MENÜ

EBU’L A’LÂ MEVDUDİ’NİN BAKIŞ AÇISIYLA MERYEM SURESİ 10. VE 13. AYETLER ARASI

43 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
EBU’L A’LÂ MEVDUDİ’NİN BAKIŞ AÇISIYLA MERYEM SURESİ 10. VE 13. AYETLER ARASI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd kendisinden başka ilah olmayan, mutlak manada tek güç ve kudret sahibi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam tüm peygamberlerin ve onları takip eden tabilerinin üzerine olsun.

10- Dedi ki: “Rabbim, bana bir belge (ayet) ver.” Dedi ki: “Senin belgen, sapasağlam iken, üç tam gece insanlarla konuşmamandır.”
11- Böylelikle (Zekeriya) mescidten(7) kavminin karşısına çıkıp onlara (şu anlamları) işaret etti: “Sabah akşam tesbih edin.”(8)
12- (Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki:) “Ey Yahya, Kitabı kuvvetle tut.”(9) Daha çocuk iken ona hikmet(10) verdik.
13- Katımızdan ona bir sevgi-duyarlılığı(11) ve temizlik (de verdik) O, çok takva sahibi biriydi.

AÇIKLAMA

7. Mihrab’la ilgili açıklama için bkz. Al-i İmran an: 36
8. Aşağıda okuyucunun Kur’an ve Hıristiyan görüşlerini karşılaştırabilmesi için olayla ilgili Luka incilinde yer alan ayrıntıları sunuyoruz. Referanslar, parantez içindeki eklemeler bize aittir.
“Yahudiye kralı Hered’in günlerinde (bkz. İsra an: 9) Abiyya ailesinden Zekeriyya adında bir rahip vardı. Karısı Harun’un kızlarından Elizabet idi. Her ikisi de Allah indinde salih olup Rabbin bütün emirleri ve hükümlerinde kusursuz yürümekte idiler. Onların çocuğu yoktu. Çünkü Elizabet kısır idi ve ikisi de çok yaşlı idiler. Ve vaki oldu ki Zekeriyya kendi ailesinin sırası geldiğinde Allah’ın huzurunda hizmet ederken, Rahiblik ayini, üzre buhur yapmak için, Rabbin mabedine girmek kurası kendisine düştü. Bütün halk buhur saatinde dışarıda dua ediyorlardı.
Rabbin bir meleği Zekeriyya’ya göründü ve buhur mezbahının sağında durdu:” Zekeriyya onu görünce şaşırdı ve üzerine korku düştü. Fakat melek ona şöyle dedi: “Korkma Zekeriyya çünkü duan işitildi, karın Elizabet sana bir oğul doğuracak. Onun adını Yahya koyacaksın sevinç ve sefa bulacaksın. Onun doğmasından bir çokları da sevinecekler. Çünkü o Rabbin gözünde büyük olacak (Kur’an Al-i İmran 39’da “Seyyiden” büyük bir lider olarak geçer) . Şarap ve içki içmeyecek (Kur’an’da “Takiyyen”, dindar ve temiz olarak geçmektedir) : ve daha anasının karnında Ruhü’l Kudüs ile dolu olacak (Kur’an şöyle der: Henüz çocuk iken ona hikmet verdik.) İsrailoğulları’ndan çoğunu Allah’a Rabb’e döndürecek. Babaların yüreklerini oğullara, asileri salihlerin hikmetine çevirmek ve Rabbe âmade bir kavim hazırlamak üzere İlya’nın ruhu ve kudreti ile onun önünde yürüyecektir.
“Zekeriyya da meleğe dedi: “Ben bunu nasıl bileyim? Çünkü ben yaşlı bir adamım, karım da yaşlıdır.” Melek cevap verip ona dedi: “Ben Allah önünde duran Cebrail’im. Seninle konuşmaya ve bu şeyleri sana müjdelemeye gönderildim. İşte dilin tutulacak ve bu şeyler oluncaya kadar söz söylemeyeceksin. Çünkü vaktinde yerine gelecek olan sözlerime inanmadın. (Bu Kur’an’da müjdenin bir işareti olarak verilmiştir, oysa Luka İnciline göre bir ceza olarak verilmiştir. Bunun yanısıra Kur’an bu konuşamama olayının “üç gün” sürdüğünü söyler. Oysa Luka inciline göre bu dilsizlik Yahya’nın doğumuna dek sürmüştür.) Halk Zekeriyya’yı bekleşip duruyor ve mabedde gecikmesine şaşırıyorlardı. Zekeriyya ise çıktığı zaman onlarla konuşamadı. Onlar da mabedde bir ruyet gördüğünü anladılar ve Zekeriyya onlara işaret edip dilsiz kaldı. (Luka, I, 5-22)
9. İlahi dileğe uygun bir şekilde Yahya’nın (a.s) doğumu ve büyümesi Kur’an’da ele alınmamıştır. Burada sadece bir cümlede yetişkinliğe ulaştığında ona peygamberlik görevinin emanet edildiği ifade edilmiştir. Bu görev: “Tevrat’a hem lafzen, hem de manen tabi olup ona uymak ve İsrailoğulları’nı da buna teşvik etmek”ti.
10. “hükm” (hikmet) kelimesi şu anlamlara gelir: 1) Karar vermek, 2) Doğru fikirler oluşturmak, 3) İlahı kanunu yorumlamak, 4) Sorunları çözümlemek 5) Allah’ın karar ve hüküm verme konusunda verdiği yetki.
11. “” hemen hemen “anne sevgisi” ile eş anlamlıdır. Başka bir deyişle Yahya (a.s) kalbinde Allah’a karşı bir çocuğun annesine duyduğu derin sevgiye benzer bir sevgi taşıyordu.

Yorum Yaz