MENÜ

HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAKTIR

130 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAKTIR

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd sena yücelik gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri yoktan var eden Allah (cc)’ya mahsustur. Salat ve selam son Nebi ve Rasul Hz Muhammed (sav)’e ailesine ashabına ve bütün
Müslümanların üzerine olsun.

Canlıların çok korktuğu ancak kaçınılmaz bir gerçek olan Allah (cc) tekvini kanunu olan ölümdür. Eğer insanoğlu bunun ne olduğunu bilseydi hiç bir devirde fitne fesat kargaşa olmazdı.

Ölüm kibirli olan ve böbürlenenlerin boynunu kırar belini büker kendisini anmak istemeyenlere ansızın gelerek onları saraylarından, köşklerinden, yumuşak yataklarından
toprağa yatırır. Dünyanın aydınlık hayatından alıp kabrin karanlığında kendi başına bırakır, çoluk çocuğundan, eşinden, mallarından mahrum bırakır, yılan çıyanlarla başbaşa bırakır. Allah (cc) yeryüzünde hiç kimseye ebedilik vermemiştir. Eğer böyle bir şey olsaydı buna layık olanlar hiç şüphesiz muhakkak ki peygamberler olurdu. Nitekim bir ayeti kerimede Allah
(cc) şöyle buyurmaktadır;

“Biz senden önce hiçbir insana ebedilik vermedik, şimdi sen vefat edersen, onlar ebedi mi kalacaklar.” ( Enbiya 34 )

Elbetteki ölüm her canlıya ulaşacak iyiler için bir kurtuluş sevdiklerine kavuşma vesilesi olacak. Kötüler içinde azabın başlangıcı sonsuz hüsran olacak bundan dolayı ölüm ve sonrası için hazırlıklı olmak gerekiyor. Bununda olabilmesi için devamlı ölümü hatırlamak gerekir. Ölümü hatırlamak ise onu hatırlatacak kabir ziyareti, cenaze defni, hasta ziyareti vb. meseleler ile olur.

Oysaki ona hazırlıklı olmayanlar onlara hatırlatıldığı vakit dahi ondan nefret ederler. Böyle olanların hakkında Allah (c.c.) bir ayette şöyle buyurmuştur;

“Deki sizin hakikaten kaçıp durduğunuz ölüm o size elbette gelip çatıcıdır. Sonra gizliyi de açığı da bilen ( Allah ) a döndürüleceksiniz de o size neler yaptığınızı haber verecektir.” ( Cuma 8 )

Arif olan kişi ise ölümü daima hatırlar. Ölümü hatırlamadığı zaman üzülür. Çünkü seven sevdiğine kavuşacağı vasıtayı asla unutmaz. Mesele aslında burasıdır. Mesele vasıtayı doğru kullanmak. Bunu da en iyi şekilde öğrenmenin yolu muhakkak ki Rasulullah (sav) den geçer. Bir kaç hadis ile meseleyi izaha çalışalım.

“Siz lezzetleri yok edici ölümü çokça hatırlayın” (Tirmizi)

“Eğer hayvanlar ölüm hakkında ademoğlunun bildiğini bilmiş olsalardı onlardan besili hayvan bulamazdınız.” (Cemius sağir)

“Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz muhakkak az güler çok ağlardınız.” (Tirmizi)

Mesele bir şeyi bilmek söylemekten ziyade onun gereğini yerine getirmektir. Dünyada herkes ölümün varlığının hak olduğunu kabul etmiştir ancak kimi çürüyüp gideceğini kimi tekrar başka bir şekil dünyaya döneceğini vs. birçok uydurma söylemlerle geçiştirip gitmektedir.

Sen iman esaslarında ahiret gününe iman eden Müslüman dünya zilletinden ahiretin sonsuz lezzetine ulaştıracak islam iman lezzetine sahip olup onu korumak ve ancak bu sıfatla ölmekle emrolunmuşken nedir bu rahatlığımız doymak bilmeyen nefsi arzularımız, yeter onlara dur diyecek gemi vur ölüm şuuru yok etsin o geçici lezzetleri. Şu hakikatler önümüzde dururken neyi bekliyoruz artık;

“Ey iman edenler Allah’tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.” (Ali imran 102)

Ey iman edenler! Sizi, elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah’a ve resulüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Böyle yapın ki Allah sizin günahlarınızı bağışlasın, içinden ırmaklar akan cennetlere ve adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. (Saf 10, 11, 12)

İslam’ı yaşamanın ve islam’ın yüklemiş olduğu mesuliyetleri yerine getirmenin temel taşlarından olan ölümü hatırlamak Müslüman’a karşılaşacağı her türlü duruma karşı ona yardımcı olacaktır. İmtihanlara karşı sabrının, verilen nimetlere karşı şükrünün devamlılığına sebep olur. Çünkü sabrı olmayanda tahammülsüzlük şükrü olmayanda azdırıcı şımarıklık olur ve buna mukavil yoldan sapma gerçekleşir, yaptığının karşılığını da alamaz.

Rabbim bizlere ölüm şuurunu kalbimizde hissetmeyi ve onun meyvesi olan salih amelleri hayatımıza geçirmeyi nasip eylesin. Amin Amin Amin

Akif ÇETİNTüm Yazıları
Yorum Yaz