MENÜ

İNANÇLARIN ŞEKİLLENMESİ

283 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
İNANÇLARIN ŞEKİLLENMESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd Allah(cc) zatı celaline azim olan egemenliğine yaraşır biçimde sonsuz hamdler Allah’a(cc) mahsustur. Salat ve Selam Rasulullah (sav), Aline, Ashabına bütün Mü’minlere olsun.

İnsanlar dünya hayatında yaşarken ya Allah (cc) tevhid ederek bir inanç üzere bulunur veya batıl dinlerden herhangi birine mensup olarak hayatlarını sürdürürler. İnançsız yaşama insan için söz konusu değildir. Ya Allah (cc) ibadet ederek yaratılış gaye doğrultusunda yaşar Mü’min olarak, yada Allah(cc) kendisini yarattığı fıtratı şirkle bozarak müşrik olarak yaşar. Bunun dışında üçüncü seçenekten söz etmemiz söz konusu değildir.

İnsanın çevre faktöründen etkilenmesi inancının belirlenmesi adına önemli rol oynamaktadır. Çevreden yaşadığı toplumdan göreceği inanç alacağı eğitim, zihninde oluşacak olgular, inancın oluşmasında belirleyici olması muhtemeldir. Bu oluşan inanç insanın davranışları, eğilimleri, değer yargılarını ve aynı zamanda mücadelelerini, ideallerini belirler. Bu tehlikeyi Allah(cc) insanı yaratan her şeyi en iyi bilen olduğundan daha insanı dünya hayatına göndermeden bu konuda uyarmıştır. İnsan söz aldığı Araf 172. Ayeti Kerime’nin akabinde 173. Ayette bahsetmektedir;

“Ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu, biz ise onlardan sonra gelme bir kuşağız, işleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? Dememeniz için.”(Araf 173)

Kur’an’da insanda bulunan bu zaafı uzun uzadıya konu olarak işlemiştir. Bu zaafa karşı tedavi edilmesi adına terbiye metodu mevcuttur. Gelen Peygamberler kavimleriyle aralarındaki konuşmada sürekli bu konuyu gündeme getirmişlerdir. Bkz.(Hud-62) (Hud-37) (Yunus-73)

Peygamber (sav) çevrenin, insanın inancı şekillenmesi adına etkilerden bahsederken;

“Her doğan İslam fıtratı üzere doğar sonra anne-babası onu hristiyan, yahudi veya mecusi yapar. ” (Buhari, cenaiz, 92)

Bu etkinin sebebi olarak görsel ve sözlü eğitimde çocukların aynı akide, aynı  inanca devam etmesine yönelik eğitimler, yönlendirmeler öğretilmekte bu süreçte oluşan bilgi, öğretim insanın zihni yapısını oluşturmaktadır. Beşeri sistemlerin şu sözü konuyu kavramaya yardımcı olacaktır. “On yılda onbeş milyon genç yarattık (haşa) her yaşta.” Zihni yapı, yani insanın anlama, bilme yani akıldan bahsediyoruz. Akılda oluşan değer yargıları insanın inancını şekillendirir. Aynı zamanda insanların hayatlarını yönlendiren inançlarıdır. Bu sebeple beşeri sistemeler, çevre faktörünün inanç biçimi akla hükmetme gayretindedir. Allah(cc) insanların dünya ve ahiret felahına ulaşabilmeleri fıtrat dinini muhafaza şirkten uzak bir yaşantıya ulaşabilmeleri adına akla hitap eder Kitabı Kerim’de.

Şer güçler kendini Müslüman zannedenlerden daha önce bu konuyu fark etmişler ki aklı tahakkümleri altından kurtulmaması adına, fıtrata dönmemesi adına sürekli hile, tuzak, desiseler hazırlanmıştır. Futbol, kadın, uyuşturucu, dünyanın süsü, büyüsü, basın yayın organları, diziler, geçim sıkıntısıyla akla hükmetmekte. Aynı zamanda bu hükmetme Kur’an’ın anlaşılmamasında en önemli sebeptir. Kur’an tevhid akidesine çağırırken temiz akıl sahiplerine seslenmekte, akıl bahsettiğimiz, şer güçlerin tahakkümünden sıyrılmadan temiz olabilmesi aynı zamanda söz konusu değildir.

“İnkar edenler dediler ki; Bu Kur’an’ı dinlemeyin ve (okunurken) yaygaralar koparın belki üstün gelirsiniz.”(Fussilet 26)

Kafir aynı kafir milyonlarca yılda geçse hile ve tuzakları aynı Kur’an’ın anlaşılmaması adına “Yaygara koparın” bu gün yaygaralar nedir. Elektrik faturası kısaca geçim sıkıntısı, futbol, dizi, basın yayın organları, kadın eğlence bu tür oluşumlar veya kafirlerin bu hile ağına takılanlar akıllarında oluşan değer yargıları akla hükmedenin değer yargıları olacaktır. İnançlar bu şekilde şekillenmeye başlar. Kur’an’ın ilk inen ayetleri genellikle tekvini ayetler, Allah(cc) tek Rab, İlah, Melik olduğunun kainattaki delilleriyle akla, düşüncelere hitap etmekte. O zaman tevhid bir inanç için akla vahyin hükmetmesi zorunludur. Şehvet, sınırsız istek ve arzuları kenara bırakmak zorunludur. Şöyle bitirelim o zaman mesele akla kim hükmedecek? Vahiy mi yoksa şirk toplumunun değer yargıları mı?..

Selamun Aleykum

Rabbim Hakk’ı Hakk bilip Hakk’a sarılmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmayı nasip etsin. Amin.

Tevfik Allah’tandır.

Elhamdulillahi Rabbil Alemin

 

Seyfullah KILIÇASLANTüm Yazıları
Yorum Yaz