MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

TEVHİD KELİMESİ İLE ÇELİŞEN DURUMLAR – 4

164 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
TEVHİD KELİMESİ İLE ÇELİŞEN DURUMLAR – 4

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

TEVHİD KELİMESİ İLE ÇELİŞEN DURUMLAR – 4

Hamdâlemleri yoktan var eden kayıtsız şartsız hâkimiyet yetkisine sahip Rahman veRahim din gününün sahibi bizlere Kuran ve sünnet vasıtasıyla kurtuluşun yolunugösteren Allah azze ve celleye mahsustur. Salat ve selam sevgili peygamberimizkendisine uyulmadığı ve izinden gidilmediği sürece kurtuluşun mümkün olmadığıMuhammed Mustafa (s.a.v) O’nun aline ve ashabına, gayesi Allah azze ve celleninrızası derdi de Allah azze ve cellenin davası olan tüm mümin ve müminelerinüzerine olsun inşallah.

Kelime-iŞehadet ile çelişen durumları yazmaya devam ediyoruz.

  1. Kelime-i Şehadet ile çelişen diğerbir tutum ise Allah’ın haram kıldığı şeyleri helal ve helal kıldığı şeyleriharam saymaktır. Allah (c.c) hayat rehberimiz Kuran-ı Kerimde şu şekildebuyurmaktadır: ”Ancak Allah’ınayetlerine inanmayanlar yalan uydurur. İşte yalancılar bunlardır.’’ (Nahl 105)

Hiç şüphesiz Allah’a karşı uydurulan en koyu yalan O’nun helalkıldıklarını haram ve haram kıldıklarını helal saymaktır. Allah azze ve celleşu şekilde buyurmaktadır: ‘’Dillerinizindüzdüğü yalanlara kapılarak şu helaldir ve şu haramdır, demeyiniz, sonraAllah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah’a yalan uyduranlar kurtuluşaeremezler. Birazcık dünya menfaatinin arkasından onları acı bir azapbeklemektedir.’’ (Nahl 116-117)

  • Şehadet kelimesiyle çelişen diğer birtutum ise, Kuran’da peygamberimiz (s.a.v) e dayandığı kesinlikle belli olansünnette yer alan nasların bütününe inanmamaktır. Allah azze ve celle şöylebuyurmaktadır: ‘’Yoksa siz bu kitabınbir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden böyle yapanın cezası,dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey midir sanıyorsunuz? Kıyamet günüise böyleleri azabın en ağırına havale edilirler. Allah yaptıklarınızı bilmezdeğildir.’’ (Bakara 85)

Tirmizi de geçen bir hadisi şerifte peygamber efendimiz şöylebuyurmuştur: ‘’Acaba bir adamdüşünebilir misiniz ki, koltuğunda yaslanmışken kendisine benim bir hadisimsöylensin de oda buna karşılık sizinle aramızda kuran vardır. Orada helalbulduğumuzu helal ve haram bulduğumuzu haram sayarız demiş olsun. ÇünküAllah’ın Resulünün haram kıldığı şey tıpkı Allah’ın haram kıldığı şeylergibidir.’’

İmam-ı Maliki’nin bildirdiğine göre peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyuruyor: ‘’Size iki şeyibırakıyorum ki bunlara sımsıkı sarıldığınız sürece yoldan sapmazsınız: Bu ikişey Allah’ın kitabı (Kuran) ile Rasullullah’ın sünnetidir.’’

Demek ki Kuran’ın herhangi bir hükmüne, nassına inanmamakimanla çelişir onunla bağdaşmaz. Şunu da belirtelim ki Kuran’ın ve tevatür yoluile kanıtlanmış sünnetin en küçük bir kısmına veya sünnetin tümüne inanmamaknasıl şehadet davasıyla çelişirse Kuran’a eklenmek istenen bazı yabancımetinleri veya uydurma yolu ile sünnetin arasına sokulan bazı asılsızrivayetleri Kuran ve sünnet kabul etmek şehadet ilkesiyle bağdaşmaz. Peygamberefendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘’Kimpeygamberine veya gözlerinin gördüğüne yâda ana babasına karşı yalan uydurursacennetin kokusunu bile algılayamaz.’’ (Taberani)

‘’Kim asılsız olduğunubile bile herhangi bir sözü bana mal ederek başkalarına anlatırsa yalancılardanbiri olur.’’ (Müslim-Tirmizi)

10. Şehadet kelimesiyle çelişen bir diğer tutum ise kâfirlerive münafıkları dost edinmek ve tevhid ilkesinin bağlıları müminlerisevmemektir. Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: ‘’Ey müminler sakın sizden önce kendilerine kitap verilenlerdendininizi alay ve eğlence konusu yapanlar ile kâfirleri dost edinmeyiniz. Eğermüminseniz Allah’tan korkunuz.’’ (Maide 57)

11. Şehadet kelimesiyle çelişen bir diğer tutum ise Allah’ınsıfatlarından, isimlerinden ve fiillerinden birini inkâr etmek suretiyle O’nudoğru bir şekilde tanımamak ve bilmemektir. Allah azze ve celle şöylebuyurmaktadır: ‘’En güzel isimlerAllah’ındır. O’na bu isimlerle dua ediniz ve bu isimler konusunda sapıklığadüşenleri sapıklıkları ile baş başa bırakınız.’’ (Araf 180)

Şehadet kelimesiyle çelişen tutumlar konusunda bu kadarla yetiniyoruz çünkü ayrıntılara inmek meseleyi dallandırıp budaklandırmak istemiyoruz. Fakat maddeler halinde sıraladığımız tutumlar, daha başka benzerlerini de içine alabilecek temel çerçevelerdir. Sözlerimizi bitirirken yüce Allah’tan imanımızı muhafaza etmesini diliyoruz çünkü zamanımız da küfür ve şirk yaygın hale gelmiştir. O kadar ki günümüzde şehadet kelimesiyle hiç çelişkiye düşmemiş saflığın saflığını olduğu gibi koruyabilmiş bir tek kişi bile zor bulabiliriz. Yani bu demek oluyor ki o zor bulunacak olan kişilerden olmak için çok samimi azimli, sabırlı, gayretli olmak zorundayız. Allah azze ve celle bizlere sıratı müstakim üzerinde sabit kalabilmeyi nasip eylesin. Allah’a emanet olun. Selam ve dua ile…

VELHAMDULİLLAHİRABBİLÂLEMİN…

Zeyneb KULTüm Yazıları
Yorum Yaz