MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

ŞEHİD SEYYİD KUTUB’UN BAKIŞ AÇISIYLA İNSAN SURESİ 19-22

119 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
ŞEHİD SEYYİD KUTUB’UN BAKIŞ AÇISIYLA İNSAN SURESİ 19-22

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

19- Onlara hiç ölmeyecek gençler hizmetederler. Bu gençleri görsen, ortalığa saçılmış birer inci sanırsın.

Arkasından bu görüntünün ana hatlarıçiziliyor. Genel bir bakış altında sahnenin kalplerdeki ve gözlerdeki etkisi özetleniyor.Okuyoruz:

20- Nereye baksan bir nimet ve büyükbir saltanat görürsün.

Evet, bir nimet ve görkemli varlık sahnesiile karşı karşıyayız. Yüce Allah’ın yakınları olmayı başaran o iyi, o seçkinkullar bu görkemli varlıklar ve bol nimetler içinde yaşıyorlàr. Sahnenin özetive ana hatları bu şekildedir.

Sonra bu bol nimetlerin ve görkemlivarlıkların içinde ayrıntı niteliği taşıyan bir görüntüye dikkat çekiliyor. Bugörüntü az önceki genel tanıtmanın gerekçeli örneği ve açıklaması havasındasunuluyor. Okuyalım:

21- Üzerlerinde ince, yeşil ipekten veatlastan elbiseler vardır, bileklerine gümüş bilezikler takılmıştır. Rabblerionlara temiz içecekler sunmuştur.

Ayetin orjinalinde yeralan “sündüs”sözcüğü, “ince ipek kumaş”, “istebrek” sözcüğü ise“kalın ve astarlı kumaş” anlamına gelir. Cennetlikler bu süsleri vebugöz kamaştırıcı konforu Rabblerinden Alırlar. Başka bir deyimle bugörkemli hayat dekoru, kerem sahibi yüce Allah’ın cömert bağışıdır. Bu durum,elde edilen nimetlerin değerini arttıran, ek bir değerdir.

Arkasından bütün bu nimetlerin üzerine sevgive onurlandırma nimetleri eklenir

22- Bütün bunlar iyiliklerinizinkarşılığıdır, çabalarınız, hoşnutluğumuzu kazanmıştır.

Bu sözler yüceler aleminden geliyor. Busözler, o nimetlerin tümüne denk gelen onurlandırıcı bir bildiridir. Bütün onimetlere kendi değerlerinin üzerine eklenen başka bir değer katar.

Böylece cennet nimetlerine ilişkin ayrıntılısunuş ve kalpleri coşturan, özendirici çağrı noktalanıyor. Buçağrı otemiz nimetleri hakketmeye ve zincirlerden, kelepçelerden, çılgın alevliateşten uzak kalmaya yönelik bir teşvik niteliğindedir. Kısacası insan iki yolağzındadır. Yollardan biri bu cennete, öbürü ise çılgın alevli cehennemegötürür.

Cennete ve cennetin gönül açıcı, bol nimetlerine yönelik bu çağrının arkasından yalanlayıcı tutumlarını ısrarla ve inatla sürdüren müşriklerin durumu ele alınıyor. Bu adamlar, islam çağrısının niteliğini kavramamış kimselerdir. Bu bilinçsizlikleri yüzünden Peygamberimiz ile pazarlığa girişerek O’nu davasından ya da bu davanın kendilerini rahatsız eden ilkelerinden vazgeçirmeye yelteniyorlar. İşte müşriklerin bu taviz koparma, müminleri dinlerinden vazgeçirme, yoksa onlara eziyet etme, insanları Allah yolundan alıkoyma; iyiliğe, cennete ve cennet nimetlerine yüz çevirme girişimleri arasında surenin son kesiti geliyor. Bu kesiti oluşturan ayetler, bilinen Kur’an üslubu ile bu durumu ele Alıp işliyorlar.

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Yorum Yaz