MENÜ

ALLAHU TEALA’YA İTAAT ve PEYGAMBER SEVGİSİ

318 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
ALLAHU TEALA’YA İTAAT ve PEYGAMBER SEVGİSİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratan yarattığı tüm mahlukatı bir düzen içine koyan ve kendisine boyun eğdiren tüm noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlara sahip olan Rahman ve Rahim Allah azze ve Celle’ye mahsustur.

Salat ve selam Alemlere Rahmet olarak gönderilen Mü’minlerin örneği ve önderi kendisine tabi olmadıkça kurtuluşun mümkün olmadığı Hz. Muhammed (sas)’e ve aline ashabına ve onları takip eden Mü’minlerin üzerine olsun inşaAllah.

İtaat kulun yaratıcı karşısında olması gereken durumu açıklayan önemli bir kavramdır. İnsan kul olarak yaratıcısının karşısında ne yapacaktır. Onun rolü nedir. Rabbi ondan ne gibi bir tavır beklemektedir. Kur’an-ı Kerim de diyor ki;

Daha Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez O’na götürülüyorlar. (Al-i İmran 83)

Buradaki isteyerek kelimesi itaat kelimesiyle ifade edilmektedir. Bunun anlamı yerde ve gökte olan şeyler ister Allah’ın itaat edicisi olsunlar isterse bundan hoşlanmasınlar her şey O’na teslim olmak zorundadırlar.

Allah(cc) yarattığı, nimet verdiği kullarının kendisine isyan değil itaat etmelerini istiyor. Eğer insan İlah diye Alemlerin Rabbine itaat etmezse başka İlahların önünde eğilip onlara itaat edecek. Bu da onun sapıklığı ve zararıdır. Bir kul hakiki Kemal sahibinin yalnız Allah(cc) olduğunu kendisinden veya başkasından gördüğü Kemalinde yalnız ondan geldiğini ve onunla mümkün olabileceğini idrak ettiğinde o kulun muhabbeti sadece ve sadece Allah(cc) karşı ve O’nun hakkı için olur. Bu durum ise kulun Allah(cc) itaatta bulunmasını ve kendisini Cenabı Hak’ka yaklaştıracak amellere rağbet etmesini ifade eder. İşte bu nedenledir ki Allah sevgisi O’na itaat etmekle açıklanmış ve itaat etmekle bir tutulmuştur.

“Ey Habibim de ki: eğer Allah Teala’yı seviyorsanız bana tabi olun ki, Allah’da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.” (Al-i İmran 31)

Bu ayeti Kerime de anlaşılması gereken nokta sevgisini kazanmanın yolunu göstermekte aynı zamanda Allah kendisine itaat etmeyi emrettiği gibi Kendi seçtiği elçiye de itaat etmeyi kullarına emrediyor.

Allah’a teslimiyet Rasulün’e itaat etmek ve getirdiği dinin gereğince amel etmektir. Ben özümü Allah’a teslim ettim, bana uyanlarda öyle yapsın diyen ve bu İlahi emri tebliğ etsin diyen ve bu İlahi emri tebliğ eyleyen Rasulullah’a karşı gelmemek ve onun gibi ihlas ve samimiyetle ben özümü Allah’a teslim ettim deyip dininden de ve şeriatında O’na ve O’nun öğretim ve bildirilerine uymak ve onu örnek almaktır. (Al-i İmran 20)

“Kim Allah’a ve Rasule itaat ederse işte onlar Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve Salihlerle beraberdirler. Bunlar da ne güzel arkadaştır!”(Nisa 69)

Yani kim Allah’ın emrettiğini yapar ve  yasak ettiğinden kaçarsa şüphesiz aziz ve celil olan Allah onu ikram evine yerleştirir.

Hz. Aişe dedi ki; Bir adam Peygamber (sas)’e geldi Ya Rasulullah seni gerçekten canımdan çok seviyorum evde oluyorum seni hatırlıyorum. Sabredemeyip sana geliyorum yüzüne bakıyorum. Benim ve senin ölümünü hatırladığım zaman senin cennete girdiğin zaman peygamberlerin derecesine yükseleceğini biliyorum. Cennete girsem bile seni görememekten korkuyorum dedi. Allah(cc) cevaben bu ayeti Kerimeyi kendisine iman edip ona tabi olup onu tasdik ederse inşaAllah cennette de onu görüp onunla beraber olacaktır.

“Hikmetli Kur’an’a yemin olsun ki sen risaletle gönderilen peygamberlerdensin ve dosdoğru yol üzeresin” (Yasin 1-2-3-4)

Rabbim kendisine hakkıyla kulluk edip sevgisini kazanan kullarından eylesin Peygambere itaat edip göstermiş olduğu yola girmeyi o yolda sabit kalabilmeyi bizlere nasip eylesin inşaAllah.

Velhamdulillahi Rabbil Alemin.

Yorum Yaz