MENÜ

ALLAH (c.c.) unutmak

111 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
ALLAH (c.c.) unutmak

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allah (c.c.) hamd, Resulune ve tüm müminlere selam olsun.

Allah (c.c.) unutmak; ahmaklığın, akılsızlığın, nankörlüğün, zulmün zirvesidir. Çünkü kendisine Rabbini tanıması, tasdik etmesi, tevhid etmesi ve kulluk etmesi için adetini sayamayacağımız sebepler mevcuttur. Akıl nimetinden göz, kulak nimetine yerdeki nizamdan, gökteki nizama en yakın olarak kendisindeki emsalsiz yaratılışa kadar her zerre tek olan Yaratıcı’yı hatırlatan gösteren , bildiren ayetlerdir. Kur’an ve sünnet bir başka emsalsiz eşsiz delillerdendir. Bunca hakikatli ayetlere, işaretlere rağmen Allah (c.c.) unutmak kişiyi büyük azaba sürükleyen bir durumdur.

Yüce Allah kullarına hür irade vermiş ve tercih hakkını onlara bırakmıştır. Bu bağlamda Yüce Rabbimiz kullarının  adımlarına göre kullarına muamele eder. Yani  Allah kendisini sevenleri sever, düşmanlık edenlere düşmanlık eder, nefret edenlere nefret eder, kendisini yok sayanı yok sayar.  Kendisini unutmuş kimseleri unutmuş görünür.

Yani, bütün hayatında Allah’ı değerlendirmeye almayan kimseleri Allah da değerlendirmeye almaz.

Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. (Haşr-19)

Esasen kimse Allah’ı unutmaz sıfatlarını, emirlerini, yasaklarını unutur.

Bu ayetin tefsirinde Elmalılı hoca şöyle demiştir; ‘’Ve öyle kimseler gibi olmayın ki Allah’ı unutmuşlar, Allah’tan korkmaz, hukukunu tanımaz ve O’nun sonsuz korumasından yardım dilemez olmuşlardır da Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. Sarhoş gibi ne yaptıklarını bilmezler. Ayrıca kendilerini kurtaracak hayır ve hesanâtı düşünmez, azabdan koruyacak işler yapmaz ve yarın için bir şey hazırlamaz olmuşlardır. Müminler bunlara benzememelidir.’’

Yani; Allah, bir ceza olarak kendisini  özgür iradesiyle unutan, hayatında ona yer vermeyen kimseye kendi nefsini, kendi hesabını-kitabını kendisine unutturur.

Mesela, ölümden söz edildiği zaman, kabirden söz edildiği zaman, kabirde, mahşerdeki sorgu sualler söz konusu olduğu zaman, o hep başka insanları düşünür, kendisi bir şey yapmaz.

Mevdudi şöyle der; ‘’ Allah’ı unutmak, insanın kendisini unutması demektir. Çünkü O’nun kölesi olduğunu unutan kimse, bu dünyadaki konumunu yanlış değerlendiriyordur. Sırf bu temeldeki yanlışlık dolayısıyla onun tüm hayatı yanlış bir yolda harcanır gider. Allah’tan başka kimsenin kulu olmadığını unutan bir kimse, Allah’a itaat etmez ve hakikatte kulu olmadığı kimselere kulluk yaparsa, sırf bu hatası dolayısıyla tüm hayatı mahvolur.’’

Yüce Allah’ı çokça zikretmek, sıfatlarının tecellileri üzerinde tefekkür etmek, Allah’ı hatırlatan insanlarla beraber olmak, ilim meclislerinden ayrılmamak, Kur’an’ı anlayarak okumak bu dehşet verici durama düşmemek için en önemli amellerdendir. İşte bu dünya ve ahiretimiz için cihad etmeye değer bir şeydir.

Rabbimiz bizleri bu duruma düşmekten muhafaza eylesin Allah’ın kendilerini unuttuğu (Dünyada lütfundan, rahmetinden, fazlından ve yardımından, ahirette de seva­bından mahrum bıraktı. “Bugün biz, sizi unuturuz” (Casiye, 45/34). Çünkü on­lar Allah’a itaati terk ettiler.) kullardan olmaktan Allah (c.c.) ‘ya sığınırız.

 

Faris ÇİFTÇİTüm Yazıları
Yorum Yaz