MENÜ

İTTİBA MI, HELAK MI?

532 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
İTTİBA MI, HELAK MI?

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

İTTİBA MI, HELAK MI?

Hamd âlemlerin rabbi, Rahman Rahim dingününün Maliki Allah’a mahsustur.

Salat ve selam Hz. Muhammed (s.a.v)inaline, ashabına ve bütün müminlerin üzerine olsun

İnsanoğlunun dünya hayatında imtihanda olduğusabittir. İmtihanı kazanmak için beraberinde önlemler ve tedbirler almasızaruridir. Önlem ve tedbir alma zaruretini Uygulamaya koymak için gördükleriduyduklarından ibretler alması lazımdır. Kışın haber bültenlerinde sobazehirlenmesinden dolayı bir ailenin tamamının öldüklerini duymak ve görmekhemen aynı akıbete düşmemek için fertleri tedbir almaya yönlendirir. Sobayakarşı daha Titiz davranır. Allah (c.c) İnsanlık tarihi boyunca helak olankabilelerden kitabında bahseder.

Nahl36: “…şimdi yeryüzünde dolaşın dapeygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün…”

– Allah (c.c) bu uyarısının kişilerdederin izler bırakması kalplerde Sarsıntı oluşturması önemli konudur. Duymakkadar helak olan kavimlerin bugünkü dünyada tam olarak nerede yaşadıklarınıbilmek bu duyguları artıracak faktör olacaktır.

 Nuh (a.s) Kavmi:  Hz. Nuh (a.s)kavmi bugün Irak olarak bildiğimiz topraklarda yaşamış olduğu kesinleşmiştir.

AdKavmi: İbnİshak’a göre – Ad bölgesi Umman’dan Yemen’e kadar olan toprakları kapsıyor. Bubölgede yaşayan halktı. Şu anda bu bölge iklim değişikliği sebebiyle zamanlaçöle dönmüştür.

SemudKavmi: Bugün el Hicr olarak bilinen Arap yarımadasının batısında bir bölgedeyaşadığı tarihi kayıtlarla sabittir. Zamanımızın Medine ve Tebuk arasındatrenle Yolculuk sırasında Medeyin- i Salih  atlı Tren istasyonuna geliyor.İşte burası Semud kavminin hükümet binasıydı. İstasyonun binlerce hektarlıkalanda Semudlulara ait harabeler hala var.

Lut(a.s) Kavmi: Bugün Ürdün olarak bilinen Irak ve Filistin arasındaki topraklardayaşıyordu.

SebeHalkı:Sebe ülkesinin Merkezi Güney Yemen’in başkenti olan Sana’nın 55 mil kuzeydoğusunda bulunan Marib idi.

Medyen:  Hicazın kuzeybatısında ve Filistin’ingüneyinde Kızıldeniz ve Akabe Körfezine kadar uzanan bölgede yaşayan kabilememleketiydi.

-Bu günkü haritada Allah (c.c) azabına duçarolan kavimlerin yaşadığı yerleri öğrendik. Onlardan zerre kadar eser kalmamıştek kalan şey peygamberlerini reddetmeleri ve azaba duçar olmalarıdır. Hz.peygamber (s.a.v) Tebuk seferine giderken Semud kavminin beldesindengeçtiklerinde ashabına bir kuyuyu işaret ederek Hz Salih’in dişi devesinin buradansu içtiğini hatırlatmış ve Müslümanlara Sadece bu kuyudan su içmelerini başkakuyulara gitmemelerini emretmiştir.

Peygamber (s.a.v) tabi olmadan bu veyabenzer kötü akıbetten kurtulmak imkânsızdır. Peygamber (s.a.v) Hayatının heralanında kendine ölçü edinmek evinde, işinde,
fertsel ve içtimai hayatında kurtuluşun tek yoludur. Lafızdan ibaret pratikhayatta yansıması olmayan tabiiyet havada kalan anlam ve ehemmiyet olmayan kurubir iddiadan ibarettir.

Aliİmran 31-32: “De ki eğer Allah’ı seviyorsanız bana Uyunki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın çünkü Allah çokbağışlayandır çok merhamet edendir.”

“DekiAllah’a ve peygambere itaat edin eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kâfirlerisevmez.”

Utbe bin Rabia kavminin muhalefetininbüyüdüğünü aralarındaki olayı çirkin gördüklerini ve getirdiği şeyireddettiklerini söylemek için Rasulullah (s.a.v) yanına geldi. Utbenin sözübitince Rasûlullah (s.a.v) Fussilet suresi 13. ayeti okudu.

“Eğeryüz çevirirlerse deki Ad ve Semud’un başına gelen Yıldırım gibi bir azabı sizehatırlatırım”ayetlerin okudu.

(TefsirulMünir C-12 S-460)

Hemen bir tur şirketiyle anlaşıp helakolan toplulukların beldelerini gezebilirsin. Peygambere tabi olmak veya olmamaktarafını seç?

Nahl 36: “…şimdi yeryüzünde dolaşında peygamberleri yalanlayanların sonunu görün.

Tevfik Allah’tandır.

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Seyfullah KILIÇASLANTüm Yazıları
Yorum Yaz