MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

LA İLAHE İLLALLAH’IN ÜSTÜNLÜĞÜ VE FAZİLETİ

372 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
LA İLAHE İLLALLAH’IN ÜSTÜNLÜĞÜ VE FAZİLETİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

LA İLAHE İLLALLAH’IN ÜSTÜNLÜĞÜ VE FAZİLETİ

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat veSelam Âlemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa (s.a.v)’in üzerineolsun. Allah’ın rahmeti ve hidayeti üzerinde yürüyenlerin üzerine olsuninşallah.

İnşallah La ilahe illallah ‘ın yani Tevhid’in Allah’ınve Rasul’ünün yanındaki değerini değinmeye çalışacağım.

Allah Rasulü Ubey bin Kab a sordu; Senin yanındaAllah’ın kitabındaki ayetlerden Hangisi en büyüktür? Ubey bin Kab dedi ki:Allah ve Rasulu daha iyi bilir. Allah Rasulü’nün Bu sorusuna böyle söylemesiedebinden. Allah Rasulü bu sorusunu bir daha sordu. Ubey bin Kab dedi ki:Ayetel Kürsi’dir. Hz Peygamber onun göğsüne vurdu ve dedi ki ilim sana mübarekolsun ey Eba munzir dedi. (s.a.v)

Bunu söylemesi bize neyi gösteriyor Allah’ın kitabınınen büyük ayeti Ayetel Kürsi’dir. Pekâlâ, neden ayetlerin kaynağı bakımından birolduğu halde Ayetel Kürsi en büyük? Allah’tan başka ilah olmadığı gerçeği yaniTevhid’in ve onun sıfatlarının bu ayetin içinde olması onu diğerlerinden Üstünyapmıştır. ( Müslim)

Aişe validemiz rivayet ediyor; Rasulullah (s.a.v) birsahabeyi bir Seriyyenin başında görevli olarak gönderdi. Bu şahıs arkadaşlarınanamaz kıldırdı ve kıraatını da hep İhlas suresi ile tamamladı. Seferdendöndükten sonra bu durumu Rasulullah’a anlattılar Rasulullah (s.a.v) sorunbakalım neden böyle yapıyormuş buyurdu. Adama sorduklarında şöyle cevap verdi;Bu sure Rahman’ın bir sıfatıdır. Ben de bu süreyi okumayı çok seviyorum deyinceRasulullah da söyleyin ona Allah da onu çok seviyor dedi. ( Buhari- Müslim)

İhlas suresini okuyan sahabenin dediği gibi bu sürede Rahmana ve onuntek olduğunu, samed olduğunu, var olmak için anne ve babaya ihtiyaç olmadığını, eşi ve benzerinin olmadığını anlatmak da yanitevhide ve Allah’ın birliğini işaret etmektedir. İşte Tevhid içerikli ayetlerdiğer ayetlerde içeriğinden dolayı üstün faziletlidir.

İçinde Tevhid olan zikirler diğer zikirlerden üstündür.Hz. Peygamber (s.a.v) Tirmizî’nin rivayet ettiği hadisi Şerif’te:

-Zikirlerin en faziletlisi La ilahe illallah tırbuyurmuştur. Peygamberlerin sözlerine bak peygamberler çok şeyler anlatmışlar,kitabı okumuşlar, hikmeti anlatmışlar, insanları arındırmışlar lakin bütünsöylediklerinin arasında en faziletli olan içinde Tevhid geçen sözleri olmuş.

 Allah Rasulü:benim ve Benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz La ilaheillallah sözüdür buyurdu. (Tirmizi)

– Nuh (a.s) oğluna vasiyette bulunuyor.

 İmam Ahmetrivayet ediyor.

 Allah Rasûlü (s.a.v)şöyle anlatıyor.

 “Allah’ınPeygamberi Nuh vefat edeceği zaman oğluna şöyle vasiyet etti. Sana iki şeyyapmanı emrediyorum ve iki şeyden de seni yasaklıyorum. Yasakladığım şeyler;Allah’a Ortak koşmanız ve kibirli olmanız emrettiğim şeyler; La ilahe illallahtır ve Subhanallahi ve bi hamdihi sonra La İlahe İllallah’ın faziletiniöğretiyor.”

“Şayet 7 tane Gök 7 tane yer mizanın bir kefesinekonsa La ilahe illallah onlara daha ağır gelir.” Dedi.

Yine İmam Buhari hadisi Kutsi de;

“La İlahe İllallah diyen ve kalbinde zerre miktarıiman bulunan her kim varsa o cehennemden çıkarın” buyuracak Allah (c.c)

Yine İmam Buhari: Allah Rasulü buyurdu ki:

“İnsanların şefaatimle en mutlu olacak olanı kalbindensamimiyet ve ihlas ile La İlahe İllallah diyen kimsedir.”

Yine Buhari’de Allah Rasûlü (s.a.v): “kabirdekikurtuluşunda Tevhid sayesinde olabileceğini bildiriyor.”

“Mümin kabirde oturtulup da sorgu için kendisinegelindiğinde o La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah şahadet de bulunur.”

İşte Yüce Allah’ın şu buyruğu bu anlamdadır.

İbrahim27: “Allahu Teâla Sağ Sözde iman edenleri (sağlam söz La ilahe illallah) hemdünya hayatında hem de ahirette sapasağlam tutar. Zalimleri ise Allah saptırır.Allah dilediğini yapar.”

Tirmizi de geçen bir hadis-i şerifte de şöylebuyuruyor;

“Allah (c.c) kıyamet gününde bir kişiyi bütüninsanların önüne çıkaracak sonra onun amel defterlerini ortaya dökecek. Siccil diyor(s.a.v) günahların içerisinde kaydedilmiş olduğu 99 tane defter çıkaracak bu defterlergözün gördüğü yere kadar uzanacak. Diyor (s.a.v).”

“Allah o kişiye soracağım benim yazı yazan meleklerinsana Zulmetmişler mi? Hayır ya Rabbi diyecek. Peki, bugün yaptıklarına karşılıksunacağım bir ürün var mıdır? Hayır ya Rabbi diyecek. Allah (c.c) diyecek ki senin bizim yanımızda bir hasenen vardır.Sen asla onun karşısında zulme uğramayacaksın. Sonra La ilahe illallah’ı çıkaracakO adam diyecek ki; ya Rabb’im şu kadar defterin karşısında bu kadar hasenin nehükmü olacak Adamın bütün defterlerin mizanın Bir kefesine koyulacak, diğerkefesine de La ilahe illallah konunca, günah kefesine La ilahe illallah dahaağır gelecek dedi. (s.a.v)”

İşte görüldüğü gibi hayatta Allah’ın yardımı, kabirdeAllah’ın yardımı, hesapta Allah’ın yardımı, Cennetten çıkarılma da Allah’ınyardımı, hep La ilahe illallah yani Tevhid sayesinde mümkün olmaktadır. Öyleyseşunu iyi anlamalıyız ki Allah’ın yanında en değerli ve en üstün faziletli olanTevhid’dir. Bizde ancak Allah’ın yanında onun değerli ve üstün dediği Tevhid’leüstün olabiliriz.

Muhammed 19: “ Bil ki La ilahe illallah” Allah’ın tek ilah olduğunu bilen ve bunun tek kurtuluş vesilesi olduğunu anlayan ve ibadetini yalnızca Allah’a has kılan kullardan olmanız dileğiyle.

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Mustafa NAMLITüm Yazıları
Yorum Yaz