MENÜ

GIYBETİN YENİ İSİMLERİ – 2

680 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
GIYBETİN YENİ İSİMLERİ – 2

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd; yarattıklarına çeki düzen veren, onlarındualarına icabet eden, kendisini tanıtan, onları karanlıklardan aydınlığaçıkartan, Hidayet eden, kulları için Hidayet yollarını kolaylaştıran, günahkarkullarına gönderdiği musibetlerle günahlarını döken, huzuruna temiz bir şekildeçıkmaları için günahlarını bağışlayan, kullarına zulmetmeyen, onların Hayrınıisteyen yegane İlah ve Rabb olan Allah (cc)’a mahsustur.

Salat ve selam; hak din ve hidayet ile gönderilen,kendisine itaatin farz olduğu, ittiba edilmesiyle Rahman’ın sevgisine vasıtaolan, liderlerin lideri, komutanların komutanı, hocaların hocası, bilcümlemüslümanların önderi; kafirlerin korkulu rüyası, tesirlerinin silinmesi içinkılığına büründükleri, karınlarına ateş doldurmak isteyenlerin O’nun gibigözükmeye çalıştığı Muhammed b. Abdullah (sav)’e olsun. O (sav) öyle bir liderki düşmanları bile O’nun (sav) kılığına bürünmeye çalışıyor…(Müslümanlarıaldatmak için)

Ve yine selam, Allah Rasulu (sav)’nun ev halkınasahabesine ve bütün müminlerin üzerine olsun…

Geçen yazımızda gıybete kısaca değinmiş zararlarındanbahsetmeye gayret gösterdik. Bu yazımızda kalbi katılaştıran bu ameli birazdaha detaylandırmak isteğindeyiz.

Gıybet, tarifi herkesçe malum olan bir ameldir. Herkesmanasını bilir fakat amel etme noktasında zafiyet söz konusu olmaktadır. Hattagıybetin tarifi ile alakalı o kadar geniş bilgi verilir ki failinden mefulüne,vezninden türevlerine kadar akli örneklerinde takviyesiyle çok geniş bir anlamsahasına varılır. Gramer bakımından tafsilatlanarak değerlendirilen‘gıybet’;  ne yazık ki amel bakımındangereken değeri görmez. Haliyle de elde edilen zararlarda fark edilmez.

Gıybet öyle zararlı bir ameldir ki farkında olmadangüven duygusunu zedeler. Güven duygusunun zedelenmesiyle de birlik veberaberlik bozulur. Birlik ve beraberlik bozulunca da ünsiyet azalır. Ünsiyetazalınca da kardeşlik biter. Kardeşlik bitince de yıkım gerçekleşir. İslamtoplumuna zarar veren ameller listesinde gıybet önemli bir yer almaktadır. Zirafitneyi ateşleyen körük ‘gıybettir’.  Veeminim hiçbir müslüman İslam toplumuna zarar vermek istemez. İstemez fakatyaptığı amelin nasıl sonuçlanacağını düşünememesi de onu masum yapmaz.

Subhanallah! Bir müslüman sebebince İslam toplumununzarar görmesi… Düşündükçe insanın tüylerini ürpertiyor… Sırf dilini tutamamasısebebiyle, öfkesine yenik düşmesiyle düşüncesizce yaptığı hareket telafiedemeyeceği hatalara sebebiyet verir. Allah’ın koruması olmasaydı, yardımıolmasaydı, insanlar helak olurlardı…

Gıybet öyle tehlikelidir ki yapanı büyük bir ablukaaltına alıp sağlıklı düşünmemesine sebep olur. Hatta gıybeti eden kişi buamelden pişman olduğunda kendisini tanıyamaz, bunu nasıl söyledim, nasıl yaptımgibi cümleler kurulur. Aklı zayıflatan, kaliteyi düşüren bir ameldir gıybet…Gıybet çözüm olamaz olmamıştır da…

Müslümanın kendine yaptığı en büyük kötülüklerdenbiridir gıybet ve emin olun anlatmaya çalıştığımdan daha tehlikeli boyutlarıvardır. Hakkında konuştuğu kişinin gıybetini yaparak onurunu zedelemiş ve onuküçük düşürmüştür. Bir Müslümanın dilinde diğer Müslüman hayat bulur, af bulur,ders bulur. Onun dilinde ölen, değersizleşen, onuru zedelenen birisi olması nekadar büyük bir felakettir. Düşünsene kardeşin senin dilinle ölüyor, küçükdüşüyor, kusurları açığa çıkıyor. Onu kendi dilinle övmen, dua etmen, hayırlayad etmen gerekirken…. Ne kadar iğrenç bir amel değil mi ?

Asılda zararı gören hakkında konuşulan kişi değilgıybeti eden kişidir. Hem dünyasını mahveder hem ahiretini. Kendisine olangüven duygusunu zedeler ve insanların beraber olmak istemediği kişi halinegelir. İnsanların içinde ona karşı buğz ve uzaklaşma hissi oluşur. Allah(cc)’ın o kişiye dünyadayken verdikleri sadece bunlar değildir.

Geçen yazımda olduğu gibi bu yazımda da değerliÂlimlerimizin(Allah onlara rahmet etsin) bu ameli nasıl değerlendirdiğinedeğineceğim inşaAllah. Sabırla okumanızı tavsiye ediyorum. Naklettiklerim,kesinlikle yazmalıyım dediklerimdi. Biraz uzun olmuş olabilir. Haklarınızıhelal edin…

Ebu’l Leys Semerkandi(rha) Tenbihu’l Ğafilin adlıeserinde Gıybet başlığı altında şunları kaydetmiştir;

“Ehl-i Suffe’denZeyd b. Sabit (r.a.) onlara Rasulullah’tan duyduklarını naklediyordu. Bu arada Rasulullah(sa.v)’a et geldi.

Oradakiler, Zeyd b.Sabit’e şöyle dediler:

– Rasulullah’a gitsöyle. Ne zamandır hiç et yemedik. Ona bunu söylersen o etten bize de verir.

Zeyd b. Sabitonların yanından kalkıp gidince aralarında şöyle demeye başladılar:

– Zeyd şimdi Rasulullah’ınyanına vardı. Onun yanında acaba bizi nasıl anlatacak. Bizim yanımızdakonuştuğu gibi an­latacak mı?

Zeyd Rasulullah(s.a.v.)’ın yanına vardı, elçilik vazifesini yaptı. Rasulullah (s.a.v.) şöylebuyurdu:

“Onlara gitşöyle söyle: Şimdi et yediniz.

Zeyd gelip aynısınısöyledi; onlar da şöyle dediler: – Vallahi, biz ne zamandır hiç et yemedik.

Zeyd, dönüp durumuRasulullah’a anlatınca şöyle buyurdu: – Az önce yediler.

Zeyd, yine döndü;onların yanına geldi. Durumu anlattı. Bir şey anlamadılar. Hep birden kalkıp Rasulullah(s.a.v.)’ın yanına gittiler.

Rasulullah (s.a.v.)onlara şöyle buyurdu:

– Az öncekardeşinizin etini yediniz. Etin izleri dişlerinizin arasındadır. Tükürün et kanınıgörürsünüz.

Tükürdüler; kan çıktı. Zeyd’in gıybetini yaptıklarıiçin tevbe ettiler. Yaptıklarına pişman oldular. Zeyd’den özür dileyip helallikaldılar.”

“Rivayet edildiğine göre bir gün Hasan-ı Basri (rha)’yedediler ki; Falan kimse senin gıybetini etti.

emeHemeemaszdHemenona bir tabak yaş hurma yolladı ve şu haberi gönderdi;

-Duyduğuma göre, iyiliklerini bana hediye etmişsin. Onatam olarak karşılık vermeyi isterdim ama yapamadım. Özrümü kabul et…

Bu hareketiyle, ‘benim gıybetimi yaptığın için günahımıazaltmışsın’ demek istemişti.”

“Ebu Umame Bahili şöyle dedi;

-Kıyamet günü kul, amel defterine baktığı zamanişlemediği bazı iyilikleri görür. Sorar; Bunlar nereden geldi ya Rabbi?

Şu cevabı alır;

-Haberin olmadan insanlar senin gıybetini yaptı. Buonlardan geldi.(Onların sevabı alınıp sana verildi.)”

“Bazı hikmet ehli zatların şöyle dediği anlatıldı:

-Gıybet günahkârların ziyafetidir, kadınlarınotlağıdır, insan köpeklerinin katığıdır, muttakilerin çöplüğüdür.”

“Enes b. Malik (ra)’ten naklen Rasulullah (sav)’inşöyle buyurduğunu anlattı;

-Dört şey, oruçluya orucu açtırır, abdesti bozar. Amelide yok eder. (Yani bu amellerin sevabını giderir demek.)

Bunlar şunlardır; Gıybet, yalan, koğuculuk, insanınkendisine helal olmayan kadınların güzelliğine bakması.

Bu dört kötü şey kötülükleri besler. Tıpkı suyun ağacınkökünün beslediği gii. İçki ise günahları çoğaltır, büyütür.”

“Ka’bu’l-Ahbar anlatıyor;

Peygamberlere gelen kitaplarda okudum. Bir kimse,gıybetten tevbe edip dönerse en son Cennet’e giren olacaktır. Gıybete devamhalinde iken ölürse Cehennem’e ilk girenler arasında olacaktır.”

“Rivayet edildiğine göre, İsa b. Meryem (as)arkadaşlarına bir gün şöyle dedi:

-Uyuyan birinin edep yeri açılsa onu örtersiniz değilmi?

Evet, örteriz, dediler.

Şöyle anlattı:

-Fakat siz kalan kısmını da açıyorsunuz!

-Subhanallah! Biz onu nasıl açarız? Demeleri üzerine deşunu anlattı:

-Yanınızdabiri anlatılmıyor mu? Siz, hemen onda bulunan en kötü halle anlatmayabakıyorsunuz. Böylece onun kalan örtüsünü de açmış oluyorsunuz…”

Şimdi nakilde bulunduğum eserde en çok etkilendiğimyeri dikkatinize sunuyorum;

Fakih anlatıyor:Gıybet dört çeşittir:

1.Küfür olangıybet.
2.Nifak olan gıybet.
3.Masiyet olan gıybet.
4.Mübah olan gıybet. Bu tür gıybet, sevap da getirir.

Bunları biraz dahaizah edelim. Şöyle ki:

Küfür olan gıybet,Müslümanların gıybetidir. Bu çeşit gıybeti edene biri dese ki:

Gıybet etme!

O da buna karşılık:

– Bu, gıybet değil; ben doğruyu söylüyorum, derseAllah’ın haram kıldığını helal saymış olur. Bu halden, Allah’a sığınırız.

Nifak sayılangıybet, isim verilmeden yapılan bir insanın gıybetidir.

O böyle yaparken,kimin gıybetini ettiğini bildirmek iste­mez. Bununla da vera’ sahibi bir kimsegibi görünmek isterse, böylesi bir hareket, münafıklıktır.

Masiyet olangıybet, isim verilerek bir insanın gıybetinin ya­pılmasıdır. Fakat bir masiyetolduğunu bilerek yapılan gıybettir. Bu şekilde gıybet eden kimse asidir. Tevbeetmesi gerekir.

Mubah olan gıybetise, açıktan masiyet işleyenlerin gıybeti­dir, Fasıkların ve bid’at ehliningıybetidir. Bunu anlatan, halkı onlardan korumak ister. Bu yüzden sevap bilealır.

Yukarıda daanlatıldığı gibi, Rasulullah (s.a.v.) bunlar için şöyle buyurmuştur:

“Günahkarkimsenin bulunduğu hali anlatınız ki, halk on­dan korunsun.”

Şu kıssayı da naklederek yazımı tamamlamak istiyorum;

Fakih buyuruyor ki:

Babam bana bir hikâyeanlattı; dedi ki:

Peygamberlerdenbiri bir rüya görür. Rüyasında kendisine şöyle denir:         

– Sabah olunca,karşına ilk çıkanı ye, ikinci çıkanı sakla. Üçüncü çıkanın dileğini kabul et.Dördüncü geleni üzme. Beşinciden de kaç.

Sabah oldu; dışarıçıktı. Yola koyulup gitti. Karşısına bir dağ çıktı. Bu koca dağı görünceşaşırdı. Kendi kendine şöyle dedi:

 – Rabbim bana bunu yememi emretti. Sonra,şöyle dedi: Rabbim bana gücümün yetmeyeceği bir şeyi emretmez.

Onu yemeye kararverdi. Dağa doğru yürüdü. Yaklaştıkça dağ küçüldü. Tam yaklaştığı zaman kocadağ bir lokmaya dönüş­müştü. Onu tutup yedi, baldan tatlı buldu. Allah’ahamdetti, yü­rüyüp gitti. Karşısına altından bir leğen çıktı.

Şöyle dedi:

– Rabbim, bunusaklamamı emretti.

Bir çukur açtı; onugömdü. Yürüdü, az gittikten sonra dönüp baktı. Leğen, toprak yüzüne çıkmıştı.Geri döndü, tekrar gömdü. Biraz gitti; baktı ki, yine çıkmış. Bir daha gömdü,yine toprağın üstüne çıktı.

Kendi kendine:

– Ben emredileniyaptım, diyerek bırakıp gitti.

Karşısına bir kuşçıktı. Peşinden bir şahin onu kovalıyordu. Kuş ona şöyle dedi:

Ey Allah’ınpeygamberi, beni sakla. Bana yardım et. Onu aldı. Koynuna sakladı.

Peşinden şahingeldi; şöyle dedi:

Ey Allah’ınpeygamberi, ben açım. Sabahtan beri de bu ku­şun peşindeyim. Onu yakalamakistiyorum. Kısmetime engel ol­ma.

Kendi kendine şöylededi:

– Üçüncünündileğini yapmam emri verildi, yaptım. Dör­düncüyü üzmemem bildirildi; o da buşahindir. Şimdi ne yapaca­ğım?

Bu işe şaştı. Sonrabıçak aldı; kendi uyluğundan bir parça et kesti.Şahineattı; o da kapıpkaçtı. Daha sonra kuşu saldı. Bundan sonra, yürüyüp gitti. Kokmuşbir leş gördü. Onu da bırakıp kaçtı. Akşamolunca şu duayı yaptı:

Ya Rabbi, emriniyerine getirdim. Bu işlerin manası ne ise bana bildir. Daha sonra, rüyasındaşöyle anlatıldı:

Birinci görüpyediğin öfkedir. Önce koca bir dağ gibi görü­lür; sabırla yutulursa, baldantatlı olur.
İkincisi iyi amelindir, Ne kadar saklarsan sakla; yine meyda­naçıkar.Üçüncüsü, sana bırakılan bir emanettir, ona hıyanet etme.
Dördüncüsü şudur: Bir insanın sana bir dileği ulaşırsa, onu yerine getir;isterse sana lazım olan bir şey olsun.
Beşincisi gıybettir, insanların gıybetini edenlerden kaç. Şüphesiz her şeyi eniyi bilen Allah’tır.[1]

Elimden geldiğince gıybetin zararına değinmeye çalıştım, gayret bizden başarı Allah’tandır. Son olarak; İslam toplumuna zarar vermek istemiyorsan, büyük bir suçun içinde kendini bulmak istemiyorsan ve kardeşinin gerçekten iyiliğini düşünüyorsan ya git nasihat et ya da ÇENENİ KAPA…

VELAHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

TEVFİK ALLAH’TANDIR

SELAM VE DUA İLE…[1]Tenbihu’l-Ğafiln Bsotanu’l-Arifin – Ebu’l-Leys Semerkandi/ İpek Yay. Ter:Ö.Faruk Yılmaz İst/ty Sh:217-227 Gıybet Bölümü

Mu'sab DOĞANTüm Yazıları
Yorum Yaz