MENÜ

SEN BELİRLE

345 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
SEN BELİRLE

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd, sena ve övgülerin en güzeli, ezelde ve ebedde var olan, lutfuyla kainatı ve bizleri yaratıp var eden, sayısız nimetlerle ya­şatan ve rahmetiyle doğru yolu gösteren Allah (c.c.)’a mahsustur.

Salat ve selam da, alemlerin Rabbi tarafından sevilen, insan­ların ise tanıyıp, idrak edebilme nisbetince sevebildikleri, efendimiz, önderimiz, rehberimiz,başkomutanımız, Hz. Muhammed Mustafa(SAV)’ya, aline, ashabına ve kendine gelen çağrıya icabet edip ve o yolda gerekeni yapanların üzerine olsun.

İnsan; isyan ve itaat ederek sıfatlar ve makamlar kazanan, yeryüzüne halife olarak gönderilen fakat zamanla  halifeliği bırakıp gönderildiği yerin kölesi olan varlık. Eşrefli mahluk olarak yaratılan, yaratılış gayesinde devam etmediğinde aşağıların aşağısına düşen varlık. Kendisine değer verilerek hitap edilen, kendisinden en üstün varlıkların ve en aşağılık varlıkların olduğu varlıktır insan.

Allah (cc) kitabında şöyle hitap ediyor;Ey insan!Bu hitap alemlerin Rabbi tarafından yapılan bir hitaptır. Bu hitabın sahibine yaşadığı hayat sebebiyle şu hitaplarda yapılmıştır; Ey iman edenler, ey münafıklar,ey müşrikler ve ey kafirler. Şimdi kısaca bunların üzerinde  duralım;
Ey kafirler; bu hitabın muhatapları hakkında; Gerçek şu ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler .Bakara-6  ve bunlar peygamberleri yalanlayan ve onları öldüren topluluklardır.
Ey münafıklar; bunlar iki yüzlü olan insanlardır ve insan cinsinde en tehlikeli olanlarda bu hitabın muhataplarıdır , bunların hali dünya menfaati söz konusu olduğunda hemen Müslümanları , kafirlere gammazlarlar ve ahiretlerini helak ederler , onlar hakkında ; İnsanlardan öyleleri vardır ki: «Biz Allah’a ve ahiret gününe iman ettik.» derler; oysa onlar inanmış değildirler.  (Sözde) Allah’ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatmaktadırlar da şuurunda değildirler.Bakara 8-9

 Ey müşrikler ;bunların durumu da Allah’a inanırlar gelen emirlerin bir kısmını yaparlar fakat bunları yaparken araya; ilme sahip olanları, putları ,başkanlarını ve yöneticilerini  koyar yada Allah’a ait bazı sıfatları onlara vererek(hüküm koyma ,kanun çıkarma, yasak ve serbestlik belirleme, helal ve haram hudutlarını arzularına ve dünya menfaatlerine göre değiştirme,koruma ve yardım isteme vb.)onları Allah’a ortak koşarlar onlar hakkında ; Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah’a iman ederler. Yusuf -106
Buraya kadar olan hitapların muhatapları ebedi cehennemde olanlardır.
Kurtulan zümre ise ey iman edenler hitabının muhatabı olanlardır.
Ey iman edenler; işte bunlar gönderildiği gaye üzerinde hayatlarını sürdürenlerdir bunlar hakkında indirilen bütün kitaplar güzel hitaplar ve makamlar vardır ,kurtuluşa eren grupta bunlardır; Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir. Fetih-29
Evet insan bu hitapların muhatabı olan varlıktır. Ondan başka hiç bir farklığa bu hitaplarla seslenilmemiş ve seslenilmeyecektir . Yaşantısıyla  kendisine nasıl seslenileceğini belirleme imkanı verilmiş olan varlıktır insan . Ve kendisine cennet ve cehennem seçeneği verilmiş varlıktır insan. Kainatın her zerresindeki varlıklar hizmetine sunulmuş varlıktır insan. En şerefli varlıklarla(Peygamberlerle) uyarılandır insan , nurdan yaratılmış varlıkların hizmet ettiği varlıktır insan , kendisine tevbe kapıları açık olan varlıktır insan. Bunlar ve bunlardan çok daha fazlasıyla nimetlendirilen varlıktır insan. Ama ne yazık ki kendisine bunca verilen nimetlere rağmen yaratanına en çok isyan eden hükümlerine boyun eğmeyen. O’na hasım kesilen , O’na ortaklar koşan,O’na evlatlar isnat eden, verdiklerine şükretmediği gibi birde isyan eden varlıktır insan . Tabi ki bu insan varlığının yukarıda belirttiğimiz gibi iyi ve imanlı olanları da vardır. rabbinden gelen emirlere  boyun eğen  gönderilen peygamberlere itaat eden emir ve yasaklara uyan(”Rabbimiz, biz: “Rabbinize iman edin” diye imana çağrıda bulunan bir çağırıcıyı işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz,bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür.”( Al-i İmran-193))

 

rabbine kötü isnatta bulunanlara karşı mücadele veren(Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiç bir kavim (topluluk) bulamazsın ki, Allah’a ve elçisine başkaldıran kimselerle bir sevgi (ve dostluk) bağı kurmuş olsunlar; bunlar, ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri (soyları) olsun. Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır; orda süresiz olarak kalacaklardır. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz Allah’ın fırkası olanlar, felah (umutlarını gerçekleştirip kurtuluş) bulanların ta kendileridir.  ( Mücadele-22) )

ve bunu dünyalık bir menfaat karşılığında da yapmayan(De ki:”Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O, sadece bütün âlemlere bir öğüttür. En’am -90). Evet işte insan budur!
Ve öz iradesine seçme hakkı verilen varlık. Seçeceği yolun akıbetleri kendisine bulutsuz bir günde ki aydınlık hava gibi, apaçık bir şekilde sunulmuştur. Ya akılını kullanır rahmete ve mükafata ulaşır ya da heva ve hevesine tabi olur ve helak olur.
Nasıl sana seslenmesini istiyorsan Alemlerin Rabbimin öyle yaşa ve öyle öl.
NOT: İslam kurtuluşun tek yaşam şekli olduğu gibi yolu da tek olunmakla birlikte tabisininde  tek ismi vardır, ona da Müslüman denir. Başka bir isimlerle olmaz. Hac süresi 78 inci ayete bakıla bilir.

Rabbim anlamayı nasip etsin hepimize ve sonrasında bu hal üzere sabit kalmayı. Amin.

Sözümüzün başı olduğu gibi sonu da Alemlerin Rabbine Hamddır.

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Musab YILMAZTüm Yazıları
Yorum Yaz