MENÜ

HEM DÜNYADA HEM DE AHİRETTE MELİK OLMAK İSTER MİSİN?

302 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
HEM DÜNYADA HEM DE AHİRETTE MELİK OLMAK İSTER MİSİN?

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allah (cc)’a hamd ederim. Çünkü O(c.c.) övülmeye hamd ve sena edilmeye en layık olandır. Verdiği nimetlere şükrederim ve bilirim ki o nimetler şükür ile artar ve her zaman daim olur. şehadet ederim ki Allah’tan başka İlah yoktur. O birdir, ortağı benzeri dengi ve eşi yoktur. Ve yine şehadet ederim ki tevhide davet eden uzakta ve yakında olana yol gösteren isyan edenleri günah işleyenleri devamlı yanarak parlayan cehennem ile uyaran Mü’minlerin tükenmeyen ve sonsuz olan nimetleriyle müjdeleyen Muhammed(sav) O’nun (c.c.) Kulu ve Rasuludur. Salat ve Selam O’na (sav), Aline ve bütün Sahabelerine ve bugünde onları takip edenlere olsun.

Bu ay ki yazımızda inşaAllah Allah(cc) ‘nın El Melik sıfatını izah etmeye ve kendi nefsimize de Melik olabileceğimize değineceğiz. Bu sıfatı öyle bir anlamalıyız ki kişi nasıl kendi nefisne Melik olabilir göreceğiz. Şimdi önce Allah azze ve cellenin Melik oluşuna değinelim.

Kelime olarak melik-hükümdar-sahip-emir-yönetici-mülkü elinde tutan (Malikul-Mülk) mülkü idare eden muktedir olan demektir.

“Hak Melik olan Allah pek yücedir. Ondan başka İlah yoktur. Kerim olan arşın Rabbidir.” (Mü’minun 116)

“De ki Ey Mülkün sahibi Allah’ım dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsan hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirirsin.” (Al-i İmran 26)

Allah mülkün gerçek sahibidir. O’nun bu sıfatı yücelik büyüklük ve üstünlük sıfatlarındandır. Her şeye egemen olan bütün işleri bir düzen içinde yürütüp idare eden O’dur. Kulları üzerinde mutlak tasarruf sahibidir. Emir ve yasaklar koymak sonrada bunlara uyanları ödüllendirmek uymayanları da cezalandırmak O’nun hakkıdır. Yer ve gökler O’nundur. Bütün her şey O’nun mülküdür. İnsanlar O’nun kölesidirler ve daima O’na muhtaçtırlar. Allah bizim tek Rabbimiz, Melikimiz ve İlahımız olduğuna göre sıkıntı ve musibet zamanlarında O’na sığınmaktan başka bir çaremiz yoktur. Bizim O’ndan başka bir sığınağımız, barınağımız, mabudumuz yoktur. Bu yüzden sadece O’na dua edilmeli yalnız O’ndan korkulmalı ve O’na umut bağlamalıdır. O’ndan başka kimseyi sevmemeli, itaat edilmemeli yalnız O’na dayanıp güvenmelidir.

O’ndan başka Rab yoktur. O aynı zamanda senin de  benimde bütün varlıkların gerçek Malikidir. İşte böyle bir Rabb’in, Melik’in, İlah’ın karşısında acziyetlerini unutup haddini aşan nice insanlar Kur’an’ın deyimiyle tağutlar türemiştir.

İmam-ı Gazali Esma-ül Hüsna adlı kitabında Melik sıfatına çok farklı bir açıdan bakmıştır. Şöyle ki;

“Kulun mutlak Melik olması hiç düşünülemez. Çünkü O’nun her şeyden müstağni olduğu söylenemez. Allah’tan başkasına ihtiyacı olmasa bile mutlaka daima Allah’a muhtaçtır. Sonra O’na herkesin her şeyin muhtaç olduğunda düşünülemez. Zira O’na muhtaç olmayan bir çok varlıklar vardır. O da farkında değildir.”

Kullardan gerçek Melik o kişidir ki Allah’tan başka kimsesi olmaz. Allah’tan gayri her şeyden alakasını keser bununla beraber asker ve halkının kendisine itaat ettiği boyun eğdiği ülkeye sahip olur. Nasıl mı?

Şöyle; çünkü Onun öz ülkesi kalbi ve kalıbıdır. Askerleri ise gazabı şehveti heva ve hevesidir. Halkı ise dili gözleri elleri ve sair azalarıdır. O bütün bunlara hakim olup da kendisine boyun eğdirirse işte kendi iç dünyasında sultanlık derecesine yükselmiş demektir.

Bir de buna insanlara karşı olan ihtiyaçsızlığı ve herkesin gerek olduğu hususu eklenirse işte o zaman yer yüzünün sultanı olmuş demektir ki bu Peygamberlerin rütbesidir.

Çünkü onlar ahiret hayatına hidayet etme hususunda Allah’tan başka hiç kimseye ihtiyaçları yoktur. Herkes kendilerine muhtaçtır.

Meliklik hususunda Peygamberleri onların varisleri olan Alimler takip ederler. Onların sultanlık derecelerinde kulları irşat edebilmek yeteneğiyle ölçülür. Evet bu yeteneklere kul melekler derecesine ulaşır ve Allah’a yaklaşabilir. Bu mülk hakimiyet kendilerine gerçek Melik olan mülkünde ortağı bulunmayan Allah tarafından ihsan edilmiştir.

Emirlerden biri ariflerden birine;

“Ne ihtiyacın varsa şöyle dediği zaman Arif’in kendine verdiği cevap ne de Arifanedir.

Ben senden ne isteyeceğim ki benim iki kölem vardır ki, onlar senin efendindir.

Neymiş bakalım onlar?

Birisi hırs diğeri heva ve heves. İşte ben bu ikisinin sırtını yere getirip onlara hakim oldum. Sen ise bunlara yenildin onlar sana hakim oldular demiştir.

Adamın biri bir Şeyh’den kendisine nasihatte bulunmasını rica edince Şeyh ona dedi ki;

Dünyada da ahirette de Melik ol. Adam bu sözü duyunca şaşırdı ve tekrar sordu.

Nasıl yani?

Dünyaya karşı olan hırs ve şehvetini kesersen hem dünya da hem ahirette sultan olursun. Çünkü sultanlık hürriyet ve ihtiyaçsızlıkta görülebilir, esaret ve zillete değil.”

Şimdi kendi nefisimize bir dönüp bakalım dünyada melik olabildik mi? Ahiret de sultan olabilmek için yani cennette en güzel makamlara yani hükümdarı olmalı günahlara karşı dünyalık hırsımıza karşı yenilmemeliyiz.

Önce nefsimize hükmetmeliyiz. Bir dur diyebilmeliyiz şeytani istek ve arzularımıza yoksa batılla dolar gideriz, farkına varamayız. Son bir hadisle yazımızı sonlandırıp kendimize birer pay alalım inşaAllah.

Buhari’nin kitabında Ebu Abdullah b. Numan b. Beşir (R.A.) demiştir ki; Rasulullah’ı şöyle söylerken işittim;

“Helal olan açıkça beyan edilmiştir. Haram olanda açıkça beyan edilmiştir. İkisi arasında ise helal da haramda da benzer durumu olan ve insanların çoğunun hükmünü bilmediği işler vardır. Kim bu şüpheli olanlardan sakınırsa dinini ve namusunu korumuş olur. kim de şüpheli olanlara dalarsa neticede harama dalar. Sürüsünü koruluğun etrafında otlatan bir çoban gibi ki koruluğa dalaması pek uzak değildir. Dikkat edin her sultanın bir koruluğu vardır.

Allah’ın koruluğu ise haram kıldıklarıdır. Dikkat edin vücut da bir et parçası vardır ki o iyi olduğu zaman vücudun tamamı da iyidir. O bozulduğu zaman vücudun tamamı da bozulur. Dikkat edin o kalptir.”

Rabbim Hakk’ı Hakk bilip, batılıda batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin inşaAllah

Velhamdulillahi Rabbil Alemin

 

Rümeysa YILDIZTüm Yazıları
Yorum Yaz