MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

ALDATAN HASTALIKLARDAN BİRKAÇI

349 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
ALDATAN HASTALIKLARDAN BİRKAÇI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

ALDATAN HASTALIKLARDAN BİRKAÇI   

      Hamd Âlemlerin Rabbi, Maliki, her şeye gücü yeten, insanlarınhangisinin daha iyi amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratanALLAH(cc)’a aittir.

       Salat ve Selam önderimiz, rehberimiz,âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasulullah(sav)’e onun ehli beytin, bizlerevahyin yaşanmasında örneklik teşkil eden ashabına ve tüm mümin kulları üzerineolsun.

       Her çağın bir hastalığı vardır. Bizim içindebulunduğumuz çağın ise, bu hastalıkların hepsine örnek gösterebileceğimizbirçok hastalığı bulunmaktadır. Bu hastalıkları oluşturan batıl düşünce vefiiller insanlara o kadar farklı açılardan yaklaşmakta ki insanların bir kısmıbunu fark edemiyor, bir kısmı ise fark etmek istemiyor. Her ne kadar İslamdavetçisinin görevi Hakkı tebliğ(ulaştırmak) etmek, insanlara Hak ve batıl yolugöstermek olsa da aynı şekilde davetin kendisine ulaşmadığı kimsenin de bu Hakyolu bulmak için mücadele etmesi gerekmektedir.

       İnsanlardan bir kısmı vardır ki gittiğiyolun doğru olduğu zannına kapılmaktadır. Vahyi anladığını, dini yaşadığınızannederek kalbini tatmin eder. Bunların misali kendisine teslim edilen emanetigötürmesi gereken menzilin dışında farklı bir yere götürerek, kendini yormaktanve kendine eziyet vermekten başka bir şey yapmayan adamın durumuna benzer.Çünkü bu adam gittiği yolun doğru olduğu zannına kapılarak belki günlerce belkide aylarca yol gitmiş, fakat son noktada adresin doğru olmadığını öğrenmişadeta yıkılmış, çökmüştür.

       Rasulullah(sav) şöyle buyurmuştur:

Öyle bir zaman gelecek ki insanlargiydikleri elbiseleri nasıl çürütüp yıpratıyorsa, öyle Kur’an’ı kalplerindeçürütüp yıpratacaklar. Onların sıfatları şöyledir; Bütün işleri Allah’tankorkmaksızın yemek, içmek. Bir iyilik yaparlarsa ‘ bu yaptığım iyilikmakbuldür’ derler. Kötülük veya haram işlediklerinde, af edileceklerindenemindirler.’ (1)

        İşte bu şekildedir bu insanlarAllah(cc)’a karşı yaptıklarını çok görür hatalarını ise hiç, umutları bitmeztükenmez korkuları ise yoktur çünkü bunlar, Rablerini tanımak için mücadeleetmemiş hiçbir gayret göstermemiş aldanan kimselerdir. Bunların kalplerihastalıklarla doludur, gözleri yalnız bu dünya nimetlerini görür ancak bunimetlerin ardındaki gücün kuvvetini ve bilgisini göremez, onlar kâinatıyaprakları boş bir kitap olarak okur. Bilinmelidir ki böyle bir kalbi şirk,kin, haset, riya, zulüm gibi hasletler sarmış dolamıştır.

       Allah(cc) Kur’an’ı kerimde:

  ‘  Kendilerine Kitaptan bir pay verilenlerigörmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için Allah’ın Kitabınaçağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.
   Bunun sebebi, onların, “Bize, ateş sadece sayılı günlerdedokunacaktır.” demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusundakendilerini aldatmıştır
.’(2)

       Bu sözlerin sahipleri Yahudilerdir. Onlar,Rablerinin hükümlerine boyun eğmemekle birlikte ondan rahmetini uman,kendilerini bağışlayacağını sanan, insanların arasında kendilerini onlardanüstün gören ahmaklardı. Onlar bu düşüne ve sözlerle kendilerini aldatmaktanilerisine gidemediler. ‘Uydura geldikleri şeyler dinleri konusundakendilerini aldatmıştır.’

      Peki ya bugün bizlerin çağında da aynısözler duyulmuyor mu? Bu sözleri söyleyen Yahudiler, bir günah işlediklerizaman içlerinde hiçbir sıkıntı duymuyorlardı. Bugünde öyle değil mi? İnsanlarşeytanın kendilerine gösterdiği her yola tabi olurken, karanlıktan aydınlığaçağıran Kur’an’a tabi olmuyor, onun hükümlerine boyun eğmiyor fakat onainandığını söylüyor. Kimler gibi?

      Bilinmelidir ki yukarda anlattığımız insanınkendisini yeterli görmesi, dini bildiğini ve yaşadığını zannetmesi yüzlercehastalıktan sadece bir tanesidir. Bu hastalıklardan bir diğeri ise kısacadeğineceğimiz tul-i emel(uzun emel)’dir.

     Buda öyle bir hastalıktır ki insana görevve sorumluluklarını, ahireti ve Rabbini unutturur ve onu sanki hiç ölmeyecekmişgibi dünyaya hırsla çalıştırır. Zamanını o kadar hızlı tüketir ki daldığı ogaflet uykusu ona çok tatlı gelir, onu oyalarda o bunun farkına varamaz. Buhırs onu Allah’ın emirlerini yerine getirmekten alıkoyar, böbürlenmek için maltoplamaya sevk eder.

    Rasulullah(sav) şöyle buyurmuştur:

 ‘Üçşeyin üç kimseye geleceğini haber veriyorum. Üç kimse şunlardır: Tamamendünyaya bağlanan, dünyaya hırsla sarılan ve dünya malını, kendisi harcamayanbaşkalarının da harcamasına üzülendir. Üç şeyde şunlardır: Sonunda zenginlikolmayan fakirlik, Boş zamanı bulunmayan çalışma, hiç ferahlık taşımayankederdir.’ (3)

    Emeli uzun olanın dünya derdi çoğalır,kalbi kararır ve ona hiçbir fayda vermeyen yorgunluk ve pişmanlıktan başka birşey kalmaz. Tıpkı bugün dünyalık dertlerini Allah’ın dininin önüne mazeretolarak sunmak, dünya hırsından ilim öğrenmemek gibi.

    Ölüm insanların peşindeyken onlar dünyanınpeşinde, her an gelebilecek olanı öne almak dağa doğru değil midir?

ELHAMDULLİLLAHİRABBİLALEMİN

Kaynakça:

  1. Kalplerinkeşfi

     2. 3/23,24

     3. Tenbihu’lGafilin

Yılmaz GÜVENTüm Yazıları
Yorum Yaz