MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

Allah (c.c)’nun El-Hannan Sıfatı

564 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
Allah (c.c)’nun El-Hannan Sıfatı

 

  • EI-Hannan

 

Hannan: kökünden türeyen mübalağalı ism-i faildir, çoğu kez mastarıda aynı şekilde okunur. Kelime olarak; merhamet etmek, şefkatli olmak, iltifat etmek, özlemek ve yönelmek gibi manalara gelir.

Yüce Allah’ın sıfatı olarak el-Hannan; çok merhametli, kullarına çok şefkatli, lütfeden ve ikram sahibi olandır.

Yüce Allah’ın bu ism-i şerifi İmam-ı Kurtubi’nin “el esna fi şerhi ema-ül hüsna” adlı eserinde yer almakla beraber İmam Ahmed Bin Hanbel’in “müsned”inde de iki yerde geçmektedir. Bunlardan birini okuyalım.

Enes (r.a)’dan rivayet edilmiştir. Bir sahebi namazda tahiyat duasından sonra; “Allah’ım! Her türlü övgü sanadır. Senden başka İlah yoktur. (Sen) Hannan’sın, yeri ve gökleri var edensin, ceza ve ikram sahibisin, diyerek senden istiyorum.” Diye dua etmiş. Bunu duyan peygamberimiz, “bu kişinin neyle dua ettiğini biliyor musunuz?” diye sormuş, onlarda, “Allah ve peygamberi daha iyi bilir” demişlerdir. Bunun üzerine peygamberimiz “Nefisim kudretinde olana yemin ederim ki bu zat Allah’ın yüce ismi ile dua etmiştir. Bununla dua edildiği zaman Allah (c.c) bu duayı kabul eder. Bu isimle bir şey istendiği zaman Allah o isteği verir.” Buyurmuştur.( Ahmed Bin hanbel müsned 3 cild Hadis 15S)

Okuduğumuz bu hadis-i şerifte Allahu Teala’nın İsmi Azamı diye buyrulan isimler arasında el-Hannan ismi de yer almaktadır. Bazen el-Hannan ismi el-Mennan ismiyle beraberde zikr olunmuştur.

Allah (c.c)’ın el-Hannan ismi Allah’u Teala’nın rahmetine lütfuna ve kullarına merhametine delalet etmektedir. Tıpkı Allah (c.c)’ın Cemal ve Celal isimleri gibidir. Allah (c.c)’ın diğer isimleriyle tevessül etmek gerekli olduğu gibi el-Hannan isrn-i şerifi ile de tevessül etmek İslam ulemasının birçoğuna göre caizdir. Bu ism-i şerifi bilen kişi; Allah (c.c)’ın rahmetiyle kainatı bütün zerratıyla var edip esir gediğini, onlara nimet verdiğini, onlara hayat verdiğini ve ebedi saadetler vaad ettiğini bilip, kulluk görevini yapmakla beraber Allah’ın rahmetinden ümitli olur.

Yorum Yaz