MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

MUHTAÇ OLAN KİM?

574 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
MUHTAÇ OLAN KİM?

MUHTAÇ OLAN KİM ?

 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 Hamd gökleri ,yeri ve ikisi arasındakileri emsalsiz yaratan, Rahman sıfatı ile mahlukata merhamet eden Rahim sıfatıyla müminlere sonsuz rahmet eden asileri kahrı perişan eden hükmünde ortağı olmayan tek İlah Rab ve Mabud alemlerin Rabbi olan Allah’a dır.

Salat ve Selam son Resul yaşayan Kur’an Hz.Muhammed’e aline, ashabına ve önderi Rasulullah (sav) rehberi Kur’an olan müminlerin üzerine olsun.

“HANİ LOKMAN OĞLUNA ÖĞÜT VEREREK ŞÖYLE DEMİŞTİ: YAVRUM! SAKIN ALLAH’A ORTAK KOŞMA! ÇÜNKÜ ORTAK KOŞMAK BÜYÜK BİR ZULÜMDÜR.”

(Lokman Suresi 13)

“HAYIR İNSAN MUTLAKA AZGINLIK EDER KENDİSİNİN MUHTAÇ OLMADIĞINI ZANNETTİĞİ İÇİN”

(Alak Suresi 6-7)

İnsanlar için Dünya hayatı Hz. Adem a.s ‘ ın yaratılması ve lanetli şeytanın Adem a.s ‘ a secde etmemesi ile başladı. Adem a.s unutarak (bkz Taha suresi 115)kendisine yasaklanan ağaca yaklaştı.Hatasını büyük bir pişmanlık ,acziyet ile anladı.Muhtaç olarak Rabbine yöneldi. Rabbi ona suhuflar indirdi ve o teslimiyet ile Rabbimizin rızasını kazanmayı dert edindi. Lanetli şeytan verilen nimetlerin şükrünü yerine getiremedi. Sahip olduklarının kendi yaptıklarının eseri olduğu düşüncesine kapılarak üzerinde Allah subhanehu ve teala nın lütfunu ve merhametini unuttu. Acizliğine ve muhtaçlığına kör ve sağır olarak büyüklendi. Şeytan mühlet istedi, istediği verildi. Ademoğlunun kan damarlarında dolaşabilmeyi istedi, istediği verildi. Zaman’ı Allah’a isyan etmekle tüketmekle birlikte İnsanları Allah’a ortaklar koşmaya davet etti.

Takdir edilen zamanı Allah’a isyan da O’na ortaklar koşarak mı harcıyoruz ? Pişmanlık ve acziyet ile Rahman’a mı yöneliyoruz ? Ne istiyoruz ? Üç günlük Dünya mı ebedi saadet yurdu ahiret mi ? Teslimiyet ile sırat-ı müstakim mi, isyan ile sırat-ı delalette mi ? İki istikamet var. Tevhid (Allah’a zatın da sıfatların da ve fiillerin de ortak koşmamak) ile sırat-ı müstakim Cennet. İsyan, küfür ile sırat-ı delalet Cehennem. Yolunu ve istikametini seç.

“ Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah’ın şanı yücedir. Gecede onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar. Güneşte bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor işte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir. Ay’a gelince ona menziller tayin ettik, nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline ) dönmüştür. Ne Güneşin Ay’a çatması yaraşır nede gece gündüzü geçebilir.onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. “

(YASİN SURESİ 36-40)

Allah subhanehu ve teala el-Halık sıfatı ile yaratıcı, varlıkları örneği olmadan yaratan, yoktan var eden, bir şeyden başka bir şeyi icat eden, hem genel olarak hem de öz olarak mutlak yaratıcıdır. Halık ismi celili yüce Allah’ın zatına mahsus ilahi safatlardandır. Allah subhanehu ve teala el- Halık sıfatı ile yoktan var ettiği canlı veya cansız mahlukatın Tekvin sıfatı ile onların üzerinde tek söz sahibidir. İmtihan sebebiyle cinler ve İnsanlar iradelerini Allah’a has kılmada, teslimiyette cüzi serbest bırakılmışlardır. Tekvini kanuna muhatap olan gökyüzü ve arz Allah’ın hükümranlığına boyun eğmiş durumdadır. Tekvini kanuna(Kur’an ve sünnet) muhatap olan insan asıl da Allah’ın hükümranlığına kendi nefsinde (bedeninde) şahittir. Doğumun da, yaşadığı zaman diliminde ( kalbinin atması, saç, sakal, tırnaklarının uzamasında vs vs..) ve ölümün de. Yeryüzü, gökyüzü ve kendi nefsinde nice delillere ibret nazarıyla bakarak gönülden teslimiyette serbest bırakılmıştır ki; Allah’tan başka İlah’ın   ( İlah ;mutlak egemen, yegane hakim, ibadet edilmeye layık olan tek mabud ) olmadığına bilerek, isteyerek ve gönülden şahitlik ederek Alemlerin Rabbi olan Allah’a teslim olsun ve kulluk edebilsin.

Yüce Allah subhanehu ve teala Araf Suresi 54. Ayette ;
“ Dikkat edin! Yaratmak ta emretmek te yalnız O’na mahsustur.” Buyurmaktadır.

El-Halık sıfatı ile yaratan, yaratmada ortağı olmayan Allah subhanehu ve teala Tekvin ve el-Hakim sıfatı ile yarattıkları üzerinde gerçek Hakim ve Hükümdar olandır. El-Hakim sıfatı İlim ve Hikmet ile yakından alakaladır. Önce İlim ve Hikmet üzerinde kısaca bir izahat yapalım.

HİKMET ; İradenin, adaletin, rahmetin, ihsanın, cömertliğin, iyiliğin ve en güzel şekliyle eşyaları yerli yerine koymanın kemalini (mükemmelliğini) içermektedir. Rasuller göndermeyi mükafatın ve cezanın sabit olduğunu içerir.

İLİM : Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’e göre ilim, “malûm olanın, olduğu hal üzere bilinmesidir.” Bu yaratılmışların ilmidir.Hiç kimse Allah azze ve celle’yi olduğu hal üzere bilemez. Allah-u Teâla’nın ilmi ise; bir şeyin (eşyanın) aslının ne olduğunu ve ne olacağını kuşatması ve haberdar olmasıdır. Kur’an’da Allah’ın; alîm, habîr, şehîd, hâfız, muhsî, vâsi’ olduğu bildirilmektedir. ilim “zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük büyük, gizli aşikâr her şeyi ve her hadiseyi hakkıyla bilmektir. Allah subhanehu ve teala hakkıyla bilendir.  “Sizin İlahınız yalnızca Allah’tır ki, O’nun dışında İlah yoktur. O, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır.” Taha Suresi 98.

“ YAVRUM! SAKIN ALLAH’A ORTAK KOŞMA! ÇÜNKÜ ORTAK KOŞMAK BÜYÜK BİR ZULÜMDÜR “

Tarih boyunca İnsanların büyük çoğunluğu temelinde cehalet ve daha bir çok etken ile Allah’ı hakkıyla taktir edemediler. Yaşadıkları çağda kendi nefislerine ve yaşadıkları topluma el-Hakim olan Allah’ın hükmetmesi için mücadele etmediler. Zatın da Hikmet ve ilmin sınırsız sonsuz olduğu el-Hakim olan Allah’ı bırakıp, kendileri gibi ilimden ve hikmetten aciz olan yaratılmış mahlukların ortaya çıkardıkları kural ve kanunlar etrafında birleşerek onları benimseyerek kendi nefislerine, yaşadıkları çağa, kainata ve nesillere zulmettiler. Gökyüzünde ki mükemmel nizamı Halk eden ve yöneten Allah’ı bırakıp, kendileri için neyin iyi güzel faydalı olduğunu, neyin kötü çirkin zararlı olduğunu tespitte ilimden ve hikmetten yoksun yaratılmış aciz ve muhtaç kimseleri Allah’a ortak ittihaz ederek ebedi helake ve hüsrana nesiller ve toplumlar koşmakta.

Allah’tan başka kimseye kulluk etme..

“ Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla lâyık olandır. “

Fatır Suresi 15

Allah (cc) Hakk’ı Hakk Bilip Hakk’a Sarılan, Batılı Batıl Bilip Batıldan Uzaklaşan Kullarından Eylesin.

(ÂMİN) 

 ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

 

Faris ÇİFTÇİTüm Yazıları
Yorum Yaz