MENÜ

Allah’ı Anın, O’nu Anmak Şifadır

186 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
Allah’ı Anın, O’nu Anmak Şifadır

BİSMİLLAİRRAHMANİRRAHİM

Hamd alemleri yoktan var eden, yarattıklarını başıboş bırakmayan, hasta gönüllere şifa ve rahmet olması için Kur’an’ indiren Allah azze ve celle’ye mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen örneğimiz ve önderimiz, yaşayan Kur’an kendisine tabi olunmadıkça cennetin hayal dahi edilemediği Hz. Muhammed(sav) , aline, ashabına ve onların izini takip eden tüm mümin ve mü’minelerin üzerine  olsun

Şifa;

Kişinin yakalandığı maddi veya manevi bir hastalıktan kurtulması, iyi olması demektir.

Hastalık ve sağlık Allah’ın insanlar için takdir ettiği durumlardır. Allah’ın tayin ettiği sağlık kurallarına uymayan hastalanır ağrı çeker. Bir bakıma hastalıkta duyulan acı, elem, ağrı… bu kurallara uymamanın bir cezasıdır. İhlal edilen yasaklar giderilince yani tedavi olunca bu ağrılar kalkar.

Her hastalığın bir tedavisi vardır. İnsanlar doğrudan veya dolaylı yollarla sebep oldukları hastalıkların tedavisini araştırmakla sorumludur. Çünkü vücudumuz sağlığımız bize emanettir. Emaneti koruyup şifaya kavuşmamız gerekir. Bir hadiste Hz. Peygamber: “Allah hastalığı ve ilacı yaratmıştır. Ey insanlar tedavi olunuz ( şifa bulunuz) İhtiyarlık hariç Allah her hastalığın şifasını yaratmıştır” (İbni Mace, Tıb 1),  buyurmak suretiyle buna işaret etmiştir. İlaçlar gıdalar vitaminler… Hastalıkların tedavisinde Allahın yarattığı bir vesiledir. Gerçek şifa verenin Allah olduğu unutulmamalı bir yandan şifaya vesile olacak bütün tedavi yolları denenirken öbür taraftan da samimiyetle şifa istenmeli dua edinmelidir.

Duanın dua ile kazanılacak moral ve hastalığa direnme gücünün tedavide payının büyük olduğu tıp otoritelerince de kabul edilmektedir. Allahın haram kıldığı şeylerde insanlara şifa yoktur. Yani Müslüman olan bir kavim hastalarını şarapla tedavi ettiklerini söyleyince Hz. Peygamber:” içki şifa değil bilakis derttir (hastalıktır) (İbni Mace Tıb 27) buyurmuştur. Bu nedenle haram maddeler ve usullerle tedavi dinen caiz değildir. Peygamberimiz haberdar olduğu bütün hastaları ziyaret eder onlar için Allaha dua eder şifa diler sabretmelerini metanetlerini yitirmemelerini tavsiye ederdi. Allah (cc) insanlara şifa olması için pek çok nimet vermiştir. “Onda insanlar için şifa vardır.”(Nahl, 16/69)  buyurduğu arının balı bunlardan biridir.

Beden şifasının yanında bir de ruhi gerçek şifa vardır ki o da kişinin sağlam bir iman üzere olup ruhi hastalıklardan uzak, manevi bir tatmine kavuşmuş olmasıdır.İnsanlara gönderilen mukaddes kitaplar birer manevi şifa kaynağıdır: “Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve kalplerde olana bir şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir.” (yunus 10/57),

“…Ey Muhammed de ki, Bu (Kur’an) insanlara doğruluk rehberi ve şifadır…” (Fussilet 41/44) ayetleri  Kur’an’ın  Müslümanlar için bir şifa ve hidayet kaynağı olduğunu açıkça göstermektedir. Fakat bazı cahillerin zannettiği gibi  Kur’an, maddi hastalıkların tedavisi için değil, okuyup anlayarak mü’minlerin hayatlarında uygulayacakları ve böylece hidayete erişecek şifa bulacakları manevi bir kaynaktır.

“Kur’an’dan indirdiğimiz ayetler insanlara rahmet ve şifadır…” (el-isra, 17/82),

Kur’an-ı Kerim’de kalplerine iman bilinci yerleşmiş, bu bilinçle aydınlanmış,  huzurunu, güvenini ve sevincini algılamak için gönüllerini açmış bulunanlara şifa vardır.

Kur’an, şeytani telkinlere, şaşkınlığa  ve korkuya karşı bir şifadır.  kalbi Allah’a bağlar, Sakinleştirir. Huzura kavuşturur. Koruma ve güvenlik bilincini yerleştirir. Gönülleri hoşnut eder. Allah’ın rızasını kazandırdığı gibi hayattan da razı eder. Korku bir hastalıktır. Şaşkınlık psikolojik bir rahatsızlıktır. Şeytani telkinlerde birer hastalıktır. İşte bunların hepsini etkisiz hale getiren Kur’an elbette ki inananlar için bir rahmet ve şifadır.

Kur’an nefsi arzuların, pisliklerin, cimriliğin, kıskançlığın ve şeytani aşılamaların hepsine karşı bir şifadır. Bu hastalıklar kalp hastalığıdır. Kalbi zaafa, yorgunluğa ve hastalığa uğratırlar. Onu yıkılışa, çözülüşe ve çöküşe iteler. Bunlara engel olan Kur’an elbette ki mü’minler için bir rahmet aracıdır.

Kur’an’ın müşahhas örneği olan Hz. Peygamber’in sünneti, hayatı,ahlakı özellikleri de mü’minler için bir şifa kaynağıdır. Mü’minler ancak, Hz. Peygamber’i kendilerine örnek alarak, O’nun gibi olmaya çalışarak bu şifa kaynağından yararlanabilirler.

 

velhamdulillahirabbilalemin

Yorum Yaz