MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

TEVHİD KELİMESİ İLE ÇELİŞEN DURUMLAR – 1

197 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
TEVHİD KELİMESİ İLE ÇELİŞEN DURUMLAR – 1

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

TEVHİD KELİMESİ İLE ÇELİŞEN DURUMLAR – 1

 

Hamd âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün sahibi Allah azze ve celle’ye mahsustur. Salat ve Selam, önderimiz, örneğimiz, kendisine itaat, ittiba olmadığı sürece kurtuluşun mümkün olmadığı son peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v)’e âline, ev halkına, sahabesine ve tüm mümin ve müminelerin üzerine olsun İnşaAllah.

Birçok kimse şehadet cümlesini dile getirince veya kendisine bir Müslüman ismi takınca Artık hiçbir şeyin onun İslam’dan çıkaramayacağını sanır. Oysa bu büyük yanılgıdır. Çünkü insanı İslam’dan dile getirmiş olduğu şehadet kelimesinin etkisini yok eden çok şey vardır Müslümanların çoğunlukla yanılgı içinde oldukları bu konuda doğru bilgi sahibi olmak zaruri ve önemlidir çoğu Müslüman farkında olmadan ya doğrudan doğruya şehadet cümlesi ile çelişen çeşitli durumlara düşüyor Ve bu duruma düşenleri tutuyor destekliyorum diyor. Bu yüzden bu yazımızda İslam ve şehadet kelimesi ile çelişen tutumları Anlatmaya çalışacağım tabii ki bu tür davranışların tümünü dile getirip yazmak mümkün değildir Çünkü konu çok geniş kapsamlıdır hakkında kitaplar yazılmıştır bizim Asıl maksadımız bu şehadet kelimesi ile bağdaşmaz tutumların başlıcalarını veya insanların gözlerinden en çok kaçanlarını ele almak olacaktır söz konusu tutum ve davranışları şöyle sıralayabiliriz.

1)- Şehadet cümlesi ile çelişen tutumlardan biri Allah’tan başkasına güvenmek tevekkül etmektir Bunun böyle olduğunu Yüce Allah’ın şu buyruğundan çıkarıyoruz:

“ Eğer Mümin iseniz  Allah’a dayanınız” (Maide 23)

Bu ayetten şunu anlıyoruz ki başkasına dayanmanın tevekkül etmenin caiz olmadığını anlıyoruz. Aşağıdaki ayet Bu gerçeği vurguluyor:

“ Hani o gün (huneyn savaşı günü) çokluğunuz böbürlenmenize yol açmış fakat size hiçbir yarar sağlamamıştır bütün genişliğine rağmen gökyüzü başınıza dar gelmişti.” (Tevbe 25)

Aynı gerçeği “ la ilahe illallah” şehadet cümlesinin anlamından da  çıkarabiliriz Çünkü Allah’tan başkasına dayanmak Bu cümle ile bağdaşmaz.

Şunu da belirtelim ki tevekkül etmek Allah’a dayanmak demek, çalışmayı bırakacağız, elimizden geleni yapmayacağız demek değildir. Tersine Allah azze ve cellenin bize verdiği Emir iki yönlüdür. O bize hem çalışmayı hem de çalışma ve emeğinize güvenmememizi emrediyor. O bize ordularımızı her türlü silahlarla  donanmamızı Cihat için gereken bütün hazırlıkları yapmamızı fakat sonunda sırf kendisine güvenmemizi emrediyor.  O bize hastalanınca her türlü tedavi yolunu aramamızı fakat asıl şifayı verecek olanın kendisi olduğuna inanmamızı emrediyor. Kısacası O bize her konuda sebeplere sarılmamızı Her işin bilinen çözüm yollarını denememizi Fakat aynı zamanda yalnız kendisine dayanmamızı sırf ona tevekkül etmemizi emrediyor. Buna göre herhangi bir konuda kim elinden gelen hazırlığı yapar, olanca gayretini ortaya koyarak gereken çalışmayı gerçekleştirir de O’na dayanmaz ise Allah’ın birbirine bağlı iki emrinden birini saklamış olur buna karşılık kim herhangi bir konuda sadece tevekkül ile yetinir. Gerekli hazırlığı yapmaz ve olanca gayretini ortaya koymaz ise o da bu emirlerin öbürünü saklamış kulakardı etmiştir.

Bu noktanın altında kâfir ile mümini birbirinden ayıran gizli bir farklıdır görünüşte kâfirde olanca gücünü kullanıyor ve fakat birincisi sırf ortaya koyduğu emeğe güvenirken ikisi sadece ortaksız Allah azze ve celleye dayanıyor böyle bir durumda sonuca götürücü sebeplere güvenerek Allah’ın iradesini hesaba katmamak onun emrine ters düşmektir fakat hem sebeplere güvenmek ve hem de o işte Yüce Allah’ın hiçbir rolü olmadığını iddia etmek normal günahın ötesinde şehadet kelimesi ile çelişen bir şirktir her şeyi Allah’ın iradesine bilgisine kudretine dayandıran onlarca Kur’an ayetini inkâr etmektir

Allah azze ve celle şöyle buyuruyor:

“ yardım ve destek yalnız aziz ve hâkim olan Allah katından gelebilir.” (Enfal 10)

 

 “attığın okulları asıl atan sen değildin aslında Onlara Allah atmıştı.” (Enfal 17)

 

“hiç şüphesiz rızık veren sadece Sarsılmaz güç sahibi olan Allah’tır.” (Zariyat 58)

 

“ hastalandığımda bana şifa veren O’dur.” (Şuara 80)

 

“ Allah’ım gökten yere su indirdiğini (yağdırdığını) görmüyor musun?” (Hac 63)

 

“ Allah’ın her şeyin yaratıcısı” (Zümer 3)

Asıl etkili olanın sebepler olduğuna inanan kimse  Allah’a şirk koşmuş olur. Şehadet kelimesi ile çelişen tutumlara bir dahaki yazımızda devam edeceğiz  inşallah.Allah azze ve celle bizlere aklımızı vahiy istikametinde kullanabilmeyi nasip etsin inşallah

 

Allah’a emanet olun

Selam ve dua ile

 

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

 

 

Zeyneb KULTüm Yazıları
Yorum Yaz