MENÜ

HİKMET DOLU 2

257 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
HİKMET DOLU 2

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd, sena ve övgülerin en güzeli, ezelde ve ebedde var olan, lutfuyla kainatı ve bizleri yaratıp var eden, sayısız nimetlerle ya­şatan ve rahmetiyle doğru yolu gösteren Allah (c.c.)’a mahsustur.

Salat ve selam da, alemlerin Rabbi tarafından sevilen, insan­ların ise tanıyıp, idrak edebilme nisbetince sevebildikleri, efendimiz, önderimiz, rehberimiz,başkomutanımız, Hz. Muhammed Mustafa(SAV)’ya, aline, ashabına ve kendine gelen çağrıya icabet edip ve o yolda gerekeni yapanların üzerine olsun.

Alemlerin Rabbi Allah(cc) kendisinin kulluğunu kabul edip kullarına Resul olarak gönderdiği Hz.Muhammed (sav)’e  şu üç kelime ile iltifat ediyor; Selam,Rahmet ve Bereket kelimeleriyle O’na her türlü selamet(kurtuluş),ihsan ,ikram ve hayırlar seninle olsun diyor.
Şimdi bu kelimeleri biraz anlamak ve ne okuduğumuzun farkına varmak için açalım;
SELAM: Allah (cc)’ın Esma’ül Hüsna’dan bir ismidir. Kısaca manası da hem kendisi her türlü ayıptan, kusurdan, noksandan, ortaktan uzak ve salim olan, hem de kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan, hoşlanılmayan durumlardan kurtaran, onları selamette kılan demektir. Dünya hayatında Peygamberlerine her türlü selam eden ve Mü’min kullarına da cennette selam sözünün hikmetlerine ulaştıracaktır. Hayat rehberimizde buyurduğu gibi; Onlara merhametli Rabb’in söylediği selam vardır. (Yasin 58)
RAHMET: İncelik, ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme. Allah’ın kullarına acıması, onlara sevgi, şefkat ve merhametle muamele etmesi anlamında Kur’ani bir tabirdir. Allah Teâlâ, kullarına rahmet ve şefkatle davranmayı nefsine vacib kıldığını;Rabbiniz, sizden her kim bilmeyerek fenalık yapar da arkasından tövbe eder ve nefsini düzeltirse, ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. O, bağışlayan ve merhamet edendir” ( En’am, 6/54) ayetiyle açıklamıştır. Rahmet, bütün yaratıkların iyiliğini isteyip onlara yardım etme arzusu duymaktır. Allah Teâlâ’nın bu kelimeden türemiş bazı güzel isimleri vardır; Rahman: Esirgeyen, Rahim: Bağışlayan, Erhamürrahimin: Merhametlilerin en merhametlisi, Hayrürrahimin: Merhametlilerin en hayırlısı, Zürrahme: Rahmet sahibi, Zü Rahmetin Vasia: En geniş Rahmet sahibi… gibi.
“Allah Teâlâ, rahmetini yüz parçaya ayırdı, doksan dokuzunu yanında bıraktı, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün yaratıklar birbirine merhamet eder. Hatta yavrulu bir kısrak, yavrusu daha rahat emebilmesi için ayağını kaldırır” (Buhârî, Edeb, 19) hadisi, rahmet cevherinin aslında bir bütün olduğunu, sadece insanlara değil, bütün mahlukata verildiğini gösterir.
BEREKET: Bol hayırlar, herşeyin en hayırlıları, hayırların artıp ziyade olması gibi manalara gelir.
Bu manalardan sonra Allah(cc) huzuruna kabul ettiği Resulüne bu sözleriyle ;Ey Resulüm her yönüyle tüm hayırlar, bolluk bereket ve ikram veihsanlar,selamet,kurtuluş ve emniyet gibi bütün nimetler sana olsun şekliyle karşılayarak hoş geldin demiştir. İşte bu selam ve ikramlardan sonra Peygamberimiz (sav) ümmeti o heyecan ve karşılama anında da unutmuyor. Bu kısmı yazımızın devamında İnşaAllah yazmaya çalışacağım…

İnşaAllah
Devam edecek…
Sözümüzün başı olduğu gibi sonu da Alemlerin Rabbine Hamddır.

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Musab YILMAZTüm Yazıları
Yorum Yaz