MENÜ

DİN NASİHATTİR

343 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
DİN NASİHATTİR

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd, sena, yücelik, gökleri, yeri ve ikisinin arasını emsalsiz yaratan yarattığı mahlukatı sayısız rızıklarla rızıklandıran, Hakimiyetin Tek Sahibi Allah’a (cc) mahsustur. Salat ve Selam son Nebi Rasul, hatemul enbiya Hz. Muhammed (sav)’e Ailesine ve Ashabına ve bütün Müslümanların üzerine olsun.

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor Rasulullah (sav) buyurdular ki;

“Din Nasihatten (hayırhahlıktan) ibarettir.”

Yanındakiler sordu;

“Kimin için, Ey Allah’ın Rasulu(sav)?”

Rasulullah (sav);

“Allah (cc) İçin, kitabı için, Rasulu için, Müslümanların imamı için ve Müslümanların tamamı için, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez. Ona yalan söylemez ona zulmetmez her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu ondan temizlesin.”(Müslim, İman 95)

Rasulullah (sav) burada dini nasihat olarak tarif etmiştir. Bazı alimler bu ifadeyi dinin direği nasihattir anlamışlardır ve İslam’ı özetleyen dört hadisten bir olarak bu hadisi görmüşlerdir.

Öyleyse biz bu İslam’ı özetleyen hadiste geçen maddeleri nasıl anlamalıyız ki bizim için nasihat yani hayırlı olsun bunları kısada olsa açıklamaya çalışalım.

Allah(cc) için nasihat: Allah’ın (cc) varlığına ve birliğine Kemal sıfatlara sahip olduğunu bilmek bütün noksan sıfatlardan tenzih etmek, Allah’a yapılan ibadetlerde ihlaslı olmak (Riya, Haset) vb. hasletlerden korunmak sevdiğini, buğzettiğini Allah (cc) için yapmak her türlü şirk ve nifaktan uzak bir niyet beslemek. Bu da ancak Rabbini zatından, sıfat ve fiillerinde tanımak onu kalbinle tasdikleyip dil ile ikrar edip azalarla tatbik etmekle olur. özellikle Allah(cc) Uluhiyet, Rububiyet ve Mabudiyet sıfatlarını iyi kavrayıp onları başkasına vermemek bir insanın Müslüman olmasının tek yoludur.

Kitabullah için nasihat: Onun Kitabullah olduğunu tastik etmek, hiçbir mahluk sözünün ona denk olmadığını tasdiklemek onu hakkıyla tilavet etmek tahrifatçılara karşı onu savunmak ahkamıyla amel etmek içindeki ilimleri anlayıp yaşamak kıssalarından hisse almak onun bizim için Allah’ın (cc) Rızasına götüren tek klavuz olduğunu anlayıp gereğini yapıp Kur’an’ın sadece tilavet yapılması veya ölülere okunması vicdanları rahatlatması gibi şeyler için değil de bunların yanı sıra Cehennemden kurtuluşun ve Cennete girişin tek yönlendiricisi olduğunu algılamak ve araştırıp ona göre bir hayat yaşamak gerekir.

Rasulullah için nasihat: O’nun nübüvvet ve risaletini tasdik etmek bütün getirdiklerine iman etmek emir ve yasaklarına itaat etmek sevdiklerini sevmek düşmanlarına düşman olmak onun zatına hürmet etmek sünnetini anlayıp öğrenip bid’at ehline karşı onu ihya etmek onun getirdiği davayı anlayıp yaşayıp savunucusu olmak ona uymanın farziyetini anlamak.

“De ki; ey Rasulum Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah’da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın”(Al-i imran 31)

İmamlar için Nasihat: Allah’ın (cc) emir ve yasaklarını uygulayan hak olan emirlerinde onlara itaat etmek, gaflete düştükleri zaman onları güzel bir üslupla uyarmak, arkalarında namaz kılmak onlarla mücahedeye çıkmak, onlara dünyalık ve ahretlik bir işte hoşuna gitse de gitmese de itaat etmek bütün bunlar ve daha fazlası Mü’minlerin idaresini Allah’ın (cc) indirdiğiyle idare eden imamlar (önder liderler) için geçerlidir aksi takdirde başkasına itaat asla olmaz kişinin yer yüzünde yapacağı en büyük zalimliği olur nefsine karşı Allah’ın (cc) İlahlık sıfatı Rablik sıfatını bu sebeple yaratılmışa vermekten en büyük suçu işlemiş ve bu suretle ölürse Ahirette ömür boyu cehennemde kalır.

“Allah’a ittat edin Rasule itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine (Ululemre) itaat edin” (Nisa 59)

Müslümanlar için nasihat: onlara dünyalık ve ahretlik işlerinde yardımcı olmak eza vermekten kaçınmak dinlerinde bilmediklerini öğretmek sözle fiille yardımcı olmak ayıplarını örtmek güzellikle yumuşaklıkla emri bil mağruf, nehyi anil münkerde bulunmak.

Şefkat etmek büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek kendi için sevdiğini onlar içinde istemek nefret edip uzaklaştığın şeylerden onları da uzak tutman onların mallarını, canlarını, ırzlarını sözle fiille müdafaa etmek.

Bir hatasını ayıbını günahını görüp duyduğun zaman onu yaymayarak onu örtmek ve gereken en kısa zamanda ona bunu terk ettirmendir.

Hz. Enes(r.a.) anlatıyor Rasulullah (sav) buyurdu;

“Kardeşin mazlumda olsa zalimde olsa ona yardım et.”

Sahabe sordu;

“Mazlumda olsa yardım ederim zalime nasıl ederim.”

Rasulullah (sav);

“Onu zulümden alıkoyarsın buda ona yardımdır.”

Beyhaki der ki; “Zalimde nefsine mazlumdur. Böylece kişinin nefsine yaptığı maddi zulümden caydırılması ona yardım olur.”

SELAM VE DUA İLE

 

Akif ÇETİNTüm Yazıları
Yorum Yaz