MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

ŞEHİD SEYYİD KUTUB’UN BAKIŞ AÇISIYLA GASİYE SURESİ 8-16

169 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
ŞEHİD SEYYİD KUTUB’UN BAKIŞ AÇISIYLA GASİYE SURESİ 8-16

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

KIYAMETTE KURTULUŞA ERENLER

8- İnanmış olanların yüzleri, o gün, pırıl pırıldır.

9- Yaptıklarından hoşnutturlar.

10- Yüksek bir bahçededirler.

11- Orada boş söz işitmezler.

12- Orada akan bir kaynak vardır.

13- Orada yükseltilmiş tahtlar vardır.

14- Konulmuş kadehler.

15- Dizilmiş yastıklar.

16- Serilmiş halılar vardır.

Diğer yanda, rahatlığın üzerinde belli olduğu, hoşnutluk fışkıran yüzlervardır. Bu yakada buldukları ile rahatlık içinde yüzen, yaptıklarından sevinenve karşılığını hayır olarak bulan, bu yüce ve manevi haz ve duygu ile,yaptıklarından Allah’ın hoşnut olduğunu görünce bunlardan hoşnut olma duygusuile tatmin olan yüzler vardır. Bir kalp için hayırdan huzur bulmak ve onunsonuçlarından hoşnut olmak, arkasından da bu sonucu yüce Allah’ı şereflihoşnutluğunda ve nimetinde simgelenmiş olarak görmekten daha doyurucu ve dahasevinç veren birşey yoktur. Kur’an-ı Kerim buradan hareketle, bu çeşitmutluluğu, cennetteki bolluktan ve yararlanmaktan elde edilen mutluluktan dahaüstün tutmaktadır. Bundan sonra yüce Allah, cenneti anlatmakta ve bu bahtiyarinsanlara verilecek olan nimetleri belirtmektedir.

“Yüksek bir bahçededir”. Cennet olarak yüksek, yüce veşerefli cennettedirler onlar. Sonra bu cennetin dereceleri ve makamları dayüksektir. “Yükseklik” sözcüğü insanın duyusuna özel bir etkibırakmaktadır. “Orada boş bir söz işitmezler.” Buifade,sükunet, sessizlik, esenlik, gönül huzuru, sevgi, hoşnutluk,

sevenler ve sevgililer arası fısıldaşma ve sohbet havası, içinde hiçbirhayır ve yarar olmayan boş ve yararsız sözden uzaklık ve kaçınma olan biratmosfer canlandırmaktadır. Sadece bu bile bir başına nimettir. Yalnız bu biletek başına bir mutluluktur. İnsan şu dünya hayatını ve bu hayatta rastlanan boşve yararsız sözleri, münakaşaları, çekişmeleri, itişip kakışmaları,gürültüleri, düşmanlıkları, anlamsız karmakarışık sesleri, gürültüleri, bağırıpçağırmaları, gevezelikleri ve terbiyesizce konuşulan sözleri hatırladıkçakafasında canlandırdıkça ortaya çıkan ve değeri anlaşılan bir mutluluktur.Bunun arkasından insan, “Orada boş bir söz işitmezler” ifadesininilham ettiği, güvenli sükunete, sakin olan esenliğe, hoşnutluk veren sevgiye veılık bir çağrışım düşüncesinin kucağına kendisini teslim eder. “Oradaboş bir söz işitmezler.” ifadesinin sözcükleri bile, ılık bir sevinçhavası estirir, sözcükler yumuşakça ve kolayca, gür ve ılık müzikal bir etkibırakarak kayar gibi dökülür. Bu dokunuş, mü’minlerin münakaşadan ve boşsözlerden uzak olarak yeryüzünde sürdükleri hayatlarının cennet hayatından birparça olduğunu ve onların bu hayatları ile Şerefli nimete hazırlandıklarıhavasını ve ilhamını verir.

Yüce Allah İşte böylece, cennetin niteliklerinden olan şu yüce, şerefli veparlak anlamı bizlere sunmaktadır. Arkasından duyuları ve hisleri doyurannimetler gelmektedir. Hem de insanoğlunun kafasında canlandırabileceği biçimiile yer almaktadır. Ancak bu nimetler cennete, -tadına varanlardan başka hiçbirkimsenin bilemeyeceği biçimde- ve cennetliklerin ruhlarının eriştikleridereceye göre ayarlanmış olarak sunulacaktır.

“Orada akan bir kaynak vardır.” Bu ifadede yer alan “aynuncariye” deyimi, fışkırıp duran su kaynağı demektir. Bu ifadecennetlikleri suya kandırmanın yanına güzellik öğesini de hareket güzelliğinide, fışkırıp kaynama ve akma güzelliğini de katıyor. Akan su, insanın hissinecanlılık, titreyen ve çağlayıp akan bir rahatlık verir ve İşte insanınduygularının derinliklerine işleyen bu gizli açıdan ruhlara ve gözlere tatminsağlayan bir olgudur. “Orada yükseltilmiş tahtlar vardır.” “Yükseklik”sözcüğü, temizlik çağrışımı vermesinin yanında pis şeylerden arınmış olmahavası da vermektedir.

“Önlerine konulmuş kadehler”. Önlerine dizilmiş içilmeyehazır kadehler vardır. Ne istemeye gerek vardır ne de hazırlamaya:.. (Nemarık):Rahatça yaslanmak için yastıklar ve koltuk minderleri vardır orada. “Serilmişhalılar vardır” (Zerabiy) saçaklı… Burada yer alan (zerabiy) saçaklıyaygılar demektir. Yaygılar oraya buraya süs ve rahat sağlamak için dizilipserpiştirilmişlerdir. Bütün bunlar insanların yeryüzünde benzerlerinigördükleri nimetlerdir. Cennet nimetlerinin yeryüzündeki benzerleri gibinitelenmesi insanların kavrayabilmeleri içindir. Bu nimetlerin asıllarına veonlardan yararlanmanın şekli ise cennetteki tat alma duyusuna, yüce Allah’ıntat alma duyusunu kendilerine bahşetmiş olduğu bahtiyar insanlara,bırakılmıştır.

Nimetin veya azabın şeklini araştırmaya kalkışmak ve bu uğurdakarşılaştırmalarda ve değerlendirmelerde bulunmak boş sözlere dalmak demektir.Herhangi bir şeyin nasıl olduğunu kavramak kavrama duygusunun çeşidinebağlıdır. Yeryüzündekiler bir şeyi yeryüzünün şartları, ortamı ve oradasürdürülen hayatın şekline bağımlı olan bir his yapısı ile kavrarlar. Oraya,ahirete geçtiklerin-de ise, perdeler kalkar, engeller kaldırılır, ruhlar veakıllar bağımsız hale gelir. Hatta sözlerin anlamları bile, tatlarınındeğişmesinden dolayı değişmiş ve nasıl olacaksa o anlamı taşır hale gelmiştir.Tabi bizler şu an, onların nasıl olacaklarını kavramaktan aciziz.

Biz bu niteliklerden algılama yeteneğimiz gücünün yettiği en son sınıravararak lezzet duyma, tat alma ve nimetten yararlanma biçimlerini canlandırsındiye söz ediyoruz. Çünkü bu dünyada bulunduğumuz sürece tadına varabileceğimizbudur, gerçek yüzünü ise orada ahirette yüce Allah bizlere ihsanı ve hoşnutluğuile ikramda bulunduğu zaman, bizleri ağırladığı zaman anlayabileceğiz.

EY İNSAN GÖRMÜYOR MUSUN?

Öbür dünyada yapılan bu gezinti sona ermektedir. Arkasından yüce Allah, gözler önünde durmakta olan ve şu herşeye gücü yeten yaratıcının idaresini, sanatının eşsizliğini, yaratıcı olarak benzersizliğini ilham eden ve şu yönetimin ve planlamanın gerisinde, bu dünya hayatından sonra, önemli başka şeylerin olacağını, yeryüzü uğraşısından başka bir uğraşının bulunacağını, ölümün bir son olmayıp ondan sonra başka şeylerin olacağını gösteren şu varlık alemine dönüyor.

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Yorum Yaz