâh) Haydi iman edenler üzerinize vakitleri belli olarak farz kılınan namazı ikameye, haydi putları kıran Hz.İbrahim(As) ve Hz.Muhammed (Sav) gibi ibadet etmeye,haydi şeytanı sıtmaya sokmaya,haydi en yüksekte olan anlımızı acizliğimizin belirtisi olan secdeye koyarak karanlıklardan (kölelikten,batıllardan,dünyaya dalmaktan),izzet ve şeref kazanmaya ve hür olmaya!
(Hayyaala’l-felâh, Hayyaala’l-felâh)
Haydi kurtuluşa.Haydi kurtuluşa erenlerle beraber olmaya! Doğrusu, temizlenip-arınan felah bulmuştur;Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan.(A’la14-15)
Alemlerin Rabbinin hayat rehberimizde dediği  gibi olanlardan olmaya; Mü’minler gerçekten felah bulmuştur;  Onlar namazlarında huşû içinde olanlardır,  Onlar, ‘tümüyle boş’ şeylerden yüz çevirenlerdir,  Onlar, zekâta ilişkin (söz ve görevlerini mutlaka) yerine getirenlerdir.  Ve onlar ırzlarını koruyanlardır;Ancak eşleri ya da sağ ellerinin sahip olduklarına karşı (tutumları) hariç; bu konuda onlar, kınanmış değillerdir.Fakat kim bundan ötesini ararsa, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.  (Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.Onlar, namazlarını da (titizlikle) koruyanlardır.İşte (yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır.Ki onlar Firdevs (cennetlerin) e varis olacaklardır; içinde de ebedi olarak kalıcıdırlar. (Mu’minûn 1-10)
Haydi faizden,zinadan,içkiden vb. olanlarla şirkten kurtulup kurtuluşa ermeye ,hayat rehberimizde bildirildiği üzere; Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar) dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.  (Maide-90)

Allah’a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah’a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah’ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah’ın hizbi(dininin yardımcıları)dir.(Mücadele-22) 

Felaha bu çağrıya cevabı işittik itaat ettik diyenler ulaşır.Birde bu çağrının emrini işittiği halde yerine getirmeyenlerinde bir sonucu muhakkak vardır kitabımızda; Allah’a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir?Suçlular muhakkak ki felaha ermezler.
(Yunus-17)
Tarafımızdan kendilerine hak geldiği vakit; doğrusu bu, apaçık bir büyüdür, dediler.Musa dedi ki: Hak size geldiğinde mi böyle söylersiniz? Bu mudur büyü? Halbuki büyücüler felah bulmazlar. (Yunus-77)

(Allahu Ekber, Allahu Ekber) Allah(cc) tek büyüktür.Bu bir ”Tekbir”dir.Zatında,sıfatlarında ve fiillerinde birlemenin en güzel seslenişidir,dünyaya ve ona dalıpda makamlar elde isteyenlerin tamamına.
(La ilahe illallah )
Bütün güç ve iktidarların ilahlıklarına hayır,Allah(cc)gücüne ve iktidarına evet,O’nun dışında kalan ve ilahçılık oynamaya çalışanlara HAYIR.

Sözümüzün başı olduğu gibi sonu da alemlerin Rabbi olan ALLAH (CC) hamddır.
VELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN.

 

Musab YILMAZTüm Yazıları
Yorum Yaz