MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

Allah(cc)’nun El Mecid Sıfatı

463 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
Allah(cc)’nun El Mecid Sıfatı

Mecid: kökünden türeyen ve “Macid” ism-i failinin feilun vezninde gelen mübalağalı şeklidir. Kelime olarak Mecid; şerefli, soylu, yüce, ulu, cömert, lütfu bol, iyiliği çok, şanlı, üstün ve kerem sahibi gibi manalara gelir.

Yüce Allah (c.c)’a sıfatı olarak el-Mecid; şan ve şeref sahibi, hayrı, ihsanı ve keremi bol, çok lütufkar, gücü ve kudreti mükemmel olan demektir.

Yüce Allah’ın zatı çok ulvidir, bütün sıfatları ve fiilleri üstün ve güzeldir. Bağışı, ikram ve ihsanı boldur. Zatının yüceliği ile fiillerinin güzelliği birlikte düşünüldüğünde Yüce Allah’ın Macid ismi ortaya çıkar. El-Mecid ise mübalağa ifade ettiği için Macid kelimesinden daha geniş bir anlam ifade eder. Binaenaleyh Yüce Allah bağışı, ihsanı ve ikramı pek geniş olan demektir.

El-Mecid ismi diğer bir mana ile eşsiz ve en üstün anlamına gelmektedir. El-Mecid ism-i şerifi Yüce Allah için Kur’an-ı Kerim’de bir ayette geçmektedir. Bunu okuyalım;

 

قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

(Melekler) dediler ki: Allah’ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah ‘m rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur.( Hud Suresi: 73)

Allah (c.c)’ın zatı en yücedir. Yüce Allah’ın Mecid ismi hamd ve ikram sıfatlarına da delalet eder. Aynı zamanda Yüce Allah ‘ın lütuf ve kereminde ileri dereceyi ifade eder. Yüce Allah ise el-Mecid olmakla muttasıfdır. O zaman Yüce Allah’ın kerem ve lütufta en ileri derecede olduğu anlaşılmaktadır.

Mecid kelimesi Kur’an-ı Kerim’de arş ve Kur’an için de sıfat olarak ifade olunmuştur. Yüce Allah’ın el-Mecid ism-i şerifi benzeri manalarla Kur’an-ı Kerim’de geçmekle beraber birçok hadis-i şerifte salavat ve dualarda zikrolunmaktadır. Bunlardan birini okuyalım.

Ebu Mes’ud el Bedri (radıyallahu anlı) anlatıyor: “Biz Sa’d İbnu Ubade’nin meclisinde otururken Resulullah (aleyhissalatu vesselam) yanımıza geldi. Kendisine, Beşir İbnu Sa’d: “Ey Allah’ın Resulü! Bize Allah Teala Hazretleri, sana salat okumamızı emretti. Sana nasıl salat okuyabiliriz?” diye sordu. Efendimiz şu cevabı verdi: “Şöyle söyleyin: “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed, kemü salleyte ala İbrahime

ve barik ala Muhammedin ve ala al-i Muhammedin kema barekte ala al-i İbrahime inneke hamidun mecid. (Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in aline rahmet kıl, tıpkı İbrahim’e rahmet kıldığın gibi. Muhammed’i ve Muhammed’in alini mübarek kıl. Tıpkı İbrahim’in alini mübarek kıldığın gibi.” (Resulullah ilaveten şunu söyledi): “Selam da bildiğiniz gibi olacak. (Müslim.Salat 65, (405), Kasru’s-Salat 67,(1,165,166); Tirmizi.Tefsir, Ahzab,(3218); Ebu Davut, Salat 183, (980,981); Nesai, Sehv 49)

Yüce Allah’ın el-Mecid ism-i şerifinin manasını anlayan kimse daima Allah (c.c)’ı yüceltir, Allah (c.c) hakkında marifeti artar. Bu ism-i şerifın Yüce Allah’ın bütün isimlerinin manasını kapsadığını anlar. Yüce Allah’ın iyiliğini, ihsanını, bağışını ve bol ni’metlerini idrak edip üstünlüğünün aşılmaz olduğunu, hiçbir fiilinin çirkin olmadığını kavrar ve kesin bir bilgi ile kalbine yerleştirir.

Yorum Yaz