MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

AHKAF SURESİ 4 ve 5. AYET

302 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
AHKAF SURESİ 4 ve 5. AYET

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd gökleri ,yeri ve ikisi arasındakileri emsalsiz yaratan, Rahman sıfatı ilemahlukata merhamet eden Rahim sıfatıyla müminlere sonsuz rahmet eden asilerikahrı perişan eden hükmünde ortağı olmayan tek İlah Rab ve Mabud alemlerinRabbi olan Allah’a dır.

Salat ve Selam son Resul yaşayan Kur’an Hz.Muhammed’e aline, ashabına veönderi Rasulullah (sav) rehberi Kur’an olan müminlerin üzerine olsun.

Ey Muhammed! De ki: «Allah’ı bırakıp taptığınız şeyleri gördünüz mü?Bana gösterin, onlar yerden neyi yarattılar? Yoksa göklerin yaratılışındaonların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru iseniz bundan önce inmişolan bir kitap, yahut bir bilgi kalıntısını getirin.»Allah’ı bırakıp da kıyametgününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kimolabilir? Oysa onlar, bunların yalvardıklarından habersizdirler. Ahkaf Suresi 4-5

Mekkeli müşriklerinve onların izinden giden günümüz cahiliye müşriklerinin ortak bir vasfı Allahsubhanehu ve teala’nın varlığını ve kâinat olaylarını sevk ve idare edeninAllah subhanehu ve teala olduğunu kabul etmekle birlikte O’na zatında, sıfatlarındave fiillerinde ortaklar koşmaktır. Müşriklik vasfına sahip olan kimselerAllah’ın (c.c) varlığını inkâr etmeyen aksine kabul eden kimselerdir. Aslındabu kimseler doğruluğu ve yalnışlığı tartışılır belli başlı ibadetleri yükümlülükleri yerine getiren Allah’a (c.c) iman ettiğini söyleyerek kendilerini İslam’a nispet eden ve işledikleri cürümler sebebi ile bağışlanmayı ümit eden, cennet ehli oldukları zannı üzere ebedicehenneme koşan kimselerdir. 

” Göklerde ve yerde nice ayet(ler) var ki onlarınyanından yüzlerini çevirerek geçerler. Onların çoğu, Allah’a ortak koşmadaninanmazlar. YUSUF 105″

“Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar. YUSUF 106 “

SAMİMİYET

Allah subhanehu ve teala samimi olanlarile olmayanları birbirinden ayıran kâinat hakikatlerini onlara sunmuştur. Buhakikatler onların fıtratlarını ruhlarını ve akıllarını batılınkaranlıklarından Hakkın nuruna ulaştıracak doğrulukla hiç bir şüpheye yer bırakmayacak netliktedir. Görülen odur ki göklerde vukubulan kâinat olaylarında hiç bir beşerin payı ve kudreti yoktur. Görülen odur ki yeryüzünde ve göklerde Allah subhanehu ve teala’dan başkayaratıcı yoktur. O halde nasıl olurda Allah’a iman ettiğini söyleyen ve O’nu razı etmeyi ümit eden bir kimse Allah’ı bırakıptayaratılmışlara yakarır yalvarır? Nasıl olurda başına bir müsibet gelince Allah’a yönelir O’na dua eder sığınır. Müsibet gidince rahata kavuşunca O’nu unutur? Müşriklerin içine düştükleri çelişkilerden bir çelişki müşriklikvasfından beraat edebilmek için samimiyet gereklidir. Samimiyetlehayatını Allah subhanehu ve teala’ya adamayanlar O’na boyun eğip teslim olupO’nun için O’nun uğrunda canlarını ve mallarını ( Dünya ) fedaedemeyenler müşriklik vasfından kurtulamazlar.

Gökler veyeryüzü zerresinden kürresine ÂlemlerinRabbine teslim olmuş ve sen bu teslimiyetin sancağı altında sana sunulannimetlerle ömrünü tüketiyorsun.

 “O,sizin için yeryüzünü birdöşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için(çeşitli) ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile Allah’aeşler(ortaklar) koşmayın.” Bakara 22

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Faris ÇİFTÇİTüm Yazıları
Yorum Yaz