MENÜ

Dava Adamı / Kadını Nasıl Olunur ?

195 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
Dava Adamı / Kadını Nasıl Olunur ?

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd  Alemlerin Rabbi Rahman Rahim din gününün sahibi Allah cc’ya mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen örneğimiz önderimiz Hz.Muhammed (SAV)’e ehli beytine ashabına ve tüm müminlerin üzerine olsun.

Müslüman dava insanı ahlakı güzel, insanlarla diyaloğu iyi, sözü yumuşak, hitabı nazik ve davranışları derli toplu sevilen ve saygı duyulan biri olmalıdır.

Ey dava insanı! Hiç şüphesiz bazı güzel hasletler var ki, her insan onlara sahip olmak ve onları kendi hayatında yaşamak ister. Sabır, kanaat, cömertlik, tevazu, fedakarlık ve cesaret gibi… Çünkü bu gibi güzel vasıflar insana. Gerçekten insan olma özelliği kazandırır.” Güzel ahlak” adı altında toplanan bu güzel vasıfları “örnek insan” olarak en mükemmel şekilde yaşayan Rasulullah (sav)’dir. Onun ahlakı o kadar yücedir ki Allah cc ona hitap ederek şöyle buyurur;

“Gerçekten sen yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem 4)

“Andolsun ki Allah’ın elçisinde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça ananlar için güzel bir örnek vardır.”(Ahzab 21)

O’nun(sav) ahlakı Kuran idi. Bir şeye kızacak olsa Kuran üslubuyla kızar, bir şeye razı olacak olsa Kuran üslubuyla razı olurdu. Hiçbir zaman kendisi için kızmaz ve intikam almazdı. Eğer Allah’a olan saygı ihlal edilirse o zaman Allah için kızardı. Rasulullah insanların en doğru sözlü olanıydı. Verdiği sözü tutardı, yumuşak huyluydu ve toplum içinde uyumluydu. Edep ve haya konusunda zirveydi. Başını önüne eğerek yürürdü. Bir konuda konuşacak olursa düşünerek tane tane konuşurdu. KÖTÜLÜĞÜ KÖTÜLÜKLE KARŞILAMAZ, AFFEDER VE KUSURU GÖRMEZDEN GELİR BAĞIŞLARDI(!).

Ey kardeşim, Müslüman fert ve cemaat, yüce ahlaki değerlere sahip olmak zorundadır. Kuranı kerim bu ahlaki esasların neler olduğunu bizlere bildirmiştir. İslami tasavvur ve Müslüman cemaat yapısındaki en vazgeçilmez ve en köklü unsur, ahlaki unsurlardır. Ve bu, tüm hayatı alan ve faaliyetleri kapsayacak niteliktedir.

İslam cemaatinin vazgeçilmez temel dayanağı bir tek Allah’a kulluktur. Bundan dolayı bu cemaat, hangi biçimiyle olursa olsun, tüm beşer kulluklardan kurtulmuştur. Tüm faziletler ve tüm ahlaki değerler, işte bu kurtuluş ve özgürlüğün bir ürünüdür. Çünkü her konuda değer ölçüsü, Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bununda doruk noktası, Kuranı kerimin ahlakıyla süslenmektir. İslami bir ahlakın en büyük dayanağı ve aslı budur. İslami hayat sistemi, ahlaka çok büyük bir önem vermiştir. Kuranı kerim bunu açıkça ifade etmekte ve islami ahlakın, islami akide ve insan hayatına ilişkin islami düşüncedeki derinlik ve vazgeçilmezliğini göstermektedir.(Fizilalil Kuranda Davet Yolu)

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur; “Kıyamet günü mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur.”

Enes b. Malik(ra) şöyle demiştir;” Rasulullah(sav) ’in yanında oturuyorduk. “ Şimdi cennetlik bir adam gelecek” dedi. O anda bir adam geldi. Sakalından abdest suyu damlıyordu. Ayakkabılarını sol eline almıştı. Ertesi gün yine otururken Rasulullah(sav) aynı şeyi söyledi ve o adam geldi. Üçüncü gün yine aynısı oldu. Adam kalkınca Abdullah b. Amr da arkasından kalktı ve adamı takip etti. Ona “babamla tartıştım ve üç gün eve girmeyeceğime yemin ettim. Eğer bu süre boyunca beni yanında barındırmayı uygun görürsen seninle birlikte kalmak istiyorum” dedi. Adam “evet , olur” cevabını verdi. Abdullah üç gün boyunca onunla beraber geçirdiğini söyledi ve şunları anlattı:

Onun geceleyin ibadet için kalktığını hiç görmedim. Ancak yatağında sağa sola dönerken Allah’ı zikrederdi. Sonra sabah namazına kalkardı. Ondan hayırdan başka bir söz işitmedim. Üç gece geçmiş ve neredeyse amelini azımsamıştım. Sonunda “ey Allah’ın kulu benimle babam arasında ne kırgınlık ne dargınlık geçti. Ama ben Rasulullah (sav)in üç defa “şimdi cennetlik bir adam gelecek” dediğini duydum ve üçünde de sen çıktın geldin. Ancak seni büyük bir amel işlerden de görmedim. Seni Rasulullah(sav)’in dediği mertebeye ulaştıran nedir!” dedim. O “gördüğünden başka bir şey yok. Ama ben hiçbir Müslümana karşı kalbimde kin beslemem ve Allah’ın ona verdiği hayrı haset etmem” dedi. Bunun üzerine ben “işte seni o dereceye ulaştıran budur! “ dedim.

Evet sevgili kardeşim! Önce yukarıda anlatılan Allah cc’ın biz kullarında görmek istediği, Rasulullah ve sahabesinin yaşamış olduğu hayat tarzını ve ahlaki olgunluğu gör ve düşün! Bir de şu zamanımızda yaşayan Müslümanların hayat tarzlarını ve ahlaki yaşantısını…

Unutulmamalıdır ki; ahlaki değişim göstermeyen toplumlar ilerlemeye değil, aksine gerilemeye mahkumdurlar.

Kıpırdama bizden Tevfik Allah(cc)’dandır.

Velhamdulillahi Rabbil Alemin.

Firdevs MEVATüm Yazıları
Yorum Yaz