MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

ŞEHİD SEYYİD KUTUB’UN BAKIŞ AÇISIYLA CİN SURESİ 18-19

122 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
ŞEHİD SEYYİD KUTUB’UN BAKIŞ AÇISIYLA CİN SURESİ 18-19

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

18- Mescidler, camiler Allahiçindirler. Öyleyse oralarda Allah’ın yanısıra başkasına yalvarmayınız.

Her iki durumda da ayetin verdiği mesajşudur: Secde yerleri, yani camiler sadece Allah için olabilirler. OralardaAllah’ın birliği ilkesi geçerlidir. Oralara hiçbir kesimin, hiçbir değerin,hiçbir görüş tarzının gölgesi yansıtılamaz. Buraların havasına sadece yüceAllah’a kulluk etmenin havası egemen olur. Ayetin orjinalinde kullanılan“Allah’tan başkasına dua etmek” deyimi ya Allah’tan başkasına kulluketme ya Allah dışında birine sığınmak ya da Allah dışında birine kalpte yervermek anlamına gelir.

Eğer bu ayetin cinlerin sözlerinin aktarılmışbiçimi ise ibadetten ve secdeden sözedilen bu özel noktada onların sureninbaşlarında geçen “Artık Rabbimize hiçbir ortak koşmayacağız”biçimindeki sözlerinin pekiştirilmiş bir tekrarı niteliğindedir. Yok eğer doğrudandoğruya yüce Allah’ın sözü ise cinlerin Rabblerinin birliği dile getirensözleri dolayısiyle, Kur’an’ın üslubu uyarınca tam yerinde yapılmış bir“yönlendirme” girişimidir.

Bir sonraki ayet de aynı niteliği taşır.Okuyoruz:

19- Allah’ın kulu Muhammed, Rabbineyalvarmaya durunca müşrikler birbirlerine abanarak keçe gibi çevresinisararlardı.

Yani Peygamberimiz namaza durup Rabbine duaederken toplu halde etrafına üşüşürler. Bilindiği gibi ayetin orjinalinde geçen“salât” sözcüğü aslında “dua” anlamına gelir. Eğer ayetcinlerin sözü sayılırsa Peygamberimiz namaz kılarken ya da Kur’an okurkengruplar halinde çevresini saran müşrik arapların durumunu anlatıyor demektir.Nitekim “Mearic” suresinin “Kafirler ne oluyor da sağlı-sollugruplar halinde sana doğru koşuyorlar” biçimindeki ayetleri aynı olayadeğiniyor (Mearic 36-37). Yani Kur’an’ı dehşet içinde dinliyorlar, fakat onaolumlu karşılık vermiyorlar. Ya da müşriklerin gruplar hâlinde biraraya gelmesiPeygamberimize eziyet etmek içindir de yüce Allah, O’nu onların şerlerindenkoruyor. Nitekim birkaç kez böyle oldu. O takdirde cinlerin soydaşlarınayönelik bu sözlerinin amacı müşriklerin bu davranışlarına karşı duyduklarışaşkınlığı dile getirmektir.

Eğer ayet doğrudan doğruya yüce Allah’ınkendi sözü ise o zaman bu cinlerin durumlarını anlatıyor olabilir. Bilindiğigibi bu cinler, kendi deyimleri ile bu “harikulâde” Kur’an’ıbirbirleri üzerine abanarak Peygamberimizin çevresine üşüşmüşler, lifleribirbirine sıkı sıkıya yapışmış bir keçe gibi olmuşlar. Bana öyle geliyor ki, buikinci açıklama ayetin anlamı ile daha iyi bağdaşır. Çünkü cinlerin okuduğumuztüm sözlerinde açığa vurulan Hayret, dehşet, çarpılmışlık ve kendinden geçmehali ile tam bir uyum yansıtıyor. Doğrusunu Allah bilir.

ALLAH’IN RASÛLÜNE HİTABI

Buraya kadar okuduğumuz ayetlerde cinlerKur’an’dan ve Peygamberimizin görevlendirilmesi olayından söz ettiler. Kur’anbu yaratıkların vicdanlarında sürpriz etkisi yapmış, duygularını alt-üstetmiştir. Bu kitabın göklerin, yeryüzünün, meleklerin ve yıldızlarınhareketlerinde meydana getirdiği değişikliklerden, tüm evrenin işleyişiüzerinde bıraktığı etkilerden, içerdiği ciddiyetten ve beraberinde getirdiğiyasalar sisteminden onları haberdar etmiştir.

Bütün bunlardan sonra Peygamberimize sesleniliyor. Bu seslenişlerin mesajları ağırbaşlılık, kesinlik ve tok seslilik yansıtıyor. Bu seslenişlerde Peygamberimize verilen direktifler şunlardır: O sadece ilahi mesajı duyurmakla yetinmelidir, işin bundan sonrasına hiç karışmamalıdır; bunların yanısıra gayp alemi, insanların gelecekte ne olacakları, ahirette ellerine ne geçeceği konularında da kafasını yormamalıdır. Bu seslenişlerin havasında ciddiyetleri ve kesinlikleri ile uyumlu bir hüzün ve teselli meltemi esmektedir. Okuyoruz:

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Yorum Yaz