MENÜ

ALLAH (c.c.) TEK GÜÇLÜ KABUL ETMEK

191 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
ALLAH (c.c.) TEK GÜÇLÜ KABUL ETMEK

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Bugün ben Müslümanım diyen herkes aynı zamanda Allah C.C tek güçtü olduğunu kabul ettiğini bildirmiş olur.”Allahuekber” bu zikri hemen hemen her gün her ezan vaktinde duyarız dillerde en çok zikredilen tesbihdir. İnsanlara Allahuekber ne demektir diye sorduğumuzda Allah C.C en güçlüdür cevabını  alırız. Çoğu zaman birçok kimse anlamını dahi bilmez ama zikreder. Bu cevabı veren insanlara ”peki Allah en güçlü ne demek” diye sorduğumuzda işte orada tabiri caiz ise benzin biter birkaç benzer mana içeren cevaplar verir.

Şimdi güç nedir ? Allah C.C gücü nasıldır? bizlerin Allah’ı tek güç sahibi kabul etmemizin hayatımıza yansıması nasıl olmalıdır? Bu sorulara cevap vermeye çalışalım inşAllah.

Güç: Fizik, düşünce ve ahlâk yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Güç: soyut bir kavramdır. görülemez tecellisi ile algılanır ve anlaşılır. Akıl gibi görülemez ama bir kimsenin konuşmasından hallerinden kararlarından akıllı olduğu anlaşılır. Güçte böyledir bir şeyi yapabilme değiştirebilme etki etme gibi durumlarda anlaşılır.(örnek 200 kg bir ağırlığı buraya koysak ve biri kaldırabilse onun gücünün tecellisini anlarız)

Kasların gücü maddeye gösterdiği etkiyle. Aklın ve hafızanın gücü sorunları problemleri çözmesi ve öğrenme kabiliyetiyle iman gücü yaşantı ameller ve imtahanlara karşı gösterilen tavırla vs gösterilir.

Güç Allah C.C ya izafe edildiğinde boyut değiştirir. O tüm güçleri yaratan gücü verendir. Mutlak gücün Sahibidir. O’nun gücü kendisiyle kaimdir. O güç için haşa başka bir güce ihtiyaç duymaz gücü kendindendir.  ***Kaim, varlığı başka bir varlığa dayanmadan devam eden varlık anlamına geliyor

Bizlerde de güç vardır. Bu gücü veren Allah (c.c.) dır ve sınırlıdır. Sınırlı olduğu için derecelendirilir, bir kalem kaldırmak kolay sıra zor masa daha zor büyük bir ağacı kaldırmak ise imkansızdır.

Allah CC gücü kudreti ise sınırsızdır. Bir baharı yaratmak bir çiçek  yaratmak kadar kolay bir cenneti yaratmak bir baharı yaratmak kadar basittir. Çünkü O’nun gücü sınırsızdır. O’nun gücü derecelendirilemez.

Nasıl ki bir komutanın emri ile bir askerde harekete geçer bir orduda, bu konuda bir askerle bir ordu arasında fark yoktur. Aynı emir ikisi içinde yeterlidir. ALLAH CC  da ‘’kun’’ ol  dediğinde bir atomuda yaratır bir yıldızıda bir evrenide hepsi Rabbimiz için aynıdır. Bir şeyi(n olmasını) dilediği zaman,  O’nun emri,  ona sâdece ‘Ol!’ demektir,  (o da) hemen oluverir.” (Yasin 82)

Cenâb-ı Hak aynı anda sayısız işleri yapar. Fakat, insanın bir çok işi aynı anda yapması mümkün değildir. Meselâ bir insan,  hem kitap okumayı,  hem yüzmeyi,  hem yemek yemeyi,  hem yazı yazmayı,  hem oyun oynamayı aynı anda….yapamaz.                                                                                                                                                         Allah ise, bir anda sayısız işleri şaşırmadan ve birbirine karıştırmadan yapar. Allah’ın bir şeyi yapması diğer bir şeyi yapmasına engel değildir.

Bilmek güç gerektirir duymak haberdar olmak icabet etmek her şeyi görmek güç gerektirir. Bunların hepsi Rabbimizin eşsiz sıfatlarıdır. Her an bizi alemi atomundan gezegenine bilir  ,görür haberdar olur yaratır. İşte bu din bu Kur’an bu Peygamber sonsuz güç Sahibi Allah’a aitir. En güçlü tek güçlü O’dur. O’na boyun eğmek teslim olmak kulluk etmek kesin bir hakikattir. Tüm emirlerine tabi olmak aklın gereğidir.

Tüm bu hakikatleri inkar edemeyen insan nasıl oluyor da en güçlü Allah iken O’ndan başkasının hükümlerine kanunlarına teslim oluyor, Allahtan başka yönetici kabul edebiliyor. Eğer Allahu ekber diyorsan bir tek Allah’a itaat edeceksin Allah’a teslim olacaksın canının ve malının tasarruf yetkisini yanı tüm iradeni Allah’ın iradesine tabi kılacaksın. Allahuekber demek bunu gerektirir. Aksı taktirde milyarlarca kez Allahuekber de desen vallahi billahi sana faydası olmayacaktır. Bunu söylemekle Allah cc yüceltmiş olmayacaksın amellerimiz sözümüze sözümüz amellerimize sadık olmalı.

İnsan fıtraten güce, güçlü olana meyleder, etkilenir, sever ve güçlü olmayı ister ,bunu arzu eder. Şimdi Rabbini tanımayan, kainat kitabını okumayan, aklını kullanmayan, Allah CC gücünün tecellisini göremeyen bir kimsenin hali ne olur. Allah’tan başka güçlü gördüğü güce sebep olduğunu düşündüğü her şeye kul olur para, makam, kariyer, herhangi bir lider, bir patron vs.

AHİRETE BAKAN YÖNÜ İLE GÜÇ SAHİBİ

O din gününün sahibidir. Hesaba çekecek olan şiddetli azab edebilecek olan ve büyük mükâfat verecek olan Allah’tır.  ”İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman  bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi!”( Bakara Suresi: 165)

Allah’ın birliği ve gücü kainat kitabında ve kitabımızda bu kadar acık ve netken buna rağmen insanlar Allah C.C ortak koşarlar bu ortakları denk tutarlar. Onların emirlerine, yasaklarına, arzularına itaat ederler de Allah’a isyan içinde bulunurlar. Hakimiyette helal ve haram sınırlarını belirleme de başkalarına boyun eğerler ve bunları Allah (c.c.) sever gibi severler.

bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi!” Burada bu “onlar bir görecek olsalar” şart cümlesinin cevabı tehvîl (korkutmak, uyarmak) için hazfedilmiştir, belirtilmemiştir. Nitekim dilimizde de bu gibi tehdit makamında: “başına geleceği bilsen…” deriz ve cevabı gizli tutarız ki, bu gizlilikten maksat, bu cevapta anlatılması mümkün olmayan bütün tehlikeleri toplamaktır. Yani o gün bunların uğrayacakları acı, pişmanlık ve hasret, o kadar dehşetlidir ki, şimdiden anlatılması mümkün değildir. Neler olacak, neler çekecekler!..

Rabbimiz bizleri bu hallerden muhafaza eylesin selam ve dua ile…

 

Faris ÇİFTÇİTüm Yazıları
Yorum Yaz