MENÜ

ALLAH (C.C) YOLUNDAKİ ERE BAZI NASİHATLER

426 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
ALLAH (C.C) YOLUNDAKİ ERE BAZI NASİHATLER

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

ALLAH (C.C) YOLUNDAKİ ERE BAZI NASİHATLER

Hamd Allah (c.c) zatı celaline, azim olanegemenliğine yaraşır biçimde sonsuz hamdler Allah (c.c)’ya mahsustur. Salat veSelam âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v) âline, ashabına vebütün müminlere olsun.

Öncelikle tevhidi anlamış gerekliliklerinikabul etmiş razı olması gereken hususlar razı olmuş, razı olmaması gerekenhususlara razı olmamış ve bunu dil ile ikrar etmiş ve kalp ile de tasdik etmişfertlerin yani iman sahibi kişilerin kendilerinde bulundurdukları imanıolgunlaştırmak ve kalpte kökleşmesi adına bir kısa seri halinde çalışma yapmayıuygun gördük Allah (c.c)’dan dileğimiz şudur ki bizi doğrulara isabet ettirsin.Bu çalışmanın sonucunda ulaşmak istediğimiz hedef kâmil imana sahip fertlerinoluşması ve bu maddenin bir araya gelmesiyle kâmil imana sahip bir cemiyetinoluşmasıdır.

Şu unutulmaması bir hakikattir zorluklaragöğüs gererek imana ulaşmak hiç kolay değildir. Bedeller ödemeyi ister,fedakârlık ister, bazı şeylerden vazgeçmeyi ister, azim ister, gayret ister,samimiyet ister, imanın muhafazası, kaybedilmemesi daha büyük bedelleri ödemeyiberaberinde getirir. Hatta imanın olgunlaşması Kamil iman seviyesini yükseltmeçabası bu daha büyük sorumlulukları beraberinde getirir. Her konuda olduğu gibiistenilen seviyenin ölçüsünü Kur’an ve Sünnet önümüzü sevmekte bu seviyeyeulaşmadaki Nebevi metod’dan da zerre kadar taviz verilmemesi başarıya ulaşmanınolmazsa olmazıdır. İmana ulaşan Nebevi metotla olduğuna göre imanın güçlenmesigüçlü olması gene aynı izleri takip etmekle mümkün, yeryüzünde her alanındaküfrün hâkimiyetinde bunca Müslüman olmasına rağmen halen varlıklarını ispatedememeleri hilafetsiz, yaşamalarına cevap bulamıyoruz. Allah (c.c) bir ayette:


“Bizise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmakve mirasçılar kılmak istiyoruz.” (Kasas 5)

Ayette gördüğümüz gibi Allah (c.c) küfrünyerine imanın yeryüzüne hâkim olmasını istiyor. Allah (c.c) iradesinin bir şeyinolmasını istedi mi o olur, engel olmaya çalışacak ne kadar güç varsa hepsi acizkalır. Peki, olmamasının sebeplerinden en başlıcaları şudur ki; Allah (c.c) dininiyaşayacak fertlerin istenilen düzeyde olmamasıdır. Allah (c.c) dini ulvidir.İslam’ın ferdi, içtimai, ahlaki, ticari, siyasi hayatın her alanında İslam’ıngerekliliklerini yerine getirecek topluluklar oluşmadan Allah (c.c) nasip etmez.Yeni doğmuş bir bebek düşünün Babası çocuğuna bisiklet almış. Bu çocuk dahaemekleyecek, sonra yürüyecek, sonra koşacak, sonra bisikletten istifadeedebilir. İslam’ın devlet yapısının yaşayacak fertler oluşmadan hâkim olmasıdemek istifade edememek demektir. Bu konuya binaen İslam’ın devletleşmesi herferdin dertleri ile çizilmiş hudutları olan vücutlarında hâkim olacak yanikalplerindeki Kalede Tevhid sancağı dalgalanıp hükümleri icra edilecek. Akabindebu saydığımız özelliklere sahip fertler birleşip hilafetle şereflenip fitneninyeryüzünden silininceye kadar cihat edecekler bütün bu zorluklara kuvvetli biriman zaruretini unutmadan her ferdin kendini olgunlaştırılması güçlendirmesihazırlığını yapması gerekir. Aksi takdirde ayakta kalmak çok güçtür. Nitekim Kur’an-ıKerim’de Allah (c.c) buyuruyor:

“Eyiman edenler, Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordulargelmişti; böylece biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve sizin görmediğinizordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı görendir.” (Ahzab 9)

“Hanionlar, size hem üstünüzden, hem alt tarafınızdan gelmişlerdi; gözler kaymış,yürekler hançereye gelip dayanmıştı ve siz Allah hakkında (birtakım) zanlardabulunuyordunuz.” (Ahzab 10)


Bir dahaki Yazımızda Allah (c.c) nasip ederse Allah (c.c) yolundaki ere bazı nasihatler konu (Kuranı Kerim) – 2

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Seyfullah KILIÇASLANTüm Yazıları
Yorum Yaz