MENÜ

DİKKAT HUZUR ARANIYOR?

422 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
DİKKAT HUZUR ARANIYOR?

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

DİKKAT HUZUR ARANIYOR?

Hamd âlemlerin rabbi Rahman Rahim din gününün sahibiAllah (c.c)’ ya mahsustur. Salat ve selam peygamberlerin sonuncusu Hz Muhammed (s.a.v)’eâline ashabına bütün müminlere olsun. İnşaAllah.

Allah (c.c) İnsanlık tarihi boyunca gönderdiği Resulve nebilerini göndermek veya Hakka davet etmek istediği toplumların içindenseçilmiştir. Bu peygamberlerin tevhidi davetini bulundukları topluluktanbazıları kabul bazıları inkâr etmiştir. İnsanların Hakkı kabul edip yaşamalarısadece lafzen duymak yeterli olmadığını gösteriyor. Bize bu konu inkâr edenlerde lafzen duymuşlardı. Çünkü peygamber Onlarla aynı dili lehçe ile Allah’açağırıyordu. İnkârın temel sebebi veya imanın sebebi söylenenleri anlamaktırlafızdan mana arasında bağ kurabilmektir.

Her insana şöyle soru yöneltmek huzur, refah, mutluluk,kargaşadan uzak, haksızlıktan uzak, eşitliğin olduğu, herkesin birbirinehoşgörüyle haklarına saygı duyarak Saadet dolu bir yaşam ister misin?Zannediyorum herkes tek cevap O da evet olacaktır Allah (c.c) yarattığıkullarının sadece ulaşması için Onlara nasıl hayat yaşamaları gerektiğini Hayatölçülerini belirlemiştir insanı yaratan Allah (c.c) dur Allah (c.c) sınırsızilmi ile insanla yazımızın başında sorduğumuz maddeleri yaşayacak düzeni İslamdini ile sağlamıştır. Tarihte insanlığın saadete kavuştuğu zamanlar olmuştur Budönemler incelendiğinde insanlar Allah (c.c) başka ilahların hayatlarınakarışmasını müsaade etmediği zamanlardır. Bu zamandaki  düzensizliğintemeli de şunu göstermektedir ki insanlar Allah (c.c) dan başka masivaivarlıkları hayatlarına  karışmalarınaizin vermiştir. Nitekim Kuranı Kerim’de:

“Eğer yer ile gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı bunların ikisi de muhakkakfesada uğrar yok olurdu o halde arşın rabbi olan Allah (c.c) onların vasfetmekte oldukları şeylerden bütün biridir münezzehtir.” (Enbiya 22)

Sınırsız ilmi olanın Allah (c.c) insanlara hazırladığınizamla, kısıtlı ilmi kendi yaratılışına vakıf olmamış insanın insanlığahazırladığı hayat nizamı kıyas götürmeyecek kadar fark vardır. İnsan ne zamanAllah (c.c) yetkilerine müdahaleye kalkışmış, Allah (c.c)’nun Hakk’ı olan hükümkoyma, hayat ölçüleri belirleme, emirler ve nehiyler vaazetme konusunda kendinde böyle hak görerek küstahlık etmiş o zaman fesat düzensizlik oluşmuş. Bir işiehline teslim etme sen ehli olmayan kişiye verirsen eline yüzüne bulaştırır.

Örnek: Allah (c.c) yarattığı bütün canlıların rızkını verende içinde tarlalarından aldıkları hasadın yüzde onunu yedikleri gerekçesiyleSerçelerden kurtulmak istediler ve bütün köyler kasabalar gruplar kurarak 3 gün3 gece boyunca defler çalıp gürültü çıkararak Serçeleri yuvalarındançıkarmışlardır. Kuşlar artık açlık, yorgunluk, susuzluktan telef oldular. Busefer problem daha büyüktü tarlaları  saran böcekler Mahsulün %50 siniyedi anlaşılan şu ki serçeler aynı zamanda bu böcekleri de yiyordu. Allah (c.c)yarattığı varlıkların rızık konusuna müdahalenin Çiftçiler için daha büyüksonuçlar doğurmuştur.

Allah (c.c) haklarına kendinde gören bende bilirimdiyenler sürekli huzursuzluk kargaşa mutsuzluğunun sebebi olmuşlardır. Bendebilirim diyenlerin basın e yayın organlarına TV ve gazetelerin 2. sayfahaberlerine baktığımızda cinayet, hırsızlık, soygun, kavga, cinsel istismar,çocuk istismarı, tecavüz İşte bunların oluşmasının sebebindeki zihniyet gökleriAllah Celle celalühu yönetsin yeryüzünü biz. Çünkü biz de biliyoruz diyenkafadır. Sen  bilmiyorsun bildiğini zannediyorsun. Eğer bilseydin böyle miolurdu Bildiğim tek şey var senin hiçbir şey bilmediğin. İnsanlık yeryüzününhayat yaşam ölçüleri Allah (c.c) vermeden bu fesat ortadan kalkmaz. Allah (c.c)  hayat, yaşam ölçülerine veren topluluklarTarih kitaplarında Ashab Nesli, Ömer Bin Abdülaziz dönemi detaylı görebiliyoruzzekât taşlarında paralar aylarca kalıyordu. Bugün çelik kasalar kırılıyor,mahkemeler aylarca kapalıydı. Çünkü dosya yok suç yok bugün bir dosyayı aylarsonrasına sıraya veriliyor. Çünkü suç çok.

İslam geçmişteki sunmuş olduğu Saadet’in Bugün deteminatıdır. Huzur İslam’da yazısını cama asanlar huzur İslam’ın lafzında değil, yaşantısında.

Allah (c.c) bizlere, göklerin hâkimi ile yeryüzünün hâkimininancak kendisi olduğunu anlayıp böyle iman etmeyi nasip etsin… İnşaAllah Âmin

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Seyfullah KILIÇASLANTüm Yazıları
Yorum Yaz