MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

Allah(cc)’nun El Metin Sıfatı

418 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
Allah(cc)’nun El Metin Sıfatı

Metin: kökünden gelen feilun vezninde mübalağa manası içeren ism-i faildir. Kelime olarak Metin; kuvvetli, dayanıklı, sağlam, çetin, salabetli, sabit, şiddetli vuruş, ikamet, uzatmak ve sert olmak gibi manalara gelir.

Yüce Allah’ın sıfatı olarak el-Metin; güç sahibi olan, kuvvet sahibi olan, kudretli olan, tam ve eksiksiz güç sahibi, gevşeme, zaafiyet ve acizliği asla bulunmayan, demektir.

Kur’an-ı Kerimde el-Metin ism-i şerifi Allah’ın fiilinin sıfatı olarak iki defa geçmektedir. Bunları okuyalım:

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

Onlara mühlet veririm. Doğrusu benim onlarla ilgili düzenim çok metindir.( Araf Suresi: 183)

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

(Ey Muhammed!) Bu sözü (Kur’an’ı) yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helaka yaklaştıracağız.

Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağını sağlamdır.( Kalem Suresi: 44-45)

 

Okuduğumuz ayet-i kerimelerde zikrolunan metin kelimesi; Yüce Allah’ın uluhiyyet ve rububiyyet tevhidinin durumunu biraz daha açıklayıcı bir ifade içermektedir. Buna göre Yüce Allah çok açık güç ve kudret sahibidir. Yani Allah’ın güç ve kudreti eşsiz ve asla karşı konulamaz bir üstünlüktedir.

Yüce Allah’ın el-Metin ism-i şerifi her iki ayet-i kerimede de İslam düşmanlarına ve onların tuzaklarına karşı Allah’ın mühlet verilmesindeki muradıyla beraber Allah’ın da onlara karşı metin olan tuzağından bahsetmektedir.

“İşte bu dine sarılan, onun üzerinde buluşan ve onun bağları üzerinde bir araya gelen ümmete karşı düşmanların başlattıkları bu korkunç savaşta, onların gereği gibi hesaba katmadığı asıl kuvvet kaynağı budur … İşte Allah’ın ayetlerini yalan sayanların hesaba katmayı ihmal ettikleri asıl kuvvet budur. Onlar asla düşünemiyorlar ki, bu, farkında olmadan Allah’ın onları yavaş yavaş cezaya yaklaştırmasıdır. Bunun belli bir süreye kadar Allah tarafından verilen bir mühlet olduğunu düşünemiyorlar. Onlar Allah’ın tuzağının çetin olduğuna inanmıyorlar! Birbirlerine destek oluyorlar ve yeryüzünde kendi dostlarının gücünü egemen görüyorlar ve en büyük kuvveti unutuyorlar! Bu Allah’ın ayetlerini yalan sayanlara karşı izlediği değişmez yasasıdır… Onları yavaş yavaş felakete sürüklemek ve kendilerine karşı hazırlanan tuzak ve önlemin içine itmek için onların dizginlerini serbest bırakır, böylece de karşı gelmelerine ve zulüm yapmalarına zaman tanır. Burada tuzak kuran kimdir? Karşı konulmaz kuvvet sahibi Cebbar olan Allah’tır. Fakat onlar bundan habersizdirler! Ve mutlaka son zafer, hak ile doğru yola ileten ve onu uygulamakta adaleti gerçekleştiren takva sahiplerinindir.” Allahu Teala (c.c)’nın iradesinin önünde durulamaz. Hiç kimse Allahu Teala ( c.c )’nın tayin ettiği rızkı ve rahmeti önleyemez. Nitekim Allahu Teala (c.c) şöyle buyurmaktadır: “Şüphe yok ki Allah’tır rızık veren metin, kuvvet sahibi olan O’dur.” (Zariyat Suresi: 58)( Fi zilali kuran; Seyyid Kutub “Araf süresi, 182-I 83” tefsiri)

İbnu Mes’ud (radıyaUabu anb) anlatıyor: “Resülullah (aleyhtssalatu vesselam) (Zariyat suresinin 58. ayetini bana şöyle okuttu

“Şüphesiz ben, güç ve kuvvet sahibi, rızık vericiyim.”( Tirmizi, Kıra’at 1, (2941); Ebu Davud, Hurüf 1, (3993).)

Yüce Allah’ın el-Metin ismini bilen Allah’ın azametini bilip kendi acziyyetini kabul eder. Din ile bütün bağlarını güçlendirir. Sarsılmayan sağlam bir inanca sahip olur. Teslimiyetle Allah’a iyi bir kul olmaya çalışır.

 

Yorum Yaz