MENÜ

MUHAKKAKKİ GERÇEK HAKİM ALLAH’TIR

339 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
MUHAKKAKKİ GERÇEK HAKİM ALLAH’TIR

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin bütünlüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdiği hiç kimse saptıramaz.

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed (sav) O’nun kulu ve Rasuludur.

Hakimiyet tevhid inancını oluşturan bir meseledir. Hiç şüphe yok ki hakimiyet, emretmek, yasak bir tek Allah’a (cc) aittir. Allah’tan başka asla hayatımıza hükmedecek hakimiyet sahibi yoktur. Kişi tevhidi hayatında gerçekleştirmesi için ilk önce hakimiyet iddiasında bulunan tüm insan icadı ve otoriteyi reddetmesi ve hakimiyeti Alemlerin Rabbi olan Allah(cc) has kılması gerekir.

Kur’an’ı Kerimde hakimiyetin Allah’a ait olduğunu bildiren bir çok ayeti kerime vardır.

“Hüküm sadece Allah’a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler” (Yusuf 40)

“Hüküm Ancak Allah’ın, O Hakk’ı anlatır. Ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” (Enam 57)

Allah (cc) yaratıcı olduğunu kabul eden bir kişi O’nun emretme ve hüküm koyma yetkisini de kabul etmek zorundadır. Nasıl ki bizi yaratan, yaşatan, öldüren, dirilten, rızık veren Allah ise hayatımıza hükmedecek haram ve helal belirleyecek tek merci Allah azze ve celledir.

“Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir?” (Tin 8)

Bugün şahit olmaktayız ki demokrasi gibi cahiliye sisteminde Allah’ın şeriatının, Kitabının bu zamana uymadığını söyleyenler Allah (cc) hakimiyetini gasp ederek hadlerini aşmaktalar. Allah (cc) hükmünü şeriatını ortadan kaldırarak kendi heva ve heveslerine hüküm koymaktalar.

Buna bir misal verecek olursak; İslam dininde faiz, içki, zina gibi haram kılınan fiiller şuan herşey serbest bırakılmış ve normalleştirilmiştir.

Hiç şüphesiz ki böyle kimseler Rablık iddia ederek hadlerini aşarlar. Allah (cc) koyduğu hükmü beğenmeyip kendi arzularına göre hüküm koymuşlardır.

Allah’ın hükümlerinin yok sayılıpta haramı helal, helalin haram yapıldığı bir zaman da bir bakalım bizlerin tutumu nasıl? Eğer toplum bu haldeyken umursamaz bir tavır takınıpta bana dokunmayan yılan bin yaşasın (haşa) düşüncesindeysek halife olduğumuzun şuurunda değil isek bizlerde ayeti kerimede bildirdiği üzere cahiliye hükmüne tabi olmuşuz da haberimiz yok hiçbir zaman unutmayalım ki üçüncü bir yol yoktur ya haktasın ya da batılda.

“Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Yakin sahibi Hakk’a kesin inanan bir toplum için kimin hükmü Allah’ın hükmünden daha güzel olabilir?” (Maide 50)

Bizi ve kainattaki her şeyi en ince noktasına kadar yaratan ve rızık veren her şeyin üzerinde tek otorite sahibi Allah (cc)’dır.

Bir düşünelim! Kainatın yaratılışı bu düzen ve bir konuna göre belirlenişi – idare edilişi – yağmurun yağdırılışı – güneşin doğuşu – batışı bütün canlılara rızkını veren bunlar üzerinde hükmeden Allah’tan başka kim olabilir? Unutmayalım ki yiyen – içen – uyuklama tutan hiçbir kimse hüküm koyamaz.

“De ki! Kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan? Kimdir ölüden diriyi diriden ölüyü çıkaran? Kimdir bütün işleri çekip çeviren kainatın yöneten duraksamadan “ALLAH” diyecekler. Deki o halde O’nun cezasından sakınmaz mısınız?” (Yunus 31)

Akıllı olan aklını kullanan bir kimse kafasını çevirip bir kainata baktığında kendi üzerinde de kainat üzerinde de tek hükmedenin Alemlerin Rabbi olan Allah (cc) görecektir.

“HAKİMİYET KAYITSIZ VE ŞARTSIZ ALLAH’INDIR.”

Rabbim Hakk’ı Hakk bilip, Hakk’a sarılan, batılı batıl bilip, batıldan uzaklaşan kullarından eylesin

VELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN

Rümeysa YILDIZTüm Yazıları
Yorum Yaz