MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

ŞEHİD SEYYİD KUTUB’UN BAKIŞ AÇISIYLA FECR SURESİ 21-26

197 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
ŞEHİD SEYYİD KUTUB’UN BAKIŞ AÇISIYLA FECR SURESİ 21-26

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

21- Hayır, yer çarpılıp paralandığı zaman,

22- Melekler sıra sıra dizilip, Rabbinin buyruğu gelince,

23- Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar, ancakartık anlamanın kendisine ne faydası var?

24- O zaman insan, `Ah keşke ben bu hayatım için önceden iyi işleryapıp gönderseydim” der.

25- O gün O’nun yapacağı azabı kimse yapamaz.

26- O’nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.

Yeryüzünün bir uçtan bir uca dümdüz edilmesi, dağlarının kırılarak her yanınınaynı seviyeye getirilmesi, kıyamet günü kainatta olacak değişikliklerdenbirisidir. Meleklerin sıra sıra dizilip Rabbinin gelmesi ise bizim bilgisınırlarımızın ötesinde bir olgudur. Bizler bu dünyada olduğumuz süreceiçyüzünü asla kavrayamayız.

Ancak ifadenin gerisinden azamet ve korkuyu hissediyoruz. Cehennemingetirilmesi de böyledir. Onu da bu dünyada olduğumuz sürece kavrayamayız. Bizbu ifadeden, cehennemin orada azap göreceklere, onların da cehennemeyaklaştırılmalarını anlıyoruz ki bu da bize yeter. Cehennemin getirilmesininiçyüzü ve bunun nasıl olacağı ise yüce Allah’ın belirli günü için saklamışolduğu bilinmezlerdendir.

Ancak şu kadarını söylemek mümkündür ki, bu ayetlerin gerisinden, bölümlerikeskin etkisi güçlü namelerinin ardından bir tablo ortaya çıkıyor. Bu öyle birtablodur ki, kalpler karşısında korkudan tir tir titrer, gözler korkudandonakalır. Yeryüzü bir uçtan bir uca dümdüz edilmiştir. Yüceliğine sınırolmayan ulu Allah tecelli edip görünür. Hesaba çekmeyi ve gerekli hükmü vermeyiartık kendi üzerine almıştır. Melekler saf saf dizilmişlerdir. Sonra cehennemgetirilir. O da hazır olarak durur.

“İşte o gün insan anlar.” O gün, rızkın daraltılıpbollaştırılmak sureti ile yapılan imtihanın hikmetine ve nedenine dikkatetmeyen, mirası hak gözetmeden yiyen, malı aşırı bir düşkünlükle seven, yetimeiyilikte bulunmayan, yoksulu doyurmaya kimseyi teşvik etmeyen, bunun yerineazgınlık eden, bozgunculuk çıkaran ve doğru yoldan geri dönen insan o güngerçekleri anlar. Evet o gün anlar. Gerçeği anlar da gördüklerinden ders Alır.Ama ne yazık ki iş İşten geçmiştir. “Artık anlamanın kendisine nefaydası var?” Artık öğüt alma zamanı geçmiştir. Öğüt alma burada cezave mükafat yurdunda artık hiçbir kimseye yarar sağlamayacaktır. Sadece dünyahayatında, amel yurdunda, fırsatların elden kaçırılmasına yanmaktan başkabirşey gelmez şimdi elden…

İnsan bu gerçekle yüzyüze gelince, “Ah, keşke ben bu hayatım içinönceden iyi işler yapıp gönderseydim” der. Keşke buradaki hayatım içinvaktiyle dünyada iyi işler yapsaydım. Hayat adını almaya layık olan gerçekhayat budur İşte. Hazırlık yapmaya, önden iyi ameller göndermeye ve kendisiiçin iyi ameller saklamaya layık olan hayat budur. Keşke… İçinden açıktanaçığa iç yangını fışkıran bir istektir bu. Zaten ahirette insanın elinden gelentek şey de budur.

Sonra yüce Allah, bu acı gönül yanıklığından ve boş temennilerden sonrabaşlarına gelecek kötü akıbeti anlatıyor:

“O gün O’nun yapacağı azabı kimse yapamaz. O’nun vuracağı bağıhiçbir kimse vuramaz.”

Çünkü O, yüceliğine sınır olmayan, ulu Allah’tır. O gün hiçbir kimseninveremeyeceği benzersiz azabı ile azab edecek olan ve hiçbir kimseninbağlayamayacağı eşsiz bağı ile bağlayacak olan ulu Allah’tır O. Allah’ınazabını ve bağını Kur’an-ı Kerim başka birçok yerlerde, tüm Kur’an’ın içinedağılmış çeşit çeşit sayısız kıyamet sahneleri içinde açıklar. Burada ise yüceAllah kendi azabını ve bağını kısaca anlatmaktadır. Çünkü bunları eşsiz olmaklave insanların ya da tüm yaratıkların azaplarına ve bağlarına benzersiz olmaklanitelemektedir. Yüce Allah’ın azabı ve bağlaması, surede daha önce geçen ve Ad,Semud ve Firavun da simgelenen azgınların azgınlığına ve insanlara azab etmeyive onları zincirlere ve kelepçelere vurmayı da içeren yeryüzünde bozgunculuğuçoğaltmalarına karşılık olarak verilmektedir. İşte senin Rabbin de ey Peygamberve ey mü’minler insanlara azap edenler ve onları bağa vuranları böyleazaplandıracak ve bağa vuracaktır. Ama Rabbinin azabı ile onların azabı O’nunbağı ile onların bağı ne kadar da farklıdır! Bu konuda yaratıkların ellerindengelen çok basit, yaratma ve emir sahibi olan yüce Allah’ın yaptıkları ise çokbüyüktür. Öyle ise azgınları insanlara diledikleri gibi işkence yapıp bağvursunlar. Onlar da birgün gelip bağlanacaklar ve azap görecekler. Hem detahminlerin ve tasavvurların üstünde bir azap ve bağ ile…

Bu korkunç dehşetin, bu her türlü tasavvuru aşan bağ ve azab ortamında yücelerin yücesinden mü’min olan ruhlara sesleniliyor.

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Yorum Yaz