MENÜ

VASITALARIN ÖNEMİ

380 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
VASITALARIN ÖNEMİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

VASITALARIN ÖNEMİ

İnsanların iyi bir şekilde anlaması ve odaklanmasıgereken noktadan bahsetmeye çalışacağız. İnşallah bu yazımızda Allah (c.c)’nunkitabı Kur’an’ın gösterdiği kurtuluşun Allah (c.c)’yu tanımanın ve Tevhid etmeninyollarını her inanan için hayati önem taşımaktadır. Bu düşünce gereğibaşlayacak. Diyebiliriz ki Kur’an kaybedenlerin yani kâfirlerin portrelerini sermekte gözler önüne kazananların yeni Müslümanlarındaportrelerini sermekte gözler önüne akıl sahibi bir kişi şu hareketi yapmasındandaha doğal bir durum yoktur ki kaybeden kâfirler niye kaybetmiş kazananMüslüman olan hangi vasıflarla kazanmış. Bu soruya Kur’an’dan cevap bulurkenkarşımıza Allah (c.c)’nun verdiği vasıfların amacına uygun kullanılmamasındankaynaklandığını görmekteyiz. Kâfirlerin ortak vasfı olarak Müslümanların iseverilen vasıtalardan doğru şekilde istifade ettiklerini görmekteyiz. Kâfir Arapçadaküfr kelimesinden türemiştir bir şeyin üzerini örten demektir. Tarlada tohumunüzerini örttüğü için çiftçiye de bu anlamda kâfir denir. Allah (c.c) bir ayetteşöyle buyurmaktadır:

“Şüphesiz, inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlariçin fark etmez; inanmazlar.

Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir;gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır.” (Bakara 6-7)


Ayetikerimede kâfirler kalpleri ve kulakları mühürlü gözlerinde de perde olması kâfirliğinsebebidir. Ayetin temas ettiği bu üç nokta kullanamamak, iman edememek veyadoğru şekilde inanamayışı beraberinde getiriyor. Allah (c.c)’nun ilahlığının,tek hüküm koyucu, ibadet ve itaat edilmeye layık olduğunu sayısız delilleritekvini nizam da mevcuttur. Mikroskopla bile zor görülen hücrede bile Allah (c.c)’danbaşka ilah olmadığını görmekteyiz. Cüsse olarak çok büyük varlıklarda da bunugörmekteyiz. Gerek yazılı ve görsel basında gerek reklam afişlerinde gerek billboardlardailahlığını cazip hale getirmeye çalışsın. Sahte ilahların arkasında takılanlaragözlerinin önündeki o perdeden dolayıdır ki kâinatın tamamının Allah (c.c)’dan başkailah olmadığını gözler önüne serilmişken bunu durumunu göremeyene kendisinegördüğü kalır.

İbn’iÖmer (r.a) şöyle dedi: Bir yolculukta biz Rasulullah (s.a.v) ile beraber idik.Derken bir bedevi geldi. Kendisine yaklaşınca Rasulullah (s.a.v) O’na nereyegidiyorsun buyurdu.

–Aileme dedi. Buyurdu ki

–Bir hayır (elde etmek) ister misin?

–Nedir o? dedi. Buyurdu ki

–Tek olan hiçbir ortağı olmayan Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığınaMuhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet edeceksin! (adam)

–Dediğine kim şehadet eder? Dedi.

–Şu dikenli ağaç ( şehadet eder!) buyurdu.

–Sonra Rasulullah (s.a.v) ağacı çağırdı. O vadinin kenarında bulunuyordu. Hemenyeri yara yara geldi. Nihayet Rasulullah (s.a.v)’in huzurunda dikildi. O’daondan 3 defa şehadet getirmesini istedi. Bunun üzerine onun buyurduğu gibi üçsefer şehadet getirdi sonra bulunduğu yere döndü. O zaman bedevi

-Eğerbana uyarlarsa onları sana getiririm. Aksi takdirde ben döner seninle kalırımdiyerek kabilesinin yolunu tuttu. (Hadis-Darimi-tercümesi ve şerhi 1/97-98)

-Kâinat aynı şehadetleri her an getirmektehaykırmak da gözler önüne sermekten yorulmamak da her gün güneşin doğmasındanbatmasına kadar her merhale şehadet getirmesinin tecellisidir. Bu şehadetleriduymak anlamak görmekle iman kalbe yerleşir. Davetçiler bu delillerle gitmeli azönceki rivayetle Rasulullah (s.a.v) imana çağrısı bu delilerle olmuştur. Sencennetteki hurilere talip olduğunu söyleyen, huriler kör, sağır, deli yaniaklını kullanamayan biriyle evlenir mi? Dünya hayatında dahi bir kızın talibiçıksın, Deseler ki damat kör, sağır, Mecnun, Evin kapısından içeri almazlar.Kaldı ki hiçbir elin dokunmadığı huriler, seni bu halde ne yapsın. Allah(c.c)’nun verdiği vasıflardan istifade edememenin kaçınılmaz sonu.


“Göklerde ve yerde niceayetler vardır ki, üzerinden geçerler de, ona sırtlarını dönüp giderler.Onların çoğu Allah’a iman etmezler de ancak şirk katıp dururlar.” (Yusuf 105-106)

Birbaşka açıdan bakarsak konuya Hz. Peygamber (s.a.v) hicrete hazırlık yaparken siyerde şöyle bir konu ile karşılaştık. Darun nedvede müşrikler Rasulullah (s.a.v)’ene yapacakları konusunu tartışırken şeytan toplantıya yaşlı adam kılığındakatılıp müşrikleri, dostlarını Rasulullah (s.a.v)’i öldürmeye yönelik teklifinikabul ettirdi. Akabinde her kabileden çıkan fertler Rasulullah (s.a.v)’inevinin etrafını sardılar. Hz. Peygamber (s.a.v) yatağına Hz. Ali (r.a) yatırıpevinden Yasin suresini okuya okuya ve yerden biraz toprak alıp serpe serpeçıktı. Kâfirler Rasulullah (s.a.v)’i görmediler. (İbni Hişam s-126)

Müşriklerin görememesinin nedenlerine baktığımızdaşeytanın yönlendirmesi sonucu Rasulullah (s.a.v)’i öldürmeye gelmişlerdi. Buzamanda ise sen şeytanla sıkı fıkı olursan sana verdiği vesveseler seninhareket sebebin olursa, güvenememen duyamaman gayet normal şeytana itaat itikadı-ameliolarak ikiye ayrılır. Nefsinin istediği bir işi pratiğe döktüğünde şunu unutma,o nefsinin yanında bir şeytan vardır. Şeytanın vesvesesi çağrılarından sıyrılmakvasıtaların gaye doğrultusunda kullanılmasının ilk adımı da diyebiliriz. Aksitakdirde şeytan sana Kâinat nizamına bak Allah (c.c)’ya nasıl kulluk ediyordiye telkin vermez. Güneşin kulluğuna senin gıpta ile bakmanı sağlamaz. Ancasöylerse şunu der; Hadi kalk bugünkü güneş havanın çok sıcak olmasına sebepolacak soyun sahil kenarına der. Bir bitkideki kulluğun mükemmelliğini değil, obitkiden çıkan meyve ve sebzeyi iştahlı yemeye sevk eder. O takdirde şeytanıngerek itikadı kışkırtmalarından sıyrılmak, var olan alışkanlıklarını vahiy potasındaeritmek, gerekse de amelî itaatlerini reddetmek perdelerin aralanması, kâinatınbütün ihtişamını kalbinin derinliklerinde hissetmek bu şekilde olur.

Allah (c.c) sözün en güzeline tabi olmayı nasip etsin. Bizleri rızasından ayırmasın.  (Âmin)

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Seyfullah KILIÇASLANTüm Yazıları
Yorum Yaz