MENÜ

KIRILMA NOKTASI

371 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
KIRILMA NOKTASI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

KIRILMA NOKTASI

Hamd âlemlerin Rabbi Rahman, Rahim, din gününün sahibiAllah (c.c)’ya mahsustur. Salat ve Selam Hz. Muhammed (s.a.v)’e, âline,ashabına ve bütün Müslümanların üzerine olsun. İnşaAllah

Allah (c.c) yokluktan varlık âlemine çıkardığıyaratılmışlara baktığımızda insan ve cinleri imtihan etmekte insan cinsindenolan yaratılmışların niye, niçin imtihanda olduğunun üzerinde yoğunlaştığımızda.Misakta verdiği sözle, beraber, emaneti yüklenmesi Bu sorunun cevabı olarakKur’an yolumuza ışık tutmakta, belirsizlik ortamından bizi alıp hikmet venedenleri önümüze sermektedir.

Allah (c.c) insanları Ahsen’i takvim olarakyaratmıştır. Fıtrat özellikleriyle insanı değerli kılmıştır. Fıtrat özelliklerikaybedip tevhidden uzaklaşan fertleri de esfele safilin sınıfına düşmüşlerdir.Hz. Peygamber (s.a.v) ve güzide ashabını sonraki topluluklardan Allah (c.c) itaat,kulluk, ibadet noktasında çözülmeler başlamıştır. Yavaş yavaş olsa bile küçükküçük çözülmeler bugün dağ gibi önümüzde durmakta. Bu çözülmenin tarifini Hasan’ı Basri (rh.a):  “Sizden önce öyle insanlar gördüm ki, onlarısiz görseydiniz deli derdiniz onlara, onlar sizi görseydi Müslüman demezdi.”Tabiin döneminin değerli âlimlerinden birinin tanımı bu şekilde bu çözülmelerinsonucu vahim duruma gelmiştir ki. İnandığını söyleyenler, ben de Müslümanımdiyenler inanmaları, Ben de Müslümanım deme iddiaları onları ispata götürmüyor.Allah (c.c)’dan başkalarına kulluk ederek, ilah olarak kabul ederekElhamdülillah Müslümanız iddiasındalar. Evet, çözülmenin en vahim hali bu olsagerek Kur’an kitabımdır demesine rağmen hayatında zerre eseri olmayan Kur’an kitabımdıriddiası, hayat ölçüsü heva ve şeytanken Kuran kitabımdır iddiası durumun nekadar vahim olduğu bu günümüz Müslümanlarının gözleri önünde bu konunun çözümüiçin düşündüğümüzde kırılma noktasını tespit etmek arızanın nereden başladığınıbulmak gayesiyle tefekkür etmek ve dertlenmek her Müslümanın görevidir. Maddecitoplumlara baktığımızda insanları sınıflara ayırması, izzetli ve alçak gibisınıflara değer ölçüleri para, mal, mülk gibi durumlara göre kişiler değerkazanır. Zengin olan biri tercih yaparken hatalı yapacağı tercihler ticaretinde,içinde kendisinin sonunu hazırlar. Zenginlikten iflas ederek fakir olabilir. Böyleceİzzet’ten alçakla düşer, günümüzde de iflas edip hiçbir şeyi kalmayan kimselerigörmekteyiz. Kişiyi iflasa fakirliğe götüren hayatında bir Kırılma Noktasıvardır. Yanlış tercihlerle beraber önüne geçemediği bir alçalış, fakirliğe hergeçen zaman daha fazla yaklaşmasına sebep olan tercih noktası aynı zamandakırılma noktasıdır. Kişi için insanlık nasıl bu duruma geldi diye baktığımızdaAllah (c.c) tanımamak veya tanımak uzaklaşmak olarak önümüzde. Ahsen’itakvimden, esfeli safiline hızlı geçişler ve yığınların oluşmasının sebebiAllah (c.c) tanımamaktadır.

İki tane kitap vardır. Allah (c.c) nazil ettiği kitapKur’an ve Kâinat nizamıdır. Allah (c.c) Kur’an’da kendini tanıtmıştır. Hz.Peygamber (s.a.v)’e ilk inen vahiy Alak – 1. Ayettir. “Yaratan Rabb’inin adıyla oku” ve veda haccında inen Maide 3. ayet “Bugün size dininizi Kemale erdirdimüzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslami beğendim”arasında ciddi bir bağ vardır. İlk inen ayet ile oku emriyle beraber vedahaccında ki Maide 3 dinin tamamlanması, Allah (c.c) kendisine kulluk edebilmelerive hiçbir şeyi ortak koşmamaları için kullarına Vahiy ile kendini tanıtmış,tevhidi hayat yaşamalarının önündeki bütün engelleri kaldırmıştır. Kuran’ıanlayarak ayetlerin üzerinde gereğince düşünerek kullarının buna ulaşmasınısağlamıştır. Kâinat nizamında ki varlıkların üzerindeki güç, otorite, egemenlikve Allah (c.c) isimlerinin tecellisi ile kendini tanıtmıştır.

Örnek verecek olursak; bir cinayet işlendiğinde hemenolay yeri inceleme gelerek cinayeti işleyen faili bulmak gayesi ile görgütanıkları, olay yerindeki boş kovanlar, topraktaki ayak izlerini, suç aletindekiparmak izlerini, Criminal çalışmayla faile ulaşmak, kim olduğunu tespitetmektir amacı. Müslüman Allah (c.c)’ın yarattığı Kâinat nizamına bakarak kâinatıidare eden, çekip çeviren, gücün sahibini O’ azamet sahibinin delillerinebakmak, incelemek suretiyle tanıması, tıkır tıkır işleyen düzeni idare eden, failinitespit etmesi gereklidir.

Ahsen’i Takvim’e ulaşmak, bu değerle hayat yaşamak Allah (c.c)’ı tanımak, birlemek, iman etmek kaçınılmazdır. Rabbim kendisini kapasitesi oranınca tanıyan kullarından eylesin. Rabbim sözün en güzeline tabi olmayı nasip etsin inşallah. (Âmin)

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Seyfullah KILIÇASLANTüm Yazıları
Yorum Yaz