MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

RABBİNE YÖNEL VE AF DİLE

544 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
RABBİNE YÖNEL VE AF DİLE

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

RABBİNE YÖNEL VE AF DİLE

 

Hamd Âlemlerin Rabbi olan, her şeye bir nizam ve düzen koyan, Tevvab sıfatının sahibi Allah (c.c)’a aittir.

Salât ve Selam Allah(c.c)’ın Rahman sıfatının tecellisi olarak Âlemlere rahmet olarak gönderilen önderimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’e, onun âline, ashabına ve tüm Müslümanlara olsun.

İnsanın aldandığı birçok nokta vardır bunlardan bazıları insanı bütünüyle bir ümide, bazıları ise korkuya sevk etmektedir. Bu ikisi arasındaki denge ise Kuran’ı ve sünneti anlamakla bir araya gelecektir. Ancak bu ikisi arasındaki dengeyi kurmak için öncelikle aldandığımız noktaları ıslah etmemiz gerekir. Mahiyetini kavrayamadığımız, ancak birçok tecellisini gördüğümüz Allah(c.c)’ın rahmet deryasına dalıp, Rahmetinden hiçbir şekilde ümit kesmeyerek O’na yönelmeliyiz. Nitekim Allah(c.c) şöyle buyuruyor:

    ‘  De ki: “Ey nefislerine karşı haddi aşan olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümid kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Zümer/53)

Bu öyle bir hitaptır ki Allah(c.c) kullarını kendisine davet ediyor, onları temizlemek, arındırmak istiyor. Biz günahkâr kulların ise hatalarını görerek âlemlerin Rabbi olana yönelip, ondan af ve mağfiret dilememiz gerekiyor.

3 türlü özür dilemek vardır 1. Kişinin ben yapmadım demesi. 2.Şundan dolayı yaptım demesi. 3.yaptım geri döndüm, artık ondan vazgeçtim demesi.(1)İşte Allah’a yönelecek olan kulun özelliği de hatasını kabul etmekle beraber bunu düzeltme yoluna girmesidir. Peki, bu yönelme nasıl olmalıdır? Bunun cevabını ise yine Âlemlerin Rabbi biz kullarına vermektedir:

‘Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün.’ (Tahrim/8)

Tevbe, yapılan işin çirkinliğini, kötülüğünü kalbinde hissedip, ondan tiksinerek vazgeçmektir.(2)

Tevbe, kirli olan elbiseyi yıkayıp ona güzel kokular sürmek, kararmış kalbin kirini ondan arındırmaktır. Tevbe öyle bir şey ki kulun Rabbi onun bu davranışına sevinir, ondan hoşnut olur. Rasulullah(s.a.v)’inde buyurduğu gibi:

Enes ibn malik’ten rivayet edildiğine göre ‘Allah Teâlâ kulunun tevbesine, çölde kaybettiği devesini bulan bir adamın duyacağı sevinçten daha fazla sevinir.’(3)

Samimi bir tevbe bize mağfiret kapılarını açacak, yanlış yolda olduğumuzu bize sürekli hatırlatıp öğüt verecektir. Tevbenin sıfatı olan ‘NASUH’ kelimesi sözlükte 1. Halislik ve saflık 2. Yırtığı yamamak, söküğü dikmek manasındadır(4). Bu her iki manada tevbenin içinde olması gereken sıfatlardır çünkü tevbe samimi ve yaptığı hatayı düzeltmek, ondan vazgeçmekle olur.

Samimi tevbenin yapılabilmesi için genel olarak 3 şart vardır:

1:Kötülüğünden dolayı günahı terk etmek.

2:Yaptığından pişman olmak.

3:Bir daha dönmeyeceğine kesin karar vermek.

Dinde emredileni yapmama veya nehy edileni yapma hususunda tevbe etmek bir Müslüman’a farzdır. Yani hemen yerine getirilmesi gerekilir aksi halde kişinin tevbeyi geciktirdiği içinde tevbe etmesi gerekir. Çünkü bir Müslüman’ın bulunduğu o kötü hali düzeltmesi lazımdır.

O halde tevbenin ardından bir daha dönmemek için azmetmek gerekir. Günah ile doldurulan o zamanı Allah(c.c)’a yönelerek, O’nu razı edebileceği ameller ile tamamlaması gerekir ve bilinmelidir ki kulu günahlardan uzak tutacak nokta onun iman ve yakinidir.

Şu da iyi bilinmelidir ki Allah(c.c)’ın Tevvab(kul günah işleyip tevbe ettikçe onun tevbelerini kabul eden) sıfatının sahibi olduğu gibi şedidu’l’ikab sıfatı da vardır. Yani Allah(c.c)’ın cezalandırması da pek şiddetli ve çetin olandır. Buda kulun her anında korku ve ümit arasında kalmasının gerektiğini göstermektedir.

Şu hayat pınarında iki farklı kaynak bulunuyor. Biri Allah(c.c)’ın rahmetine, diğeri ise gazabına götürüyor. Susayan kişi nereden su içeceğini bilmeli, çünkü bir tarafta tükenme ihtimali olmayan,  tatlı ve içenlere ferahlık veren, diğer tarafta ise biteceği belli olan,  içen kişinin bir daha içip içemeyeceğini bilemediği,  ama o anda ona tatlı gelen bir su, ancak bu suda ferahlık yani iç huzuru bulamayacaktır. Çünkü sadece onun bedeninin almak istediği o su zevkinden başka bir şey vermeyecektir. Tükenmeyecek olan Allah’ın rahmet pınarıdır. Çünkü bu pınar ona yönelenlere hem bu dünyada hem de ahiret hayatında akmaya devam edecektir. Tükenecek olan ise şu kısacık dünya hayatının gelir geçer zevkleridir. Bu zevkler ise elbet bir gün bitecektir.

  ‘Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azab gelmeden önce tevbe ile Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Sonra kurtulamazsınız.’ (Zümer/54)

Allah(c.c) Bizleri arınan, temizlenen kullarından eylesin ve bizleri kitapları sağ taraflarından verilenler ile beraber kılsın.

 

ELHAMDULİLLAHİRABBİLÂLEMİN

 

Kaynakça:
1. Rağıb el ısfahanı/Müfredat
2.Hüseyin k. Ece/İ. Temel kavramları
3.Fethu’l Bari
4.İbn Kesir/Tefsir

 

Yılmaz GÜVENTüm Yazıları
Yorum Yaz