MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

Allah(cc)’nun El Kaviyy Sıfatı

429 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
Allah(cc)’nun El Kaviyy Sıfatı

Kaviyy: kökünden türeyen feilun vezninde mübalağa ifade eden bir ism-i faildir. Kelime olarak Kaviyy; güçlü olmak, gücü yetmek, kuvvetli olmak ve yenilgisiz gibi manalara gelir.

Yüce Allah’ın sıfatı olarak el-Kaviy; gücü kuvveti tam olan, kuvveti çok olan, asla acizliği olmayan, gücünün yetmeyeceği bir şey olmayan asla aciz olmayan ve aciz kılınamayan demektir. Bazen “Zul Kuvveti” şeklinde bir terkiple ifade olur. Bu durumda güç, kuvvet ve kudret sahibi gibi manalara gelir.

Yüce Allah’ın El-Kaviyy ismi Kur’an-ı Kerimde 9 yerde geçmektedir. Bunlardan iki tanesini okuyalım:

فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

 

Emrimiz gelince, Salih’i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak (azaptan) ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, (her şeye) galip gelendir.( Hud Suresi: 66)

Kaviyy, kadir anlamında olabileceği gibi, hiçbir şekilde acizliğin kendisinde olamadığı ve olamayacağı tam ve mutlak güç sahibi anlamını da içerir. Diğer bir deyişle Gücü her şeye yeten manasında olduğu gibi kendisini aciz bırakacak hiçbir şeyin olmadığı mutlak güç sahibi manasına gelir. Allah (c.c)’ın dışındaki varlıklardan kimisine her ne kadar kuvvet sahibi denilse de onların güç ve kuvvetleri sınırlıdır. Var olan da Allah’ın var kılmasıyla olmuştur. Lakin Allah’ın kuvveti kullarının gücü ile mukayese edilemez. Allahu Teala dilemese hiç kimse hiçbir şeye muktedir olamaz.

Kur’an-ı Kerim’de el-Kaviy kelimesi Allah (c.c) sıfatı olarak zikrolunduğu gibi bazen Cebrail (a.s), bazen Süleyman (a.s) ve bazen cin için kullanılmıştır. Fakat yukarıda ifade olunduğu gibi onların güç ve kuvvetleri Allah (c.c)’ın verdiği güç ve kuvvet nisbetindedir. Yüce Allah (c.c)’ın kuvveti sınırsızdır, keyfiyeti hakikaten akıllarla kavranamaz. Çünkü zerreden kürreye bütün kainatta var olan nizam ve intizam, onların hayat ve hareket kuvvetleri Yüce Allah’ın kuvvetiyledir.

 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

 

İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi!( Bakara Suresi: 165)

Kuvvet gözle görülmez ancak eserleri müşahade edilir ve aklen kabul edilir. İnsanlardan bazıları Allah (c.c)’ın verdiği bir güce sahip olunca şımarır her şeye gücünün yettiğini zanneder. Oysa hakikaten insan bir sivrisineğin karşısında aciz kalır. Sivrisinek dahi kendisinden bir şey alsa onu sivrisineğin elinden almaya gücü yetmez. Bütün bunlara rağmen küstahlık yapıp Allah (c.c)’a karşı isyan edenleri Allah ( c.c) biraz mühlet vermek suretiyle sonunda cezalandıracaktır. Allah ( c.c) bir kimseyi cezalandırmak istediği vakit hiçbir güç sahibi ona engel olmaya ya da geciktirmeye muktedir değildir.

Bütün kuvvetin sahibi Allah’dır. Allah’a karşı isyan ve inkar edenleri, müşrikleri ve ayetleri yalanlayanları cezalandıracak olan Allah (c.c )’dır. Allah mahlükattan her kimi cezalandırmak istediği vakit O’na engel olacak hiçbir güç sahibi yoktur. Bütün mahlukat alemleri Allah’a taraftar olsalar bu Allah’ın Kuvvetinden zerre mikdarı bir şey fazlalaştırmaz. Yine bütün mahlukat alemleri geçmişleri ve gelecekleriyle biraraya toplanıp Allah’a karşı isyan etseler Yüce Allah’ın gücünde zerre mikdarı bir şey eksiltemezler.

El-Kaviyy ism-i şerifiyle ilgili hadis-i şerifler Tirmizi, İbn-i Mace, Beyhaki, İbn-i Hibban ve Hakimin esma-ul hüsna ile ilgili rivayetlerinde bulunmaktadır. Bunun dışında bazı dua ile ilgili hadislerde de geçmektedir. Yüce Allah’ın el-Kaviyy ism-i şerifiyle ilgili okuduğumuz bu iki ayet-i kerimeden sonra aynı hususta bir hadis-i şerifte okuyalım:

İbnu’l-Müseyyeb diyor ki: “Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ama baki kalacak olan faydalı işler, sevap olarak da, emel olarak da Rabbinin katında daha hayırlıdır”( Kehf Suresi: 46)  ayetinde geçen “baki kalacak faydalı işler”, kulun sarfedeceği “Allahu Ekber”, “Sübhanallah”, “Elhamdulillah” “Lailahe İllallah”, “Lahavle vela kuvvete illa bili ah” sözlerdir.( Muvatta, Kur’an 22)

Yüce Allah’ın el-Kaviyy ismini bilmek kişinin kendi gücü ve kuvvetiyle övünmesini terk ettirip güç ve kuvvetin asıl sahibine yönelmesini gerektirir. Allah’ın heybet ve ihtişamını farkedip O’nun yüceliğine ve gücüne dayanmayı öğretir. Dini bağlarını güçlendirir, bilgilerini arttırır, sarsılmayan sağlam bir imana sahip olur. Hayatı boyunca Rabbine hakkıyla kulluk yapmayı icap ettirir. Ayrıca Allah (c.c)’ın güç ve kudretini bilip kendi acziyetini anlar, O’nun gazabından yine O’na sığınır teslimiyet gösterir ve taatte azami gayret gösterir.

 

Yorum Yaz